Dogodki

Slovenska ekipa zmagala na Europanu 13

Natečajni predlog Publicquartier z drznostjo prepričal žirijo na Dunaju

04.12.2015

“Strokovna komisija je soglasno izbrala jasno in drzno zamisel razvojne strategije in jo opredelila kot zelo zanimivo in napredno.” (celotno poročilo komisije najdete tu)

V petek, 3. decembra 2015, so skrbniki Europan Europe 13 objavili rezultate najpomembnejšega natečaja za mlade arhitekte v Evropi. Letošnji natečaj, ki sicer poteka vsake dve leti, je vključeval 49 lokacij po vsej Evropi – od Norveške do Kosova in od Portugalske do Finske. Na eni izmed lokacij, na Dunaju, je zmagala slovenska skupina dveh arhitektov in krajinskega arhitekta. Anna Kravcova, Blaž Babnik Romaniuk (Obrat d.o.o.) in Dušan Stupar (Studio Krajinaris) so dunajsko žirijo prepričali s drznim predlogom preureditve drugega središča Dunaja z imenom Kagran.

Vsakokratni natečaj Europan je namenjen novi temi in drugim prostorskim težavam, s katerimi se srečujejo evropska mesta in podeželje. Europan 13 je odprl temo prilagodljivosti mest v času gospodarske, družbene, okoljske, energetske krize. Kako lahko podpiramo vzdržljivost in trdoživost mest med stalnimi spremembami? Ali lahko kljub temu hkrati prilagajamo uporabo prostorov spreminjajoči se družbi? Kakšne pogoje za prilagodljivost in hkratno trdoživost ustvarja krhko gospodarstvo in družba brez nafte?

Rešitev slovenske ekipe Obrat + Studia Krajinaris je prevrednotila drugo središče, ki je danes največji nakupovalni kompleks na Dunaju, v središče s poudarjenem odprtim in pokritim javnim prostorom, ki pa še vedno ohranja možnosti razvoja poslovnega in nakupovalnega programa. Izhodiščno predpostavko, da se javni prostor lahko umesti le na nezazidano zemljišče, so obrnili na glavo in javnemu prostoru namenili osrednjo vlogo. Rešitev temelji na postopni izpraznitvi pozidanega središča in nadomeščanju programa okrog osrednjega javnega prostora, ki se bo oblikoval na sproščenih površinah. S takšno strategijo razvoja javnega prostora se bo Kagran razvil iz zgolj nakupovalnega središča v eno od novih mestnih središč Dunaja.

Natečaj Europan ni namenjen le iskanju novih idej in prelomnih rešitev, temveč se izbrane ideje pogosto nadgradi z nadaljnjim projektnim razvojem naloge ali celo njeno izvedbo. Ali bo tako tudi v tem primeru oziroma kako se bo nadaljeval projekt Publicquartier, kakor so zmagovalci poimenovali svojo rešitev, se še ne ve. Jasno pa je, da je zmaga skupine Obrat + Krajinaris kot edina letošnja zmaga Slovencev na natečaju Europan pomembno priznanje slovenski stroki urejanja in oblikovanja prostora.

Avtorji: Blaž Babnik Romaniuk, Anna Kravcova (obratdoo.si), Dušan Stupar (krajinaris.si)

3D model: Dragan Popović

Naročnik: Europan Wien

Fotografije: arhiv avtorjev

Lokacija: Dunaj, Avstrija

Leto natečajne rešitve: 2015

Projekt: Publicquartier, Europan13

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.