Dogodki

Zelena infrastruktura

Otvoritev razstave DKAS

Mestna hiša, Ljubljana

16.5.2016, ob 18.30 uri

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije v letu 2016 organizira več dogodkov z naslovom Zelena infrastruktura – novi izzivi načrtovanja mestne krajine, s katerimi želi izpostaviti pomen načrtovanja, urejanja in vzdrževanja zelenih in drugih javnih površin za kakovost bivanja.

Prvi dogodek bo otvoritev razstave v Mestni hiši v Ljubljani, v Zgodovinskem atriju in sicer v ponedeljek, 16.5.2016 ob 18.30. uri.  Na razstavi bodo prikazani primeri domače in tuje dobre prakse na področju načrtovanja, urejanja in vzdrževanja zelene infrastrukture oziroma mestnih zelenih sistemov, ki vključujejo parke, otroška in športna igrišča, trge, odprte prostore v soseskah ter ob šolah in vrtcih, drevorede, sprehajalne in tematske poti, obrežja vodotokov in obvodne prostore, pokopališča in druge zelene površine. Na razstavi poleg slovenskih krajinskih arhitektov sodelujejo tudi člani hrvaškega in srbskega društva krajinskih arhitektov, razstavljene pa bodo tudi rešitve, ki so rezultat dela udeležencev projekta TURAS, ki skuša razviti različne strategije prehoda evropskih mest in njihovih ruralnih zaledij k večji trajnostni odpornosti.

Razstava  bo odprta v Mestni hiši Ljubljana (Zgodovinski atrij) v času od 16. do 28. maja 2016.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.