Novice

Stanovanjske zadruge – izkušnje iz Švice, Nemčije in Avstrije

Konferenca, delavnica

Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana

Uredništvo

27. oktober 2016

Na konferenci “Stanovanjske zadruge – priložnost za Slovenijo”, ki bo 27. oktobra 2016, bodo predavali strokovnjaki iz Švice, Nemčije in Avstrije. V teh in mnogih drugih evropskih državah so stanovanjske zadruge utečeni modeli stanovanjske preskrbe, ki jih podpirajo javni akterji ali pa aktivistično naravnane strategije “od spodaj navzgor”. Vabljeni strokovnjaki bodo predstavili modele sistemskega financiranja in upravljanja stanovanjskih zadrug, participatorne oblike načrtovanja ter arhitekturo skupnostne stanovanjske gradnje.

Delavnica, ki bo 28. oktobra 2016, bo namenjena izmenjavi izkušenj članic in članov slovenskih skupin, organizacij in mrež, ki so se v zadnjih letih ukvarjali s promocijo in zagonom stanovanjskih zadrug ali skupnostnih oblik gradnje in bivanja. Cilj delavnice je oblikovanje smernic za model stanovanjskih zadrug v Sloveniji.

Vabljeni k udeležbi!

………………………………………………………………………………………………………………….
KONFERENCA
(program v pdf obliki)
27. oktober 2016, 9.30-16.30
Ljubljana, Fakulteta za arhitekturo, Plečnikova Predavalnica
………………………………………………………………………………………………………………….

9.30 Uvod
Tadej Slapnik
Državni sekretar Republike Slovenije
Peter Gabrijelčič
Dekan Fakultete za arhitekturo
Klemen Ploštajner
Zadruga Zadrugator
Anja Planišček
Fakulteta za arhitekturo

Švicarske izkušnje
10.00
Andreas Hofer
Archipel, Zürich
“Skupnostne oblike razmišljanja o stanovanjih in trajnostni prihodnosti”

10.45
David Leuthold
pool Architekten, Zürich
“Kooperativa inovacij”

11.30-11.45 Odmor

Nemške izkušnje
11.45
Robert Burghardt, Enrico Schönberg
Mietshäuser Syndikat, Berlin
“Mietshäuser Syndikat: podporna mreža in ogrodje za razvoj in ohranitev skupnih nepremičnin v Nemčiji”

12.30
Michael LaFond
id22: Institute for Creative Sustainability, Berlin
“Preobrazba stanovanjske gradnje: vključujoči skupnostni stanovanjski projekti in sedanji razvoj sosesk v Berlinu in drugih” evropskih mesti

13.15-13.30 Odmor

13.30
Florian Köhl fatkoehl architekten, Berlin
“Arhitektura izbire”

Avstrijske izkušnje
14.15
Katharina Bayer
einszueins architektur, Wien
“Wohnprojekt Wien – skupnostna stanovanjska gradnja na Dunaju: možnosti za skupno gradnjo in bivanje”

Predavanja bodo v angleškem jeziku,
Udeležba je brezplačna in brez predhodnih prijav.

………………………………………………………………………………………………………………….
DELAVNICA
28.oktober 2016, 10.00-13.00
Ljubljana, Fakulteta za arhitekturo
………………………………………………………………………………………………………………….

Moderatorji
Blaž Habjan, Marko Peterlin, Klemen Ploštajner

Delavnica je namenjena izmenjavi izkušenj iniciativ, mrež in posameznikov ki so se v zadnjih letih ukvarjali s stanovanjskimi zadrugami. Cilj je določitev smernic za razvoj modela stanovanjskih zadrug v Sloveniji.
K sodelovanju so vabljene vse zainteresirane iniciative, posamezniki in institucije.

Spletna prijava na delavnico: www.zadrugator.org

………………………………………………………………………………………………………………….

PREDAVATELJI

Andreas Hofer Archipel, Zürich, Švica
……………………………………………………………………………………………………………………..

Andreas Hofer je arhitekt. Študiral ja na ETH v Zürichu, kjer je leta 1989 diplomiral. Od tedaj dela kot arhitekt in urbanist. Leta 1995 je skupaj s partnerji ustanovil studio Archipel. Je iniciator zadruge Kraftwerk 1 (1993), v kateri je bil član upravnega odbora do leta 2003, sedaj pa zanjo razvija projekte. Med leti 2003 – 2010 je bil član upravnega odbora züriške veje Švicarskega stanovanjskega združenja, ki povezuje stanovanjske zadruge v züriški regiji. Od leta 2008 dela kot projektni vodja eksperimentalnega zadružnega stanovanjskega projekta Mehr als Wohnen.
Andreas Hofer je učil na Inštitutu za “Naravne in družbene znanosti”, ki deluje na Oddelku za okoljske znanosti na ETH ter od 2000 – 2009 na Oddelku za krajinsko arhitekturo Univerze za uporabne vede v Rapperswillu.
Redno objavlja članke o stanovanjski gradnji in načrtovanju v revijah ter predava na raznih institucijah.

Več: www.archipel.ch

Co-op Mehr als Wohnen, Zürich (stavbe A, G, Duplex; arhitektura: pool Architekten) ©Andreas Hofer

Co-op Mehr als Wohnen, Zürich (stavbe B, C, D; arhitektura: Miroslav Šik, Mueller Sigrist Architekten) ©Andreas Hofer

Co-op Mehr als Wohnen, Zurich (stavba K, arhitektura: Miroslav Šik) ©Andreas Hofer

……………………………………………………………………………………………………………………..

David Leuthold pool Architekten, Zürich
……………………………………………………………………………………………………………………..

“pool Architekten”, prvotno platformo za razprave o arhitekturi in urbanizmu, so leta 1998 kot arhitekturno zadrugo ustanovili Dieter Bachmann, Raphael Frei, Matthias Heinz, Philip Hirtler, David Leuthold, Andreas Sonderegger, Mischa Spoerri in Matthias Stocker. Biro so leta 2006 sprejeli v Združenje švicarskih arhitektov (FSA/BSA). Leta 2014 je prejel pomembno nagrado Grand Prix Kunst/Prix Meret Oppenheim, ki jo podeljuje Švicarska konfederacija.

Biro se ukvarja s projekti različnih tipov, eden od fokusov pa je stanovanjska gradnja. Pomembne realizacije vključujejo zazidave v züriški regiji: Leimbachstrasse (2005), Aspholz (2007), Badenerstrasse (2008 – 2010), Siedlung Frieden (2009 – 2013), zadružna gradnja BDZ (2016) in tri stavbe v okviru zadružnega kompleksa Mehr als Wohnen (2012 – 2015) v Hunziker Arealu.

David Leuthold je študiral arhitekturo na FHNW v Muttenzu. Je eden od ustanovnih članov zadruge “pool Architekten”. Med leti 2000 – 2002 je delal kot asistent na ETH Zürich (pri prof. Andreasu Deplazesu) in kasneje učil kot gostujoči predavatelj na Berner Fachhochschule, Burgdorf (2006 – 2007) in na ETH Zürich (2010 – 2012). Med leti 2011 – 2012 je bil član Skupine za inovacije na Oddelku za urbanizem Mesta Zürich.

Več: www.poolarch.ch

Stanovanjska zazidava Badenerstrasse, Zürich (arhitektura: pool Architekten) ©Giuseppe Micciché

Co-op Mehr als Wohnen, Zurich (stavba G, arhitektura: pool Architekten) ©Niklaus Spoerri

……………………………………………………………………………………………………………………..

Michael LaFond id22: Institute for Creative Sustainability, Berlin
……………………………………………………………………………………………………………………..

Michael LaFond je po osnovni izobrazbi arhitekt z doktoratom iz urbanističnega oblikovanja in načrtovanja. Študiral je v Seattlu in Berlinu, kjer živi in dela kot strokovnjak za razvoj skupnosti, vodja projektov in urbanist.

Michael LaFond je ustanovitelj in direktor “id22: Institute for Creative Sustainability”. Zanimajo ga odnosi med samoorganiziranimi stanovanjskimi skupnostmi, procesi urbanega razvoja in trajnostjo. Oredotoča se raziskavo urbanih “kultur skupnostnih stanovanjskih zazidav” v mednarodnem okviru: samoorganiziranih, skupnostno naravnanih, inkluzivnih in trajnostnih oblik stanovanjske gradnje. Njegovi projekti so mreža Experimentcity, knjiga CoHouisng Cultures, vsakoletni stanovanjski sejem Experimentdays, spletna platforma CoHousing-Berlin  itd.
Od leta 2011 sodeluje pri razvoju stanovanjske zadruge Spreefeld, kjer tudi živi. Posveča se  raziskovanju in umeščanju “užitnih krajin”, skupnostnih vrtov ter “hranljivih gozdov” ob novem sprehajališču vzdolž reke Spree.
Od leta 2000 uči na različnih šolah in univerzah – FU in TU Berlin, Kunsthochschule Berlin Weißensee, CIEE Future Cities, BTK in UW CHID Berlin.

Več: www.id22.net

Creative Accessibiity Tour, Berlin (id22, Michael LaFond) ©Michael LaFond

Co-op Spreefeld, Urejanje skupnostnega vrta ©Michael LaFond

Architecture summer School, Berlin ©Michael LaFond

……………………………………………………………………………………………………………………..

Florian Köhl fatkoehl architekten, Berlin
……………………………………………………………………………………………………………………..

Florian Köhl je diplomiral na Bartlett School of Architecture v Londonu. Leta 2002 je v Berlinu ustanovil arhitekturni biro “fatkoehl architekten”. Rdeča nit dela biroja je raziskovanje načinov  povezanja ljudi in urbanega okolja skozi arhitekturo. V tem kontekstu je biro spodbudil razvoj alternativnih arhitekturnih modelov na živahnem berlinskem stanovanjskem trgu okoli leta 2000. Ti so bili ključni za nastanek novega pristopa k načrtovanju stanovanj – “skupnostni stanovanjski gradnji” (co-housing), ki temelji na sodelovanju naročnikov v procesu gradnje in vodi v nov tip arhitekture, v kateri se prepletata ustvarjalnost naročnikov in oblikovalska vizija arhitekta.
Biro “fatkoehl architekten” je leta 2009 prejel Berlin Architekturpreis, leta 2015 pa je bil nominiran za nagrado Mies van der Rohe.

Florian Köhl je učil na TU Berlin in Bartlett School of Architecture v Londonu. Je tudi soustanovitelj Mreže berlinskih arhitektov za načrtovanje skupnostne stanovanjske gradnje (NBBA – Netzwerk Berliner Baugruppenarchitekten), Team Eleven in Instant City.

Več: www.fatkoehl.com

Co-op Spreefeld, Berlin (arhitektura: fatkoehl architekten in drugi) ©Andreas Kroth

Co-op Strelitzer Strasse, Berlin (arhitektura: fatkoehl architekten) ©Jan Bitter

Vertikalna vrtna struktura Die Laube, Prinzessinengarten Berlin (fatkoehl architekten) ©fatkoehl architekten

……………………………………………………………………………………………………………………..

Robert Burghardt, Enrico Schönberg Mietshäusersyndikat, Berlin
……………………………………………………………………………………………………………………..

Mietshäuser Syndikat (stanovanjski sindikat), je trajnostna mreža stanovanjskih projektov in iniciativ, ki je bila vzpostavljena leta 1989 s projektom Grether v Freiburgu. Ustanovljena je bila z namenom “podpiranja razvoja in doseganja politične sprejemljivosti samo-organiziranih stanovanjskih projektov – humanega bivanjskega prostora in strehe nad glavo za vse”. Syndikat zagotavlja podporo samo-organiziranim stanovanjskim projektom, ki jih zanima tovrsten model, investira v projekte, da se jih lahko izvzame iz konteksta nepremičninskega trga, pomaga z znanjem na področju financiranja ter vzpostavlja nove projekte.

Syndikat sestavlja 112 stanovanjskih projektov in 20 iniciativ. Vsak stanovanjski projekt je avtonomen, t.j. , neodvisen subjekt in je lastnik nepremičnine. Ima status družbe z omejeno odgovornostjo (nemško: GmbH). Število projektov se neprestano veča, saj Syndikat v skladu s svojimi načeli sprejema in podpira nove samo-organizirane stanovanjske iniciative, kot prej omenjenih dvajset, ki si še morajo pridobiti “svojo hišo”. Kot posledica tega se mreža neprestano širi.

Več: www.syndikat.org
……………………………………………………………………………………………………………………..

Katharina Bayer einszueins architektur, Wien
……………………………………………………………………………………………………………………..

Katharina Bayer je študirala na TU Wien in TU Delft. Med letoma 2008 in 2012 je bila asistentka na TU Wien/Institut für Hochbau I. Od leta 2008 je članica upravnega odbora IG Architektur.

Leta 2006 je skupaj z Markusom Zilkerjem soustanovila biro “einszueins architektur”. Od takrat se osredotoča na področje stanovanjske arhitekture, predvsem gradnje socialnih / neprofitnih stanovanjskih zazidav različnih velikosti. Biro “einszueins architektur” deluje na vmesnem polju med človekom in mestom, osnova za arhitekturno načrtovanje pa je razumevanje stanovanjske gradnje kot elementa, ki daje formo družbenemu in urbanemu razvoju. Biro se je leta 2009 specializiral za projekte skupnostnega bivanja, participatorno in zadružno urbano načrtovanje. Zadružne procese razume kot glavno orodje za živo in trajnostno okolje.

“einszueins architektur” je leta 2013 prejel pomembno nagrado Staatspreis für Architektur und Nachhaltigkeit in leta 2016 Hans Sauer Preis.

Več: www.einszueins.at

Wohnprojekt Wien (arhitektura: einszueins architektur) ©Hertha Hurnaus

Seestern Aspern, Dunaj (arhitektura: einszueins architektur) ©Hertha Hurnaus

Gleis 21, Dunaj (arhitektura: einszueins architektur) ©Hertha Hurnaus

………………………………………………………………………………………………………………….

Organizacija dogodkov:
Zavod Trajekt
Zadruga Zadrugator
Mreža za prostor

Sofinanciranje:
Ministrstvo za okolje in prostor RS
Open Society Foundation
Zavod Trajekt
Zadruga Zadrugator

Kontakt:
info@zadrugator.org
ap@trajekt.org

Vsi dogodki so del Meseca prostora, ki ga finančno podpira Ministrstvo za okolje in prostor RS.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.