Aktualne novice

18. Oktober 2016

Bonboni

Kakšna naj bo hotelska soba prihodnosti?

Razstava Bonboni je celovit odgovor na letošnjo temo Meseca oblikovanja – Kreativni turizem. Razstavo tvorijo turistične sobe, ki so jih zasnovali arhitekti in oblikovalci ter drugi predstavniki  kreativnih industrij v sodelovanju s partnerji iz gospodarstva. Namenjena je obstoječim in vsem bodočim turističnim delavcem, ki iščejo  zamisli in nove pristope pri izboljšanju ali razvoju svojih storitev. Koncept razstave temelji na močni likovni interpretaciji, izpostavlja pa tudi pomen kreativne obravnave turističnih storitev (tourism by design) kot element dodane vrednosti. „Bonboni“ so še več, kot so, saj kot konceptualno in likovno zaključene celote predstavljajo skupino…

18. Oktober 2016

Stanovanjske zadruge – priložnost za Slovenijo

Dogodki v Mesecu prostora

Sklop dogodkov "Stanovanjske zadruge - priložnost za Slovenijo" združuje konferenco, delavnico, promocijo primerov dobre prakse in izdajo publikacije. Dogodki bodo slovenski javnosti predstavili  ideje o stanovanjskem zadružništvu s ciljem razvoja modela za Slovenijo. Na konferenci 27. oktobra 2016 bodo predavali strokovnjaki iz Švice, Nemčije in Avstrije. V teh državah so stanovanjske zadruge že utečeni modeli stanovanjske preskrbe, ki jih podpirajo javni akterji ali pa aktivistično naravnane strategije ‘od spodaj navzgor’. Predavatelji bodo predstavili modele sistemskega financiranja in upravljanja stanovanjskih zadrug, participatorne oblike načrtovanja ter arhitekturo skupnostne…

17. Oktober 2016

Peter Rauch: Minimalna razlika med tem in onim

Razstava Minimalna razlika med tem in onim predstavlja novo produkcijo domačega vizualnega ustvarjalca Petra Raucha, ki se posveča temeljnim vprašanjem o naravi in pojavnosti objekta in raziskuje zakonitosti materije v gibanju. Če je Rauch običajno posegal po fotografskem mediju za beleženje in analizo takšnih in drugačnih objektov, ki so rezultat človeške intervencije, se v celostnem delu Minimalna razlika med tem in onim posveča temeljnim vprašanjem objekta kot takšnega. Kaj sploh definira in konstituira fizični objekt? A le-ta res predstavlja celostno strukturo, sestavljeno iz manjših elementov, ki sami zase nimajo neke namembnosti?  Nasičenost sodobnega kulturnega okolja…

16. Oktober 2016

Stanovanjske zadruge – izkušnje iz Švice, Nemčije in Avstrije

Konferenca, delavnica

Na konferenci "Stanovanjske zadruge – priložnost za Slovenijo", ki bo 27. oktobra 2016, bodo predavali strokovnjaki iz Švice, Nemčije in Avstrije. V teh in mnogih drugih evropskih državah so stanovanjske zadruge utečeni modeli stanovanjske preskrbe, ki jih podpirajo javni akterji ali pa aktivistično naravnane strategije "od spodaj navzgor". Vabljeni strokovnjaki bodo predstavili modele sistemskega financiranja in upravljanja stanovanjskih zadrug, participatorne oblike načrtovanja ter arhitekturo skupnostne stanovanjske gradnje. Delavnica, ki bo 28. oktobra 2016, bo namenjena izmenjavi izkušenj članic in članov slovenskih skupin, organizacij in mrež, ki so se v zadnjih letih ukvarjali…

09. Oktober 2016

Skupnostno urejanje javnega prostora v Kranju

Prvi korak z ureditvijo igrišča

Primer dobre prakse skupnostnega urejanja javnega prostora ter celovite urbane prenove soseske je kranjska stanovanjska soseska Planina, ki jo vodi pisarna lokalne prenove – Pisarna prenove soseske Planina. Stanovanjska soseska Planina v Kranju ima več kot 150 večstanovanjskih zgradb in več kot 4300 stanovanj. V soseski živi četrtina vseh prebivalcev Mestne občine Kranj in je razglašena za degradirano urbano območje (DUO), tj. območje, katerega uporabna vrednost je tako zmanjšana, da je za njegovo oživitev potreben večji poseg v njegovo strukturo in rabo. Po 45 letih, odkar je bil položen temeljni kamen za izgradnjo soseske, je ta potrebna temeljite fizične in socialne prenove.…

05. Oktober 2016

Urbana prenova – dobre prakse v Sloveniji in v Evropi

Posvet

Vabimo vas na vseslovenski posvet Urbana prenova: Dobre prakse v Sloveniji in v Evropi, dogodek v okviru Meseca prostora v Kranju – Krojeni prostori Kranja, ki bo potekal 18. oktobra 2016 v stanovanjski soseski Planina, v prostorih bivši trgovski šoli na Hujah na Župančičevi 22 in v Layerjevi hiši na Tomšičevi 32. Kranj bo gostil dr. Yvonne Franz, postdoktorsko raziskovalko na Univerzi na Dunaju in Floriana Branda, arhitekta in vodjo pisarne urbanih prenov treh dunajskih okrajev. Na dogodku se bo z ogledom, razstavo in predstavitvijo ilustriralo prakse, ki jih v prenovo urbanih sosesk v Sloveniji vnaša primer soseske Planina, ki velja za eno največjih stanovanjskih sosesk v Sloveniji.…