Novice

Mesto med Vzhodom in Zahodom

Sarajevo - Izzivi urbanega razvoja evropskega multikulturnega mesta.

Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana

11. april 2017, ob 17.00 uri

Vabljeni na predavanje Sabine Mujkić, z naslovom Mesto med Vzhodom in Zahodom Sarajevo – Izzivi urbanega razvoja evropskega multikulturnega mesta.

Multikulturna podoba Sarajeva je rezultat štiristoletnega razvoja mesta po načrtovalskih principih orientalskega Vzhoda in štirideset let po sodobnih zahodnoevropskih principih. Na njegov razvoj in oblikovanje urbane strukture in podobe sta direktno ali indirektno vplivala velika centra Istanbul in Dunaj, kar se še danes jasno odraža v prepletanju orientalske in zahodnoevropske podobe mesta in arhitekture. Razvoj orientalskega mesta je temeljil na duhovnih načelih Vzhoda, kjer je imela značilno vlogo institucija >>vakufa<<. Ta je pustila močan pečat v urbani strukturi in podobi mesta. Na nadgradnjo in transformacijo orientalskega mesta sta odločilno vplivala gradbena zakonodaja, ki je veljala za celotno območje avstro-ogrske monarhije in uveljavitev sistemskega urbanističnega načrtovanja. Predavanje govori o načinu soustvarjanja večplastne, multikulturne podobe mesta in temeljnih dejavnikih, ki so vplivali na njeno oblikovanje; politične, ekonomske in kulturne razmere, pogoste migracije prebivalstva ter gradbeniki in arhitekti. Poudarja tudi ključne razlike v oblikovanju mesta, ki so se ohranile do danes in prispevajo k njegovi bogati multikulturni podobi in prepoznavnosti kljub vse večjim globalizacijskim pritiskom.

Vsebina predavanja se navezuje na doktorsko disertacijo z naslovom: Vplivi Vzhoda in Zahoda na urbano strukturo in podobo mesta – primer Sarajeva (Effects of the East and the West in the urban structure and the image of the city – in the case of Sarajevo), mentorica: izr. prof. dr Tadeja Zupančič (UL-FA), somentorica: doc. dr. Breda Mihelič (UIRS).

Sabina Mujkić je urbanistka in prostorska načrtovalka. Doktorirala je na Univerzi v Ljubljani na Fakulteti za arhitekturo in magistrirala na Interdisciplinarnem podiplomskem študiju prostorskega in urbanističnega planiranja. Zaposlena je na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije kjer deluje na različnih interdisciplinarnih projektih.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.