Novice

VIZIJE SO 12 – Kolo povezuje

Platforma za povezovanje urbaniziranega prostora Ljubljanske regije

Galeriji Kresija, Stritarjeva ulica 6, Ljubljana

6. december 2017, ob 18.00 uri

Razstava VIZIJE SO 12 – Kolo povezuje, se ukvarja z raziskovanjem, strategijo in predstavitvijo kolesarskega omrežja kot platforme za povezovanje celotnega urbaniziranega prostora ljubljanske regije, vključno z njenimi naravnimi vrednotami in kulturno dediščino. Razvoj kolesarskega omrežja v mestih in njihovih okolicah odpira možnosti za razvoj novih in povezovanje že obstoječih naravnih, kulturnih in turističnih destinacij ter postavlja nove izzive na področju oblikovanja prostora. V okviru razstavnega projekta bo predstavljena pred kratkim sprejeta strategija razvoja kolesarskih poti v Ljubljani in hkrati preverjena njena vpetost v širši regionalni okvir obstoječih in predvidenih kolesarskih poti. Aktualno, a le redko temeljito naslovljena tematika kolesarskega prometa in njegove vloge pri oblikovanju mestnega prostora, ki v Ljubljani postaja vedno prijaznejši, vendar zaenkrat še ne dovolj kvalitetno povezan z mestnim zaledjem in primestnimi občinami.

Razvoj kolesarstva na območju Ljubljane (pa tudi drugih mest in krajev po Sloveniji) mora iti z roko v roki z razvojem trajnostnega prometa oz. razumevanjem kolesarstva kot dela prometnega sistema, ki lahko s širjenjem intermodalnosti med kolesarskim in javnim potniškim transportom ter s popularizacijo koles s (pomožnim) električnim pogonom ponudi resno alternativo uporabi osebnega avtomobila tudi v primestnem prometu na razdaljah do 15 km. Omogoča torej povezovanje občin in njihovih interesov – bodisi turističnih, gospodarskih ali infrastrukturnih.

Razstava Društva arhitektov Ljubljane v sodelovanju s študenti Fakultete za arhitekturo, Univerze v Ljubljani, skozi atraktivno oblikovano predstavitev že izdelane vizije kolesarskega omrežja v Ljubljani obiskovalcem omogoča vnašanje predlogov, vizij in opažanj, vezanih na stanje in potenciale kolesarskih poti v MOL neposredno na razstavno površino. Z možnostjo soustvarjanja razstave obiskovalce in uporabnike povabi k aktivni udeležbi pri načrtovanju svojega kolesarskega omrežja, hkrati pa nudi možnost pridobivanja in dokumentiranja neprecenljivih odzivov uporabnikov na trenutno in načrtovano stanje kolesarskih poti v Ljubljani.

Vljudno vabljeni na otvoritev razstave, ki bo v sredo, 6. decembra 2017, ob 18. uri v Galeriji Kresija na Stritarjevi ulici 6.

Razstava bo na ogled do 18. decembra 2017.

Avtorji projekta:
Avtor in kustos: doc. Rok Žnidaršič
Soavtorji: Katarina Čakš
Študenti FA: Adam Breznik, Andraž Hrovat, Anja Jezernik Knaus, Urh Wiegele

Organizacija: Društvo arhitektov Ljubljana v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani

Podpora: Mestna občina Ljubljana, Javno Podjetje Energetika Ljubljana, Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.