info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
26. 2. 2010

Priročnik za načrtovanje sodobnih oblik bivanja starih ljudi
Katedra za urbanizem Fakultete za arhitekturo v Ljubljani je izdala priročnik za načrtovanje sodobnih oblik bivanja starih ljudi. Priročnik je v okviru diplomske naloge pri prof. Koželju predlani izdelal Rok Grdiša.

V priročniku so predstavljene sodobne oblike bivanja starih ljudi. Te temeljijo na načelu socialnega varstva, ki omogoča starim, da čim dalj samostojno bivajo doma in ohranijo čim več individualnosti v domovih za starejše. Pri tem so zajete bivalne potrebe starih ljudi, ko si adaptirajo lastno stanovanje, ko preživljajo starost v oskrbovanih stanovanjih, ko zanje skrbijo v domovih. Celovit pregled bivalnih oblik in natančen opis ureditev prostorov prikazuje specifične rešitve od zasnov tlorisov stavb in stanovanj do načrtov opreme in najmanjših podrobnosti, na katere morajo biti projektanti še posebej pozorni.

Vsem zainteresiranim knjiga ponuja veliko različnih informacij o novejših oblikah varstva starih, še posebej tistih, ki se ne opravljajo v domovih. Največji poudarek je na možnostih alternativne ponudbe varstva v različnih starostnih obdobjih. Poleg tega so prikazani različni načini enostavnega preurejanja stanovanj za potrebe starih, ki izhaja iz prepričanja, da samostojnega življenja ne ogrožata samo starost ali invalidnost, ampak tudi starim ljudem neprimerna stanovanja. S prilagoditvami stanovanj lahko preprečimo nevarna mesta, olajšamo starejšim vsakdanje življenje, oskrbo in nego na domu. S tem se potreba po preselitvi v domove za starejše zmanjša ali vsaj časovno zamakne, kar je cilj kakovostnega in dejavnega preživljanja starosti v primernem bivalnem okolju, ki lahko nadomesti fizične in socialne posledice staranja.

Kot je v uvodniku zapisal Janez Koželj, »je posledice trendov staranja mogoče obvladati le z novimi sistemskimi rešitvami nujnih strukturnih sprememb na različnih področjih: socialnega in zdravstvenega varstva, pokojninskega sistema, izobraževanja in zaposlovanja, načrtovanja in urejanja prostora, varstva okolja, urejanja prometa, urejanja javnih površin, gradnje stanovanj, gradnje domov in dnevnih centrov za stare ljudi, industrijskega oblikovanja, organizacije javnih storitev, proizvodnje pohištva in opreme, razvoja IT tehnologije.«

Priročnik prinaša različne študije in projekte, ki preizkušajo nove zasnove stanovanjskih stavb za solidarne skupnosti starih in mladih in temeljijo na zasnovah, ki omogočajo sobivanje več generacij, za invalidov, fizično in mentalno oviranih v stanovanjski hiši ali sosedstvu.

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Prodaja:
Seminar Koželj
Fakulteta za arhitekturo
Zoisova 12
1000 Ljubljana
Cena:
20,00 €
na vrh