info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
1. 6. 2010

Junij 2010
----------------------------------------------------------------------------------------
24. maj - 24. junij 2010
Galerija Dessa, Ljubljana
ENOTA: NARAVNI SISTEMI / RAZSTAVA
Enota je sodobna arhitekturna praksa ustanovljena pred enajstimi leti, ki goji raziskovalen pristop k oblikovanju prostora. Delo skupine arhitektov zbranih ob partnerjih Deanu Lahu in Milanu Tomacu, temelji na skupinskem pristopu k izpeljavi arhitekturnih projektov. Njihove rešitve so vselej preplet raziskovanja, reinterpretacije in razvoja oblikovnih, organizacijskih in socialnih naravnih algoritmov, ter močne vpetosti objektov v okolje, ki jih obdaja. Razstava »Naravni sistemi« je izbor dvanajstih projektov iz zadnjih let. Šest realiziranih in šest še ne realiziranih projektov se razlikuje po velikosti, programu in zakonitostih prostora okoli njih. Izbor nudi celovit pregled nad delom arhitektov Enote ter ilustrira kako enovit, inovativen pristop pri reševanju zadanih nalog vodi v raznolikost arhitekturnih rešitev.
>>Enota
----------------------------------------------------------------------------------------
03. junij 29. avgust 2010
Umetnostna galerija Maribor
ARHITEKTURNI NATEČAJ EPK / REKA DRAVA 2012 / RAZSTAVA
Razstava arhitekturnega natečaja, ki je bil zaradi izjemnega odziva svetovnih arhitektov letos eden glavnih arhitekturnih dogodkov v Sloveniji bo na ogled preko poletja. Na njej si lahko ogledate projekte, ki jih bodo prihodnje leto v Mariboru pričeli graditi za namene prestolovanja evropski kulturi leta 2012. Največ pozornosti je seveda že ves čas deležna Umetnostna galerija Maribor, saj bo Slovenija z njo dobila sodoben objekt za predstavljanje najaktualnejših umetniških praks, Maribor pa bo oživil prostor ob Dravi, proti Lentu. Prenova Lenta ter nova peš in kolesarska brv sta druga dva projekta, ki bosta po izgradnji Mariboru dala pridih sodobnega urbanega razkošja.
>>Umetnostna galerija Maribor
----------------------------------------------------------------------------------------
11. – 12. junij 2010
Kulturni dom Nova Gorica
22. SEDLARJEVA SREČANJA / SIMPOZIJ
22. Sedlarjevo srečanje bo potekalo v petek 11. in soboto 12. junija 2010 v Veliki dvorani Kulturnega doma v Novi Gorici, Bevkov trg 4. Srečanje je organizirano kot partnerski dogodek projekta Odgovorno do prostora!. Na 22. Sedlarjevem srečanju bodo predstavljeni naslednji programski sklopi: Primeri iz Evropske in Bližnjevzhodne prakse, Primeri Velikih Projektov (Mestne in druge občine, Ministrstva, državni organi in ustanove, gospodarstvo), Prometna infrastruktura (posodabljanje železniške infrastrukture, Ljubljansko železniško vozlišče, Luka Koper, Tretja razvojna os, trajnostna mobilnost v metro regiji), Energetska infrastruktura (Jek 2, odlagališče NSRAO, HE Brežice in Krško), Upravljanje voda, zemeljski plazovi in ravnanje z odpadki.
>>Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije
---------------------------------------------------------------------------------------
15. junij - 31. avgust 2010
Muzej arhitekture in oblikovanja, grad Fužine, Ljubljana
NATEČAJI 1998 - 2010 / RAZSTAVA
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije že več let izvaja javne natečaje s področja arhitekture, krajinske arhitekture in urbanizma. Ti so za arhitekturno zbornico ključni instrument, s katerim se pri pomembnejših posegih v prostor zagotavlja čim bolj smotrne in kakovostne arhitekturne, krajinsko arhitekturne in urbanistične rešitve, saj so te ena izmed nujnih osnov za sooblikovanje našega skupnega prostora. Pregled izvedenih in neizvedenih projektov bo priložnost za oceno, kaj je uzakonitev izvajanja natečajev pod roko zbornice prinesla v procese javnih gradenj? Koliko je dobre javne arhitekture več? Kaj je način izbiranja projektov, kot se je izvajal zadnjih 12 let, pomenil za razvoj prakse? Koliko zanimivih stavb je bilo zgrajenih z natečaji? V sredo, 16. junija 2010, ob 13. uri bo v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje na gradu Fužine v Ljubljani tudi okrogla miza o javnih arhitekturnih natečajih. Okrogla miza želi spodbuditi širšo diskusijo o vlogi, pomenu in ciljih tovrstnih natečajev.
>>Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
---------------------------------------------------------------------------------------
15. junij 2010 ob 15.00
Urbanistični inštitut Rebulike Slovenije, Ljubljana
ČOLVEKU NAKLONJENO MESTO / PREDAVANJE
Urbanistični inštitut Republike Slovenije vabi na predavanje Človeku naklonjeno mesto – Mestni javni prostori med javnostjo in prostorom, ki bo v torek 15.6.2010 ob 17.00 v knjižnici Urbanističnega inštituta Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, Ljubljana. Predavatelji dr. Barbara Goličnik Marušić, dr. Matej Nikšič, Biba Tominc in Nina Goršič bodo predstavili mednarodni projekt Človeku naklonjena mesta: Trajnostno urbanistično oblikovanje (Human Cities: Sustainable Urban Design) in knjigo, ki je izšla v okviru projketa Človeku naklonjena mesta – Užiti javni prostor (Human Cities – Celebrating Public Space). Ta opozarja na vrednote javnih prostorov v evropskih mestih in seznanja z različnimi pristopi, ki pripomorejo k inovativnemu in učinkovitemu zagotavljanju javnega prostora v mestih. Ob predavanju bo odprta tudi razstava Željeni prostori (Places to be), ki prikazuje 30 izbranih prispevkov, ki so v okviru projekta prispeli na javni poziv k oddaji prispevkov vsem, ki ustvarjajo vizualna gradiva vsebinsko vezana na mestni javni prostor. Urbanistični inštitut hkrati obvešča o novem odpiralnem času knjižnice, ki je ob torkih odprta tudi v popoldanskem času med 15.00 in 17.00 uro.
>> Urbanistični inštitut Rebulike Slovenije
----------------------------------------------------------------------------------------
10. junij - 04. julij 2010
Umetnostna galerija Maribor
KONTINUITETA MODERNE / HRVAŠKA SODOBNA ARHITEKTURA
Hrvaška moderna in sodobna arhitektura je v mednarodnem okolju malo prisotna, vendar je prav v zadnjih letih pritegnila kar nekaj pozornosti. Nove kritične interpretacije bogatega, vendar specifičnega arhitekturnega okolja spodbujajo njeno mednarodno prepoznavnost. Razstava predstavlja najpomembnejše mejnike v razvoju hrvaške arhitekture od 30-ih let do danes in združuje 85 del hrvaških arhitektov, v veliki večini realiziranih v Zagrebu in drugih hrvaških mestih ter nekatera v tujini (Maribor, Sarajevo, Bruselj itd.). Potujoča razstava, ki jo je pripravila revija Oris, Zavod Oris – Hiša arhitekture iz Zagreba iz Amsterdama in Beograda prihaja v Maribor in julija nadaljuje pot v Barcelono in Madrid.
>>Umetnostna galerija Maribor
----------------------------------------------------------------------------------------

na vrh