info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
10. 9. 2004

Knjiga idej, ki naj bi služila arhitektom, urbanistom, upravnim delavcem in investitorjem

Uredništvo
Izšel je Zbornik simpozija Nove perspektive stanovanjske gradnje in razstave Stanovanja za naše nove razmere, ki sta se dogajala oktobra lani. Zbornik združuje oba dogodka – obsega povzetke predavanj domačih in tujih predavateljev, katalog projektov z razstave ter prispevke strokovnjakov, ki na simpoziju niso aktivno sodelovali, a želijo s svojimi razmišljanji prispevati k boljši prihodnosti stanovanjske gradnje.

Simpozij in Razstava sta bila organizirana v sodelovanju Fakultete za arhitekturo, Ministrstva za okolje, prostor in energijo ter Stanovanjskega sklada RS in naj bi bila del kontinuirane serije strokovno – izobraževalnih dogodkov. Njihov namen je povezovanje različnih strok, ki se ukvarjajo z načrtovanjem stanovanj, izmenjava izkušenj in končno dvig kvalitete stanovanjske gradnje. Zato je Zbornik, sklepni dokument obeh dogodkov, zamišljen kot priročnik, knjiga idej, ki naj bi služila arhitektom, urbanistom, upravnim delavcem in investitorjem.

Lanskoletna dogodka sta se osredotočila na teme kot so nove stanovanjske tipologije in urbanistična merila ter vključevanje ekoloških, ekonomskih, političnih in socialnih vidikov v sodobno načrtovanje stanovanj. Sodobno načrtovanje in sodobno stanovanje sta dva pojma, o katerih navadno razmišljamo, ko govorimo o stanovanjski gradnji. Prvi je povezan s procesom in drugi z načinom bivanja. Tako eden kot drugi sta se v zadnjih desetletjih temeljito spremenila. Sodobnost, stanje nenehnega tehnološkega in ekonomskega napredka, političnih in socioloških sprememb, prinaša s seboj mnoge spremembe v načinu bivanja. Oblike bivanjskih skupnosti so danes drugačne kot v preteklih desetletjih, drugačna sta način dela in uživanje prostega časa. Tradicionalne stanovanjske sheme temu ne ustrezajo več. Tudi sami procesi načrtovanja se spreminjajo – udeležencev s strani različnih strok je več, bodoči uporabniki postajajo vse bolj pomemben člen procesa v ekonomskem in oblikovalskem pogledu. Kakšna naj bodo torej sodobna stanovanja in oblike stanovanjskih zazidav? Kako zadostiti različnim bivanjskim vzorcem in neenakim ekonomskim zmožnostim ter obenem racionalno razpolagati s prostorom, ki ga v naši državi ni neomejeno na voljo?

Simpozij in Razstava sta vsak na svoj način poskusila odgovoriti na zastavljena vprašanja. Prvi bolj ''realno'', s predstavitvijo konkretnih dosežkov sodelujočih strokovnjakov, drugi nekoliko bolj ''vizionarsko'', s predstavitvijo študentskih projektov, ki bi se lahko uresničili v bodočnosti. Zbornik vsebinsko sledi programu obeh dogodkov. Prispevkom na simpoziju sodelujočih arhitektov A. Vodopivca, W. J. Neutelingsa,, E. Françoisa, M. Bevka in V. Peroviča, J. Koželja, H. Njirić, F. Sumnitscha, B. Reichenberga, W. Unterrainerja, T. Glažarja & B. Križnika, urbanistke I. Čerpes, sociologov S. Mandič in P. Gantarja, ter ekonomistov T. Stanovnika in A. Cirman sledijo še prispevki sociologinj R. Boškić in M. Filipović, ter arhitektov M. Čelika in M. simoneti. Avtor uvodnika je Jože Novak, tedanji državni sekretar Ministrstva za okolje, prostor in energijo.

V Zbornik 'vstavljen' katalog Razstave vključuje 19 projektnih študij študentov ljubljanske Fakultete za arhitekturo (A. Bernik, M. Blenkuš, T. Ebenšpanger, M. Fendre, J. Gartner, T. Gregorič, P. Grošelj, B. Hafner, J. Herman, S. Hribar, M. Jeftič, A. Košak, V. Kurinčič, G. Medvešek, V. Možina, U. Oitzl, M. Pečovnik, U. Pust, A. Struna, N. Šprah, M. Tomac, M. Valič, T. Verk, J. Vrhunc, M. Zavasnik, M. Završnik). Katalog je knjiga vizij v knjigi realnosti, alternativa pomanjkljivim stvarnim izkušnjam na tem področju arhitekture v Sloveniji. Izbrane projektne študije, ki so na Fakulteti nastajale v zadnjih letih, raziskujejo nove stanovanjske tipologije in predlagajo nove oblike stanovanjskih zazidav na konkretnih lokacijah v mestih in predmestjih.

Rdeča nit obeh delov zbornika - vizij in realnosti - je iskanje individualnosti v okviru kolektivne gradnje tako v procesu načrtovanja kot tudi v načinu bivanja. Oboje je verjetno edina modra alternativa tipični slovenski razpršeni in individualni gradnji. Zbornik prinaša domače in tuje izkušnje ter splošna spoznanja, na podlagi katerih se lahko oblikujejo nova vrednostna in metodološka izhodišča v bodočem načrtovanju stanovanj.

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje
naročilo, 20.12. 2004, 08:17

Prosimo, da nas obvestite o prodaji in ceni na e-mail naslov.

LP


Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje
Brez naslova, 28.2. 2005, 12:24

ZANIMA NAS KNJIGA: CENA, MOŽNOST NAROČILA IN DOBAVE ?
LP

PIŠITE NAM


Majda Medvešek
Brez naslova, 5.10. 2006, 08:29

zanima nas možnost naročila.

ZUM d.o.o, Grajska 7, Maribor


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Izdajatelj: SSRS, javni sklad
Sofinanciranje izdaje: MOPE
Urednika: Aleš Vodopivec in Anja Planišček
Oblikovanje: B. Novarov Design Team

Cena: 4.500,00 SIT Študenti: 3.375,00 SIT

>>Naročilnica
na vrh