info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
4. 3. 0000

Stanovanjske krajine, trendi perspektive
Pred letom dni smo z organizacijo strokovne konference želeli med aktualne teme stanovanjske gradnje in prenove ter s tem povezane politike umestiti tudi vprašanja o kakovosti odprtega prostora ob novi stanovanjski gradnji. Oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete v Ljubljani in Zavod za prostorsko kulturo Trajekt sta s podporo Stanovanjskega sklada RS organizirala dobro obiskano konferenco: Stanovanjske krajine/trendi in perspektive.

Pred letom smo zapisali, da naj bi v Sloveniji v bližnji prihodnosti zgradili več kot 100 000 novih stanovanj in da domače raziskave razkrivajo podrobnosti povezave med kakovostjo bivanja in fizičnim, socialnim ter finančnim kapitalom stanovalcev (Stanovanjska anketa, FDV, 2005). Novogradnje v prostoru pa kažejo, da fizični kapital predstavlja zlasti kakovost stavb in stanovanj, medtem ko so širše prostorske razsežnosti novogradnje - od izbora lokacije do urbanistične zasnove novega stanovanjskega okolja - zaradi velikega pomanjkanja stanovanj in za gradnjo pripravljenih zemljišč izrazito zapostavljene.

Konferenca ni pritegnila širše javnosti. Kako tudi ne - investitorji prodajo vse, občinski sveti ne odgovarjajo nikomur za omogočanje nekakovostne gradnje, kupci pa večinoma tudi nimajo možnosti pretiranega izbora. Kakovost neposredne okolice novih stanovanjskih objektov zato v Sloveniji še vedno precej niha in je večkrat slaba kot dobra. Da ne bo pomote - kakovost je vedno povezana tako z velikostjo površin, kot z značilnostmi terena in možnostmi za opremo. Več o tem lahko preberete v zborniku konference, ki je naprodaj v knjigarni Vale Novak (16 €).

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Stanovanjske krajine, trendi perspektive
Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, TrajekT, Zavod za prostorsko kulturo, 2006

Knjigarna ValeNovak, € 16.00na vrh