info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
21. 10. 2008

Slovenska nagrada za urejanje krajine

Uredništvo
Ministrstvo za okolje in prostor razpisuje za leto 2008 podelitev častnega javnega priznanja za vrhunsko stvaritev na področju urejanja krajine. Izbrano delo bo v letu 2009 kandidiralo skupaj z drugimi predlogi držav članic EU za Nagrado Sveta Evrope za krajino v okviru Evropske konvencije o krajini.

Namen razpisa je podeliti častno priznanje v obliki diplome projektu iz prakse, pobudi ali dejavnosti (v nadaljevanju:"dela"), ki prispevajo k promociji, varstvu, upravljanju in načrtovanju slovenske krajine ter ozaveščanju javnosti o pomembnosti krajine za človekov razvoj. Izbrano delo bo hkrati tudi kandidiralo za mednarodno Nagrado Sveta Evrope za krajino v letu 2009, ki jo Svet Evrope razpisuje na podlagi Evropske konvencije o krajini.

Za nagrado lahko kandidirajo:
• lokalne ali regionalne oblasti in njihova združenja (npr. ministrstva, druge državne institucije, občine),
• nevladne organizacije.

Predloži se lahko dela, ki prispevajo k uveljavljanju ciljev Evropske konvencije o krajini. Predložena dela morajo biti končana in na voljo javnosti že vsaj tri leta (november 2005) do trenutka, ko se predložijo kandidature.

Rok za oddajo kandidature je 1. december 2008. Dela morajo ne glede na način pošiljanja prispeti na vložišče Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana do 1. decembra 2008 do 14.00 ure. Dela se lahko pošljejo po pošti, ali se jih predloži osebno v vložišču Ministrstva za okolje in prostor vsak delovni dan od 08.00 do 14.00 ure.


Več:
>>Društvo krajinskih arhitektov Slovenije
>>MOP

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
>>Društvo krajinskih arhitektov Slovenije
>>MOP

na vrh