info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
13. 11. 2008

Lipico na UNESCO namesto golfistom!

Maja Simoneti (za UO DKAS)
Nova Vlada še lahko preusmeri tok ravnanja z Lipico in da signal za potrebne spremembe v urejanju prostora. Društvo krajinskih arhitektov jo je te dni ponovno opozorilo na ravnanje države s posestvom. Čas imenovanja nove Vlade je sovpadel z javno predstavitvijo okoljskega poročila za del načrtovanih ureditev in DKAS je sklenilo še enkrat opozoriti na nedopustne razvojne načrte, ki potekajo na račun enovitosti dediščinske krajine posestva, ki je poleg konjske črede najpomembnejša sestavina tega državno pomembnega spomenika.

Ravnanje v Lipici je pomembno, ker odraža stopnjo sposobnosti Slovenije za inventiven razvoj zavarovanih območij in tudi kot primer tega ker ilustrira, kako zaradi posameznih sektorskih in razvojnih interesov v Sloveniji razpada sistem urejanja prostora.

Stališče DKAS utemeljujejo naslednja dejstva: • za ureditev Kobilarne Lipice je bil uveljavljen poseben zakon, ki je naravnan na to, da bi se v postopku sprejemanja prostorskega akta izognili soglasjem pristojnih organov in sodelovanju civilne družbe; • pod vodstvom MOP poteka izdelava delnih načrtov za posestvo urejanja namesto enega celovitega načrta za ureditev zavarovanega območja; • da je po naročilu MOP na ZRC SAZU izdelana okoljska presoja samo za del načrtovanih prostorskih ureditev.

Danes se v Sloveniji v nasprotju z mednarodno prakso in določili Strategije prostorskega razvoja Slovenije kompleksna entiteta zavarovanega območja Lipice obravnava po posameznih delih, kar je še posebej v primeru tako izjemne in kompleksne strukture z večplastnimi vrednostmi, kot je Lipica, nevzdržno. Razdrobljenost sistema prostorskega načrtovanja oziroma urejanja prostora, ki kompleksna vprašanja obravnava celovito samo na papirju, je v primeru Lipice dosegla razsežnosti, ki so dolgoročno narodno gospodarsko škodljive!

V DKAS menimo, da bi kakovosti Lipice ob njenem ustreznem upravljanju lahko nadgradili z uvrstitvijo na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine v kategoriji kulturna krajina. Dejavnosti, ki niso neposredno povezane s konjerejo, v kompleks takega formata ne sodijo. Zato bi moral biti cilj prihodnjih vlad, da se golf igrišče povsem umakne iz območja tega spomenika. Nova vlada še lahko spremeni tok dogajanja in zaščiti celovitost izjemne krajine posestva Lipica, zato odgovorne pozivamo k javni podaji stališč do poteka dogodkov v Lipici.

Zato je DKAS povabilo tudi druge stanovske organizacije in akademske ustanove, da se pridružijo pozivu novi Vladi, da naj premišljeno pristopi k vprašanju razvoja zavarovanega območja Kobilarne Lipica, ki je kulturni spomenik državnega pomena in naj sproži prizadevanja za uvrstitev območja na Unescov seznam.


Več:
>>DKAS / Poziv vladi
>>Razvoj posestva Lipica... TrajekT 02.05.2006
>>Vlada se ne odziva... TrajekT 10.04.2006

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Stanko
besede daleč od realnega ravnanja, 14.11. 2008, 08:05

Varstvo dediščine v Sloveniji ima v Slovneiji skrajno obskuren položaj. Ravnanje države Slovenije je v praksi tako na ravni politke kot prisotjnih institucij in posebej investitorjev in še prav posebej gospodarstva svetlobna leta daleč od tega o čemer je tekla beseda na evropski konferenci o dediščini, ki je te dni potekala v Ljubljani. Ampak lično opravljeni in z nazivi opremljeni so predstavnik Slovenije prepričali ne le sam isebe in evropske koelge ampak tudi domače medije, da je vse ok. Prav nikomur v teh svečanih dneh ni padlo na misel, da bi ob tej priložnosit povprašal po propadajočih spomenikih in drugih sramotah, ki pričajo o skrajni zaostalosti in sprenevedavosti Slovenije.

matej
golf, 18.11. 2008, 09:36

Če država ni sposobna postaviti na noge Lipice ali pa jo vsaj vzdrževati je res žalostno. Saj kot vem tudi kobilarna Piber dela z izgubo.
Golf kot tak sploh ni problem, problem je, ker je urejen na pašnih površinah znotraj kobilarne in dejansko parazitira kobilarno.
Naj ga zgradijo malo stran od Kobilarne, bodo morali gospoda pač malo peš ali pa z avtom.
Če pa pogledamo krajinsko kako je igrišče narejeno lahko opazimo, da so zasuli vse vrtače, kar je kriminal prve vrste. Če bi pustili vrtače bi bilo to res izjemno igrišče, saj mislim, da takega igrišča ni nikjer na svetu. Žal so igrišča kloni, postavljeni v prostor, kjer o kakšnem kontekstu pri načrtovanju seveda ni govora.


marko
Brez naslova, 6.12. 2008, 15:30

Mataj pa ti sploh veš, kaj pomeni golf igrišče na Krasu. Apnenčasta porozna tla prepuščajo vodo, ki zelo hitro neočiščena pronica do kraških potokov in globoke podtalnice. Onesnažena s pesticidi in herbicidi je prava ekološka katastrofa za Kras. Ne samo v Lipici, nikjer na Krasu se ne bi smelo graditi golf igrišč. Ravno Lipica in Sečovlje sta ena najlepših slovenskih parkov in ravno ti dve lokaciji je potrebno uzurpirati in zasvinjati. Golfa je po svetu ogromno in kmalu bodo ljudje začeli iskate neokrnjene destinacije in naravne parke, za kar je Slovenija idealna, golf pa naj hodijo igrat v Španijo, ki je tako devastirana, da so se v zadnjem času celo tam zganili in začeli podirati monumentalne hotelske komplekse ob obali, ker na njeni celi dolžini ob Sredozemolju skorajda ni več prostora, ki ne bi bil pozidan in uničen. Zakaj torej riniti v nekaj, kar so drugi že spoznali za škodljivo. Stališče stroke je mislim da JASNO, klientelizem politike pa je druga zgodba!

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
>>DKAS / Poziv vladi
>>Razvoj posestva Lipica...
TrajekT 02.05.2006
>>Vlada se ne odziva...
TrajekT 10.04.2006na vrh