info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
13. 11. 2008

Za lokalne pobude pri urejanju prostora

Uredništvo
Inštitut za politike prostora IPOP je pričel z izvajanjem projekta – Podpora lokalnim iniciativam, ki spodbuja povezovanje prebivalcev in komuniciranje med organiziranimi lokalnimi pobudami, prostorskimi načrtovalci, investitorji in nosilci urejanja prostora. Namen projekta je opolnomočenje lokalnih pobud za soodločanje pri urejanju svojega življenjskega prostora s pomočjo vključevanja vseh uporabnikov prostora v prostorsko načrtovalske procese ter sodelovanja med različnimi lokalnimi pobudami.

Podporo soodločanju lokalnih pobud so s subvencijo podprle Islandija, Lihtenštajn in Norveška preko Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma. Pri projektu IPOP sodeluje z zavodom za prostorsko kulturo Trajekt, norveškim partnerjem CBNRM Net in s studiom Poper. Delovna ekipa projekta je prepričana, da dolgoročno sodelovanje vseh udeležencev v procesu urejanja prostora predstavlja najučinkovitejšo pot do izboljšanja kakovosti življenja.

Velik del našega življenja se odvija v prostoru, ki gosti tudi druge ljudi, dejavnosti in funkcije. Zato je urejanje prostora zelo zapleteno in pogosto se zgodi, da rešitev ene težave povzroči drugo. V urejanju prostora niso problem samo novi posegi, ampak tudi njegova raba, vzdrževanje in prenova. Številnim zapletom se lahko izognemo, če so prebivalci, civilne pobude in drugi uporabniki dovolj zgodaj vključeni v načrtovanje prostorskih posegov in ureditev. Prostorske rešitve so bolj sprejemljive, če se vsi vpleteni lahko pravočasno seznanijo s projekti ter v rešitve vključijo lastne poglede in potrebe.

Projekt PoLok ponuja komunikacijsko platformo: interaktivno spletno mesto >>PoLok in seminarje za vzpostavitev priložnosti in prostora za medsebojna srečanja, informiranje, razprave, učenje in navsezadnje za razvijanje zaupanja in prijateljskega odnosa med prebivalci, institucijami in načrtovalci.

Projekt bo v naslednjem letu omogočil oblikovanje mreže, ko bo tesneje medsebojno povezovala lokalne pobude ter institucije na lokalni in državni ravni. Organizirane in dolgoročno usmerjene lokalne pobude bi s pomočjo projekta lahko postale tudi dejaven akter pri oblikovanju politik prostorskega razvoja na lokalni in državni ravni "od spodaj navzgor". Dolgoročno se lahko na tak način izboljša tudi zaupanje javnosti do uprave, načrtovalcev in izvajalcev razvojnih projektov.


Več:
>>PoLok

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
>>PoLok
na vrh