info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
25. 11. 2008

Sosedje bi novogradnje ob bežigrajskem stadionu postavili čez cesto

Matevž Čelik
V Uradnem listu RS je bil v začetku novembra objavljen Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje stadiona za Bežigradom. Nov prostorski dokument naj bi podrobno določil merila in pogoje za izvedbo natečaja za celovito prenovo obravnavanega območja.

Za prenovo štadiona je napovedan mednarodni natečaj. Investitor prenove bo podjetje Bežigrajski športni park, v katerem ima 59-odstotni delež podjetje GSA Joca Pečečnika, 28-odstotni delež Mestna občina Ljubljana, 13-odstotnega pa Olimpijski komite Slovenije. Po prenovi naj bi stadion sprejel od 12.000 do 15.000 gledalcev, projekt pa vključuje tudi več novih poslovnih objektov v višini štirih etaž, ki bodo obkrožili stadion. Na križišču Vodovodne in Samove naj bi zrasla tudi stolpnica z dvanajstimi nadstropji.V okviru novih objektov bi zagotovili tudi dvorane za ples ter prostore za ljubljanska športna društva in klube.

Ker do realizacije študij in predlogov, ki so bile za obnovo stadiona narejene v preteklih letih tudi zaradi pomanjkanja sredstev za obnovo ni prišlo, naj bi tokrat MOL zasebnemu partnerju omogočil pozidavo prostih zemljišč v okolici stadiona s komercialnimi programi, v zameno pa bi mestan občina dobila prenovljeno nogometno igrišče s tribunami, prostori za športnike in obiskovalce ter športne organizacije.

V zvezi s takšnim konceptom prenove stadiona že nekaj časa potekajo različne razprave. Ministrstvo za kulturo je že leta 2005 zaustavilo načrtovano prenovo z aktom o začasni razglasitvi stadiona za kulturni spomenik državnega pomena. Letos je bilo Zavodu za varstvo kulturne dediščine predloženih več novih predlogov za novo pozidavo kompleksa stadiona.Z namenom presoje izhodišč je bila ustanovljena tudi delovna skupina umetnostnih zgodovinarjev in arhitektov. ZVKD je postavil kriterije za varovanje Plečnikove zasnove in sredi letošnjega leta izdal soglasje za predlog, ki ohranja bistvene Plečnikove sestavine: arkade, oba paviljona ter zid, ki obkroža cel kompleks. Ministrstvo za kulturo je septembra razveljavilo soglasje, ker naj bi bilo v nasprotju z nekaterimi kulturnovarstvenimi pogoji. Višina novih objektov v okolici naj bi bila previsoka, idejnemu načrtu pa očitajo tudi neupoštevanje vpliva novogradnje na Fondove bloke, ki so tako kot stadion vpisani v evidenco kulturne dediščine.

Odbor stanovalcev Fondovih blokov se z dopisi na različne ustanove že nekaj časa skuša vplesti v postopek priprave projekta. Prizadevajo si, da bi načrtovane novogradnje v okolici stadiona umestili na zemljišča na nasprotni strani Dunajske ceste, kjer sta v predlogu Izvedbenega prostorskega načrta MOL predvideni dve 70-metrski stolpnici. Pobudo v zvezi s tem je na MOL naslovila tudi Četrtna skupnost Bežigrad. Vendar je takšen razplet težko verjeten, saj bi bilo potrebno območje OPPN razširiti preko Dunajske ceste nasproti stadiona na zemljišča, ki niso v lasti partnerjev družbe Bežigrajski športni park.


Več:
>>Projekt Plečnikov stadion zanima sosede TrajekT 5.11.2008
>>Novega Kolizeja in stadiona… TrajekT 26.9.2005
>>Sprememba telovadnega v nogometni … TrajekT 14.9.2004

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Anonimnez
Brez naslova, 22.12. 2008, 21:22

Kaj pa novi OPN za območje občine MOL?
Ali ga investicija, kot je načrtovana, ne prehiteva?
Kje so sedaj v dolgoročnem planu MOL izhodišča, ki opravičujejo in usmerjajo nov program stadiona Bežigrad?
Ali so prostorski programi na posameznih lokacijah dopustni brez usmeritev v okviru celostnega razvoja mesta in prostorskega akta, ki tak razvoj določa, omogoča, usmerja?


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
>>Projekt Plečnikov stadion zanima...
TrajekT 5.11.2008
>>Novega Kolizeja in stadiona…
TrajekT 26.9.2005
>>Sprememba telovadnega v nogometni...
TrajekT 14.9.2004Urbanistične smernice za prenovo Plečnikovega stadiona, ki jih je pripravil podžupan Janez Koželj


na vrh