info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
12. 12. 2008

Korespondenca Dušana Grabrijana

Uredništvo
V torek, 16. december 2008, ob 19. uri bo v AML potekal muzejski večer z naslovom Korespondenca arhitekta Dušana Grabrijana. Korespondenco iz obširne zapuščine arhitekta Dušana Grabrijana v lasti AML, ki priča o njegovem bogatem strokovnem, znanstvenem, kulturnem in družabnem življenju, bo predstavil kustos za novejšo slovensko arhitekturo, Bogo Zupančič. Ob tej priložnosti bo del korespondence tudi razstavljen.

Razstavljeno gradivo si bodo obiskovalci lahko ogledali od 16. 12. do 19. 12. 2008 od 9. do 15. ure. Zapuščina arhitekta Dušana Grabrijana je ena najbogatejših v Arhitekturnem muzeju Ljubljana. Zaradi obsega in kompleksnosti gradiva je celota več kot deset let predstavljala izziv, ki je čakal na začetek strokovne muzejske obdelave. V njej ohranjena korespondenca pa je samo njen manjši del, ki priča o bogatem strokovnem, znanstvenem, kulturnem in družabnem življenju arhitekta in arhitekturnega publicista. Korespondenco sestavlja več kot tisoč pisem, razglednic, dopisnic, telegramov in raznih prilog, ki jih je prejel arhitekt Grabrijan od sredine dvajsetih do svoje nenadne smrti malo pred triinpetdesetim rojstnim dnem konec oktobra leta 1952. Korespondenca med Grabrijanovimi prijatelji in sodelavci ter njegovo ženo Nado, ki je verjela v svojega moža in ohranjala njegovo delo živo, se je nadaljevala vse do konca sedemdesetih let prejšnjega stoletja.

Seznam oseb in ustanov, s katerimi si je arhitekt Grabrijan dopisoval, je obsežen. Med njimi gotovo izstopa dopisovanje s arhitektom hrvaško-bosanskega rodu Jurajem Neidhardtom, potem s prijateljem arhitektom Milanom Severjem, omeniti velja še pisma arhitektov Franceta Tomažiča pa Marjana Tepine, Edvarda Ravnikarja in Marjana Šorlija. V Grabrijanovi korespondenci so opisani številni arhitekturni in drugi dogodki, podane so strokovne ocene in dileme, izražena so osebna mnenja arhitektov o tem in onem. V zapisih se prepleta navdušenje nad arhitekturo, ki včasih prehaja v ravnodušje, to pa ponekod v razočaranje in tudi v obup. Pisma so večkrat ilustrirana s skicami in vsebujejo priložene fotografije, časopisne članke in skice. Stare razglednice pa so velikokrat zanimiv namig na to, kaj je arhitekte pritegovalo. V korespondenci oziroma zapuščini posebej izstopa maketa knjige Urbanisme iz leta 1924 z Le Corbusierovimi korekturami, ki jo je arhitekt Milan Sever leta 1931 poslal iz Ljubljane (Kako in zakaj se je maketa knjige znašla v Ljubljani, ni znano!) prijatelju Grabrijanu v Sarajevo ter originalna Le Corbusierova skica črnke, ki jo je poslal arhitekt Juraj Neidhardt Grabrijanu leta 1936 kot zahvalo za Grabrijanovo pomoč pri Neidhardtovi razstavi v Sarajevu. Ti dragoceni dokumenti, na katere smo nadvse ponosni, da jih imamo in hranimo v AML, so se znašli v zapuščini arhitekta Grabrijana zaradi dopisovanja z arhitektom Jurajem Neidhardtom, ki je bil v letih 1933 do 1935 asistent v ateljeju Le Corbusiera na Rue de Sèvres v Parizu in devetih Slovencev, ki so se tem času izpopolnjevali pri guruju moderne arhitekture v Parizu.

Korespondenco so v letu 2008 popisale in uredile kulturne mediatorke Univerze za tretje življenjsko obdobje Nada Goriup, Vesna Gruden, Marina Lekič, Katja Logar in Magda Ortar. Pri delu v različnih oddelkih AML so pomagale še Bernardka Galič, Lučka Justin, Ana Ivana Oselli, Ljiljana Peklaj, Milena Žižič in Janez Platiše.


Več:
>>Arhitekturni muzej Ljubljana

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
>>Arhitekturni muzej Ljubljana


Razglednica, ki jo je poslal leta 1934 arhitekt Milan Sever iz Pariza, nanjo se je podpisal še Juraj Neidhardt, arhitektu Dušanu Grabrijanu v Sarajevo, iz zapuščine arhitekta Dušana Grabrijana, AML


Originalno skico črnke, delo arhitekta Le Corbusiera, je dobil Grabrijan v dar od arhitekta Neidhardta leta 1936, iz zapuščine arhitekta Dušana Grabrijana, AML


Eden od listov makete knjige Urbanisme iz leta 1924 z Le Corbusierovimi korekturami, iz zapuščine arhitekta Dušana Grabrijana, AML


Arhitekt Dušan Grabrijan, iz zapuščine arhitekta Dušana Grabrijana, AML

na vrh