info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
8. 1. 2009

Evropa hoče skladne prostorske politike

Marko Peterlin
V Centru Evropa v Ljubljani bo prihodnji teden potekal posvet o evropski Zeleni knjigi o teritorialni koheziji (Green paper on territorial cohesion). Zeleno knjigo je Evropska komisija objavila 6. oktobra lani. Namen dokumenta je opredeliti koncept teritorialne kohezije, ki je poleg ekonomske in socialne kohezije zapisana kot eden od treh temeljnih ciljev v novi Lizbonski pogodbi.

Gre za dokument, ki odpira vprašanja prostorske dimenzije razvoja na evropski ravni, kar je pomembno tudi za Slovenijo. Zeleno knjigo o teritorialni koheziji je v začetku oktobra 2008 predstavila Evropska komisija in s tem začela obsežno posvetovanje z regionalnimi in lokalnimi oblastmi, združenji, nevladnimi in drugimi organizacijami. Cilj posvetovanja je doseči boljše razumevanje teritorialne kohezije in njene povezave s prihodnjo regionalno politiko EU. Po javni razpravi, ki bo potekala do konca februarja 2009, bo Komisija predstavila rezultate posvetovanja.

Inštitut za politike prostora organizira slovenski posvet o vsebinah, ki jih naslavlja Zelena knjiga in načrtuje dve srečanji. Prvo bo namenjeno ožji strokovni javnosti, sledilo pa mu bo še drugo s širšo zainteresirano javnostjo. Prostorske razsežnosti razvoja Zelena knjiga namreč umešča v kontekst skupne kohezijske politike in s tem tudi gospodarskega in družbenega razvoja.

Čeprav Evropska komisija tokrat prvič posveča področju prostorskega razvoja poseben dokument, pa se teritorialna kohezija z zeleno knjigo na ravni EU ne pojavlja prvič. Medvladno sodelovanje se je na tem področju začelo v začetku devetdesetih let, države članice pa so leta 1999 sprejele tudi Evropske prostorsko razvojne perspektive (ESDP), kar je doslej najbolj vsebinsko celovit skupni politični dokument na področju prostorskega razvoja. V letu 2007 je bil nov politični zagon držav članic na tem področju zaokrožen s Teritorialno Agendo EU ter kasneje še s Prvim akcijskim programom za uresničevanje Teritorialne Agende. Komisija je Zeleno knjigo pripravila na prošnjo držav članic, dodatni povod za pripravo dokumenta pa je bila tudi vključitev teritorialne kohezije kot tretje dimenzije evropske kohezijske politike v Lizbonsko pogodbo. Vključitev prostorske razsežnosti v razpravo o razvojnih politikah EU je odraz spoznanja, da bo za uravnotežen gospodarski in družbeni razvoj skupnosti potrebna tudi usklajena prostorska politika. To sporočilo je za vse članice zelo pomembno, ker področje prostorskega razvoja zaenkrat ni bilo predmet harmonizacijskih ukrepov.

Komisija posebej zagotavlja, da z Zeleno knjigo ne namerava načeti suverenosti držav na tem podroju, vendar pa je že Zelena knjiga sama odraz konsenza o potrebi po usklajevanju. Razprava o teritorialni koheziji odpira vprašanja o stanju in problemih prostorskega razvoja v Sloveniji, umestitev v evropski okvir pa ponuja priložnost za premislek o ključnih politikah, ki vplivajo nanj, kakor tudi o domači prostorski politiki. Posvet o Zeleni knjigi člani delovne skupine za Zeleno knjigo razumemo kot priložnost za strokovno razpravo in oblikovanje stališč do evropskega dokumenta v nastajanju. Zdi se nam pomembno, da bi dokumente, ki nastajajo na ravni skupnosti tudi v Sloveniji večkrat izkoristili kot spodbude za premagovanje problemov in razvojnih ovir.


Več:
>>Posvetovanje o novi evropski Zeleni knjigi Trajekt 14.10.2008
>>Zelena knjiga o teritorialni koheziji (*pdf 193 kB)
>>European Urban Knowledge Network
>>Konferenca o kohezijski politiki, Pariz

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Posvet o Zeleni knjigi o teritorialni koheziji v Ljubljani bo potekal v centru Evropa, na Dalmatinovi 4, 15. januarja 2009 od 14h do 17h.
Evropska komisarka za regionalni razvoj Danuta Hübner


na vrh