info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
26. 1. 2009

Za kakovostno starost

Uredništvo
Združenje Ljubor v okviru svojega projekta "Medgeneracijsko središče tudi v Mariboru" (kratko: MGS-MB) organizira drugo javno okroglo mizo, ki bo v sredo, 28. januarja 2009, ob 17. uri. Projekt "Medgeneracijsko središče tudi v Mariboru" se nanaša na analizo razmer, oblikovanje zasnove in vzpostavitev MGS v Mariboru. Projekt naj bi služil tudi kot vzorčni družbeno-humani, pa tudi prostorski model za vzpostavitev tovrstnih središč v mariborski regiji (in drugje).

Ljubor, združenje za kulturo bivanja, Maribor je v okviru svoje projektne skupine izdelalo idejno zasnovo Medgeneracijskega središča (MGS) v Mariboru, ne le zaradi izrazitega primanjkljaja v posteljnih kapacitetah v domovih za starejše, pač pa tudi zaradi postopnega zagotavljanja višje kakovosti sobivanja in pogojev, ki motivirajo socialno komunikacijo na vseh ravneh sobivanja, kot pogoja za odgovornejše samozavedanje o pomenu medgeneracijske vzajemnosti in solidarnosti. Pobudo z utemeljitvijo za izgradnjo MGS - ki je v skladu tudi s priporočili Zelene knjige EU o novi medgeneracijski solidarnosti in z nacionalnim programom socialnega varstva v Republiki Sloveniji 2006-2010 - je Združenje Ljubor poslalo županu Francu Kanglerju, nato pa poslalo Mestni občini Maribor (MOM) še podrobneje izdelano idejno zasnovo MGS na območju Studencev. To bi naj bila podlaga za dokončni dogovor med pripravljavci idejne zasnove in MOM.

MOM je v istem času pričela pripravljati OPPN za izgradnjo doma za starostnike in varovanih stanovanj na drugi lokaciji, zaradi je skupina meščanov ob razgrnitvi podala pripombo, v kateri je od občine zahtevala, da ustavi postopek in se loti bolj ambicioznega projekta MGS.

V širšem smislu se projekt, kot piše v vabilu društva Ljubor na okroglo mizo "ukvarja z vizijo družbe blaginje, ki naj bi temeljila na raznolikih možnostih za vse ljudi in vključevala etično in zdravstveno dimenzijo bivanja ter sobivanja v kakovostnem in varnem okolju, brez razslojevanja v škodo šibkejših."

Prvo okroglo mizo, naslovljeno "Kako do kulture sobivanja in medgeneracijskega sožitja?", je društvo že izvedlo v novembru 2008. Na drugi okrogli mizi z naslovom "Družbene prioritete in urbani prostor - kako do kakovostnega življenja in sobivanja po meri človeka?" želijo organizatorji dodatno osvetliti današnje družbene in v tem okviru tudi urbano prostorske razmere, obenem pa pokazati na (možne) vrednostne družbene usmeritve in prioritete, ki v odločilni meri vplivajo na stopnjo, kakovost in značilnosti medgeneracijskega sožitja, socialne kohezije in kulture sobivanja.

V prvem delu okrogle mize bosta v imenu organizatorja Marija Dreu in Jože Kos Grabar podala vsebinske iztočnice zanjo, pred razpravo, h kateri ste vljudno vabljeni, pa bosta svoja uvodna strokovna razmišljanja podala vabljena predavatelja dr. Marko Jaklič z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in Aleksander Saša Ostan, ki deluje na več področjih kulture.

Okrogla miza bo potekala v prostorih Andragoškega zavoda Maribor - Ljudske univerze, Maistrova ul. 5, v Mariboru (predavalnica št. 407).


Več:
>>Ljubor

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.na vrh