info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
27. 1. 2009

Odločanje o posegih v prostor
Slovensko društvo evalvatorjev vabi na okroglo mizo o sprejemanju odločitev o posegih v prostor. Kot je v tezah za razpravo izpostavila pobudnica razprave dr. Mojca Golobič so številna nasprotovanja posegom v prostor, ki smo jim v priča v zadnjih letih razlog za razpravo in premislek o sprejemanju odločitev o posegih v prostor.

Čeprav je vrednotenje posegov v prostor v Sloveniji predpisano z okoljsko in prostorsko zakonodajo in se tradicija formalnega in neformalnega javnega preverjanja prostorskih aktov razvija že iz šestdesetih let prejšnjega stoletja, je dosežena kakovost in legitimnost odločitev glede na številna nasprotovanja posegom vprašljiva. Golubičeva ponuja za razpravo tri hipotetične razloge za tako stanje:
- odločitve so dobre kot so lahko; ljudje se nagibajo k pogostejšemu izražanju
nezadovoljstva in uveljavljanju svojih partikularnih interesov tudi na škodo javnega;
- odločitve so slabe, ker se sprejemajo zgolj politično brez upoštevanja ugotovitev vrednotenja;
- odločitve so sprejete na osnovi vrednotenja, vendar pa je praksa vrednotenja slaba
in zaključuje, da odločitve o posegih v prostor predvsem ne smejo biti prepuščene posameznim strokovnjakom ali politikom.

Posegi v prostor trajno zaznamujejo okolje in pogoje življenja posameznikov in družbe zato je odprta, vključevalna razprava o njih nujno potrebna. Postopki vrednotenja vplivov ponujajo eno od platform za tako razpravo, kjer se strokovnjaki različnih strok, politika, investitorji in najširša javnost lahko srečajo in tvorno prispevajo k dobrim odločitvam. Okrogla miza društva evalvatorjev naj bi pomagala potrditi ali zavreči zgornje hipoteze in odgovoriti na vprašanje, kaj in kako lahko postopki vrednotenja vplivov pripomorejo k boljšim odločitvam o posegih v prostor.

Okroglo mizo z naslovom "Merkantilne, tehnokratske in politične odločitve o prostoru" Društvo evalvatorjev organizira skupaj z Urbanističnim inštitutom Republike Slovenije v torek 3.februarja 2009 od 14.00-16.00.v knjižnici Urbanističnega inštituta, Trnovski pristan 2, Ljubljana. Uvodne misli bodo podali doc. dr. Mojca Golobič z Urbanističnega inštituta, prof. dr. Ivan Marušič z Biotehniške fakultete, prof. mag. Braco Mušič z Urbanističnega inštituta in dr. Alma Zavodnik Lamovšek s Fakultete za gradbeništvo v Ljubljani. Organizatorja zagotalvjata,d a se bodo pogovora udeležile tudi predstavnice in predstavniki ministrstev za okolje, lokalno samoupravo in za javno upravo.

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Anonimnez
Brez naslova, 28.1. 2009, 15:40

."..številna nasprotovanja posegom v prostor, ki smo jim v priča v zadnjih letih .."

so posledica nezakonito vodenih postopkov za oblikovanje pravilonih vrst prostorskih aktov in nepravilno in nepregledno ter nestrokovno pripravljenih vsebin prostorskih aktov - če bi nasprotniki "posegov" dokumente poslali na sodišče, bi jih večina doživela razveljavitev - vendar bi pri tem morali seveda dobro poznati strokovno zakonodajo in odkrivati že sami nezakonitosti


Boris
Kdo, 11.2. 2009, 05:21

Lepo povedano, anonimnež.Toda nekatere dobro plačujemo za tako delo pa ga ne opravljajo. Kolos na Grajskem griču je zrasel proti vsem predpisom. Odgovor glavne inšpektorice za okolje in prostor, ki je pravočasno, še v začetku posegov, dobila prijavo, je bil, da imajo gradbeno in da je to zanjo dovolj, da prekrška ni.

Zamolčala pa je, da ima pravico vpogleda in kontrolo podlag, ki so bile osnova za izdajo gradbenega, še več, ima dolžnost preverjanja ali se investitor drži gradbenega.
In še več, v okviru ministrstva za javno upravo imajo svet inšpektorjev, kjer lahko problem razreši, če se boji zase.

Štala, res.


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

na vrh