info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
16. 2. 2009

Zanimanje za Trimove nagrade vse večje

Uredništvo
Podjetje Trimo letos že četrtič razpisuje arhitekturne nagrade. Do 10. aprila je odprt razpis, na katerega se lahko prijavijo arhitekti in inženirji s svojimi projekti, pri katerih so na izviren in inovativen način uporabili Trimove proizvode . V nagradni sklad je podjetje namenilo kar 45.000 evrov.

Namen Trimove arhitekturne nagrade je vzpodbuditi inovativnosti inovativno uporabo proizvodov trebanjskega podjetja. Kot pravi direktor razvoja in projektive Miloš Ebner, z vpodbujanjem inovativnega in drugačnega razmišljanja želijo pozitivno prispevati k razvoju celotne stroke. Za nagrado se lahko potegujejo rešitve, izvedene v zadnjih treh letih in ne kasneje kot do 1. marca 2009. Uporabljeni Trimovi proizvodi morajo izstopati kot sodobna arhitekturna rešitev.

Kandidati se lahko prijavijo na spletni strani podjetja, kjer je na voljo prijavnica. Prijavi je potrebno priložiti predstavitev rešitve v slovenskem in angleškem jeziku ter pet fotografij. Gradivo je možno poslati na naslov podjetja v Trebnjem ali ga oddati preko elektronske pošte. Rok za oddajo je 10. april 2009. Prejemnike nagrad bodo izbrali 11. maja 2009, ko bosta znana tudi čas in lokacija podelitve nagrad in razstave zmagovalnih del.

Nagrada je že od vsega začetka mednarodna, saj se zanjo že nekaj let potegujejo projekti in njihovi avtorji iz različnih držav. Zanimanje je vse večje, saj je število prijav od leta 2003, ko je bila nagrada podeljena prvič naraslo iz 32 predlogov iz 13 držav, na 79 predlogov iz 21 držav v letu 2007. Vzporedno z arhitekturno nagrado poteka tudi Trimov razpis za raziskovalne nagrade, na katerem se lahko potegujejo najboljša diplomska, magistrska ali doktorska dela. Ta je odprt do 2. marca 2009, podrobnejše informacije pa so prav tako na voljo na spletni strain podjetja.


Več:
>>Trimo.si

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
>>Trimo.si


Posebna nagrada za učinkovito oblikovanje industrijskih kompleksov 2007: Uprava tiskarne Leykam, Hoče, Slovenija (Gregor Reichenberg, Bogdan Reichenberg, Sašo Rek; 2006)


Nagrada 2007: Tehnična fakulteta, Le Locle, Švica (Frank Herbert, Jean-Daniel Pasquettaz, Martin Jaques; 2004)


Nagrada 2007: Proizvodni obrat brezalkoholnih pijač Gerber, Bridgwater, Združeno Kraljestvo (Peter Farmer, Jeff McFadyen, John Galvin; 2006)

na vrh