info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
17. 2. 2009

Za več lesa

Uredništvo
V Sloveniji les kot gradbeni material počasi dobiva pomen, ki mu pritiče glede na njeno gozdnatost in tradicijo. Že lani je v sodelovanju Fakultete za arhitekturo in Oddelka za lesarstvo Biotehnične fakultete izšla knjiga Gradnja z lesom, Iziv in priložnost za Slovenijo. Sodelovanje se nadaljuje z organizacijo seminarja , ki bo potekal 27. marca 2009 na Fakulteti za arhitekturo.

Zaradi svoje rasle obnovljivosti, CO2-nevtralnosti, neprekosljivo čistega življenjskega cikla, široke dosegljivosti -še posebej v Sloveniji- in kot material z več uporabnostnimi cikli, postaja les vse pomembnejše gradivo. Prepričljiv dokaz za to so vitka, preko sto metrov visoka lesena prednapeta debla. Les je tudi varen depot toplogrednega CO2, ki ga drevo sekvestrira v procesu fotosinteze. Skladiščni učinek lesa za ogljik je mogoče podaljšati s proizvodnjo izdelkov z dolgim rokom uporabnosti, npr. lesenih zgradb.

Les se je v zadnjih letih razvil v visokotehnološki proizvod, za kar ima največje zasluge raziskovanje v tehnično konstruktorskem sektorju. Novi lesni materiali in moderne tehnologije obdelave skupaj s tradicionalnimi metodami lesene gradnje vodijo v novo kvaliteto in oblike lesenih zgradb. Izziv predstavljajajo kakovostni proizvodi s čim višjo dodano vrednostjo, pridobljeno z uporabo sodobne tehnologije in znanjem. Končni cilj vseh dejavnosti je uspešen in tržno zanimiv izdelek, za doseganje katerega pa mora biti postavljena celotna veriga od raziskovalcev trga do oblikovalcev in tistih, ki ta izdelek naredijo. Nujno je sodelovanje med raziskovalnim okoljem in gospodarstvom - teorijo in prakso, kakor tudi med arhitekturno, lesarsko in gradbeno stroko, ki delujejo vse prepogosto ločeno.

Strokovni seminar Inovativna lesena gradnja je dogodek, na katerem bodo domači in tuji strokovnjaki udeležence seznanili s teoretičnimi novostmi in praktičnimi izkušnjami s področja uporabe lesa in trendi na področju lesene gradnje. Strokovni seminar je namenjen arhitektom, inženirjem lesarstva, gradbenikom, ter vsem, tako v javnem kot zasebnem sektorju, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko lesene gradnje in okoljevarstvom.


Več:
>>Lesena-gradnja.si

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
>>Lesena-gradnja.si



na vrh