info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
25. 2. 2009

O arhitekturi v času globaliziranega kapitalizma

Uredništvo
Ljubljanska Fakulteta za arhitekturo v torek, 3. marca ob 18.00 vabi na uvodno predavanje teoretskega seminarja »In kaj zdaj? Arhitektura v času globaliziranega kapitalizma«. Predavala bo doc. dr. Petra Čeferin, gostujoča profesorica v poletnem semestru 2008-09.

Predavanje je strukturirano okoli vprašanja, ki se glasi: »Ali ima arhitektura v času globaliziranega kapitalizma sploh kakšen problem?« Predavateljica Petra Čeferin bo obravnavala današnje razumevanje vloge arhitekture v družbi in kulturi in bistvo ključnega problema teh različnih razumevanj; problema, ki dejansko zadeva samo eksistenco arhitekture.

Predavateljica je v kratkem povzetku seminarja KAJ ZDAJ? Arhitektura v času globaliziranega kapitalizma zapisala:

"Eno osrednjih vprašanj sodobne diskusije o arhitekturi je, ali je v času globaliziranega kapitalizma sploh še mogoče zavzeti kritično pozicijo do tržno orientiranega načina delovanja, ki danes prevladuje na različnih področjih družbene in kulturne dejavnosti. Ali je danes (še) mogoče – tako bi lahko povzeli to vprašanje – prakticirati arhitekturo kot prakso transformiranja družbene realnosti?

Problem – in moč – kapitalizma je namreč v tem, da zna vsako subverzivno delovanje izkoristiti za krepitev lastnega delovanja. Ekscesi ga ne ogrožajo, pač pa ravno obratno: kapitalizem dobesedno živi od ekscesa. Vsaka radikalno drugačna pozicija je potencialna tržna niša. Vsaka kritična izjava je potencialno nova popularna fraza in v naslednjem koraku najnovejši brand.

Odgovori na to vprašanje so različni. Nekateri zahtevajo od arhitektov, naj se vendar že nehajo slepiti in sprejmejo, da se z arhitekturo pač ne da več družbeno subverzivno delovati. Drugi obstoječe družbene realnosti ne vidijo kot omejitev, ampak kot polje neskončnih možnosti za nove in nove arhitekturne invencije. Tretji vztrajajo pri tem, da se ne sme kar pristati na “pravila igre” in da je treba delovati zgolj v okviru še sprejemljivih okoliščin. Spet drugi vidijo možnost arhitekture v njeni vrnitvi h “koreninam” in ohranjanju lokalne arhitekturne tradicije. Ali pa vidijo možno pot v opustitvi “arhitekturnih ambicij” in preusmeritvi v družbeno koristno delovanje.

V seminarju bomo pokazali, da so vsi ti različni odgovori dejansko zgolj različice istega: vsi sprejemajo obstoječo družbeno in arhitekturno realnost kot edini možni okvir za delovanje. Izbira, ki jo nudi mnoštvo različnih odgovorov, je samo navidezna. Zakriva dilemo resnične izbire, s katero se danes ne srečuje le arhitektura. Resnična izbira ni v tem, ali bomo v okviru obstoječega ravnali tako ali drugače, pač pa, ali bomo sprejeli sam okvir obstoječega ali ne.
Je ta okvir res naša usoda? Ali se, pod pogojem seveda, da vzamemo za izhodišče to, kar arhitektura dejansko dela in misli, njeno dejansko prakso torej, pred nami ne zarisuje neka radikalno druga možnost? Da si namreč zastavimo vprašanje, ki si ga danes, vsaka na svojem področju, zastavljajo tudi kreativna znanost, emancipacijska politika, psihoanaliza itn., in sicer: ali nista arhitekturna misel in praksa, kolikor seveda arhitektura res deluje kot arhitektura, že v osnovi zgrajeni tako, da prekinjata z logiko profita, tehno-znanosti in tržno reguliranega uživanja? Tako da vprašanje, ali je z arhitekturo mogoče posegati v družbeno realnost, za arhitekturo nemara sploh ni pravo vprašanje? Pravo vprašanje bi se glasilo: kako lahko uveljavljamo to drugo možnost, kako lahko torej utrjujemo arhitekturo kot misel in prakso radikalne prekinitve z obstoječo logiko delovanja.

Ta druga možnost je tema seminarja arhitekturne teorije v poletnem semestru študijskega leta 2008/2009. Skozi predavanja, branje izbranih besedil in razgovore bomo skušali opredeliti, za kakšne vrste prakso v tem primeru gre, kakšen način delovanja zahteva, in kako takšna praksa deluje."


 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Anonimnez
Brez naslova, 25.2. 2009, 10:28

Bo mogoce gospa doktor po predavanju tudi imela kaksen pregled?
Moj prehlad kar ne gre in ne gre stran..


študent
končno..., 3.3. 2009, 22:49

...eno res dobro predavanje na fakulteti. Sicer se ne strinjam z vsem povedanim, pa vendar, bi se sploh kdo moral?

Veselim se že prihodnjih predavanj, res vsa čast vsem vpletenim v organizacijo vsega skupaj!


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Predavanje: torek, 3.marec 2009, 18.00
FA, Plečnikova predavalnica


Doc. dr. Petra Čeferin je arhitektka in trenutno gostujoča profesorica na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. Je avtorica knjige Constructing a Legend (2003), urednica knjige in niza predavanj (skupaj s Cvetko Požar) Arhitekturni epicentri: invencije arhitekture, intervencije v realnost (2008) ter avtorica številnih kritičnih esejev in člankov o moderni in sodobni arhitekturi. Je tudi dobitnica nagrade Bruno Zevi za zgodovinsko-kritični esej (2008). Trenutno dela na raziskovalnem projektu, ki obravnava vprašanje možnosti arhitekture kot ustvarjalne dejavnosti v času globalnega kapitalizma.na vrh