info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
26. 2. 2009

Promet in regionalizacija

Uredništvo
Slovenija, podobno kot večina razvitih držav, po eni strani želi zagotoviti visoko raven dostopnosti in mobilnosti, po drugi strani pa se izogniti njunim negativnim učinkom. Prometna dostopnost pa je tudi eden od kriterijev njene regionalizacije. Obe temi bodo skušali v torek 3. marca povezati v dveh predstavitvah na Okoljskem centru.

Ob 13.00 uri bo Jani Kozina prestavil diplomo "Prometna dostopnost kot kriterij regionalizacije Slovenije" za katero je prejel fakultetno Prešernovo nagrado. Pogovor z diplomantom bo moderirala dr. Marijan M. Klemenčič. Ob 14.00 uri, pa bo Aljaž Plevnik iz Urbanističnega inštituta RS predstavil novo publikacijo Ministrstva za okolje in prostor "Okolje in promet", o kateri bo v nadaljevanju tekel pogovor še z Ireno Rejec Brancelj z ministrstva. Ta del dogodka bo povezoval Matej Ogrin (CIPRA Slovenija).

Diploma Janija Kozine govori o tem, da ima pravilna izbira in uporaba kriterijev regionalizacije zelo pomembno vlogo za ustanovitev pokrajin v Sloveniji, da bo prinesla skladnejši regionalni razvoj in decentralizacijo. Med kriterije se po mnenju mnogih uvršča tudi prometna dostopnost. V diplomskem delu je zato obravnavana prometna dostopnost kot kriterij regionalizacije Slovenije. Prvi del raziskave se je usmeril v proučitev vloge prometne dostopnosti v temeljnih državnih dokumentih in regionalizacijah Slovenije. Z analizo omenjenega gradiva je bilo ugotovljeno, da ima prometna dostopnost pomembno vlogo zlasti v državnih strateških dokumentih in funkcijskih regionalizacijah Slovenije, nekoliko manjšo pa v prostorski zakonodaji.

V drugem delu raziskave je bila narejena presoja ustreznosti meja in sedežev pokrajin v vladnem predlogu regionalizacije Slovenije iz novembra 2007 z vidika prometne dostopnosti. Analitični model prometne dostopnosti je pokazal veliko mero upoštevanja tega kriterija pri členitvi Slovenije na pokrajine. Posebej dobro so bile določene meje pokrajin in sedeži pokrajin v obeh obravnavanih somestjih. Več dilem se je pokazalo le pri prostorski uravnoteženosti sedežev pokrajin, saj njihova zaledja v nekaterih primerih prekrivajo premajhen delež svoje pokrajine ali pa prekomerno segajo na območja drugih pokrajin.

Nova publikacija MOP dostop do zanesljivega prometnega sistema predstavlja kot ključno za kakovostno življenje in želi doprinesti k zavedanju negativnih vplivov prometnega sistema na kakovost bivanja. Promet nam je torej po eni strani v pomoč, po drugi pa škoduje. Reševanje dileme ravnotežja med pozitivnimi in negativnimi učinki prometa nedvomno zahteva mnogo več kot zgolj spoznanje, da ta obstaja. Aljaž Plevnik bo predstavil kazalce, ki jih je v okviru poročanja o okolju Evropski okoljski agenciji pripravil za Ministrstvo za okolje in prostor – Agencijo RS za okolje.

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

na vrh