info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
26. 2. 2009

Lokalne pobude za sodelovanje

PoLok
Seminar Soodločanje pri urejanju prostora, ki je v okviru projekta PoLok potekal v konferenčni dvorani Ministrstva za promet je imel namen prikazati, da sodelovanje in vključevanje lokalnih skupnosti v soodločanje pri urejanju prostora na lokalni ravni izboljšuje projekte v prostoru, prebivalcem pa daje več zadovoljstva.

Prvi del seminarja je bil namenjen predavanjem, drugi pa razpravi. Predavateljica Maja Simoneti je izpostavila, da je sodelovanje v urejanju prostora v skupnem interesu, saj zmanjšuje nesoglasja. Kot pomembnega je navedla tako formalno kot neformalne načine vključevanja in sodelovanja. Kljub temu, da se je načrtovanje sredi prejšnjega stoletja profesionaliziralo in tako od ljudi oddaljilo, se zadnja desetletja razvija sistem sodelovanja javnosti, v čemer pa Slovenija zaostaja.

Resničnosti njenih ugotovitev so potrdile tri lokalne pobude iz različnih delov Slovenije, ki so predstavile svoje izkušnje. Predsednik Društva za urbano okolje – Odbor za lepšo Staro Šiško, Blaž Pišek, je kot največjo težavo prebivalcev Spodnje Šiške v Ljubljani izpostavil slabo zastavljene prenove in novogradnje, ki ne povečujejo kvalitete življenja v Šiški, ampak prej obratno. Društvo napredku ne nasprotuje, se pa zavzema z kakovostnejše prostorske rešitve, vendar do sedaj njihovo sodelovanje z MOL ni bilo najuspešnejše.

Mariborsko združenje Ljubor (društvo), ki ga je predstavil predsednik Jože Kos Grabar, temelji na stroki, saj so predstavniki le-te med ustanovitelji in člani društva. Prizadevajo si za dvig splošno-kulturne ravni in kakovosti (so)bivanja v Mariboru. Njihov način dela vključuje pisma, predloge, okrogle mize, predavanja, strokovna gradiva, nastopanje v medijih. Uspešno so sodelovali v kar nekaj projektih, trenutno pa se ukvarjajo predvsem z projektom Medgeneracijskega središča v Mariboru.

CI Kras si prizadeva za ohranitev Krasa kot nacionalne, naravne in kulturne vrednote Slovenije. CI Kras se zavzema za trajnostno naravnan razvoj krasa in opozarja, da Kras ne potrebuje takega števila novogradenj, hkrati pa poudarja pomembnost revitalizacije kraških vasi. CI Kras opozarja tudi na to, da je potrebno zagotoviti skladnost prostorskega načrtovanja s sprejetimi strategijami in veljavnimi predpisi, kar je potrebno dodatno pojasniti.

Na neskladje lokalnega prostorskega načrtovanja s prostorskimi strategijami in v nekaterih primerih celo veljavnimi predpisi so opozorile vse lokalne pobude, kakor tudi na pogosto prepozno vključevanje javnosti v procese urejanja prostora. To nakazuje, da so težave vključevanja javnosti resne, najbolj pereče pa je dejstvo, da sodelovanje ne deluje na institucionalni ravni.

Sledila je predstavitev predsednika Četrtne skupnosti Šiška, ki je nazorno razložil, da se tudi Četrtno skupnost v projekte vključuje prepozno, ko so načrti projektov že pri koncu, poleg tega pa Mestna občina mnenj in zahtev četrtnih skupnosti večinoma pri svojih projektih ne upošteva. To znova kaže na sistemske pomanjkljivosti na področju soodločanja pri urejanju prostora.

Za konec je Matevž Čelik predstavil koncept partnerstev v urbani regeneraciji. Partnerstva so način prenavljanja urbanega okolja, ki vključujejo politično vodstvo partnerstva, strokovne svetovalce in partnerje iz zasebnega sektorja, javnega sektorja in strani prebivalcev. Partnerstva imajo pravno določeno organizacijsko strukturo in strukturo odločanja, vsekakor pa zagotavljajo soodločanje prebivalstva. Tovrstna partnerstva bi bila smiseln način pristopanja k prenovam urbanega okolja.

V razpravi so govorci imeli veliko skupnih stališč o problematični zakonodaji, težkem iskanju sogovornikov na lokalni in državni ravni, pasivni javnosti in slabo razviti kulturi soodločanja, prepoznem vključevanju ljudi v projekte novogradenj.


Več:
>>Polok
Podpora lokalnim iniciativam za dobro življenje

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Anonimnez
Brez naslova, 4.3. 2009, 09:58

V Ljubljani bi moral biti ekvivalent " Mariborsko združenje Ljubor (društvo)" svet pri Društvu arhitektov Ljubljana - "Urbosvet". Moral bi se pa bistveno bolj posvetiti javnosti, jo usmerjati in podpirati ter tako uspešneje nastopati pri reševanju prostorskih problemov. Ti so velikokrat povzročeni tudi zaradi neupoštevanja prostorske in okoljske zakonodaje - pri postopkih in pri vsebinah, ko se pripravljajo novi prostorski akti

Anonimnez
Brez naslova, 4.3. 2009, 10:02

V razpravi so govorci imeli veliko skupnih stališč o problematični zakonodaji, težkem iskanju sogovornikov na lokalni in državni ravni, pasivni javnosti in slabo razviti kulturi soodločanja, prepoznem vključevanju ljudi v projekte novogradenj - manjka prisilno uveljavljanje veljavne zakonodaje - državna oblast ne vrši nadzora nad tem, kako se izvajajo zakoni in predpisi - zakaj pa je bil minister Podobnik klican k odstopu in nato še predsednik vlade, da ga odstavi?

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Projekt PoLok, ki ga izvaja Inštitut za politike prostora, spodbuja povezovanje prebivalcev in sporazumevanje med organiziranimi lokalnimi pobudami, prostorskimi načrtovalci, investitorji in nosilci urejanja prostora. Na seminar, ki je potekal konec meseca januarja, so bili povabljeni predstavniki raznih lokalnih pobud, strokovnjaki, predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, predstavniki MOL in predstavniki četrtnih skupnosti. O seminarju smo obvestili tudi razne organizacije, vabili pa smo tudi prek spletnih strani. Srečanja se je udeležilo več kot 70 ljudi, prisotni pa so bili predstavniki MOLa, Ministrstva za okolje in prostor, četrtnih skupnosti, razni strokovnjaki, člani lokalnih pobud in politiki.
>>Polok

na vrh