info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
9. 3. 2009

PoLok marca v Mariboru

Uredništvo
Projekt PoLok s svojim naslednjim dogodkom odhaja v Maribor, kjer ga bo tokrat gostilo Združenje Ljubor. Inštitut za politike prostora bo skupaj z Ljuborjem priredil delavnico na zelo konkretno temo, ki so jo izbrali gostitelji: Medgeneracijsko središče na Studencih. Delavnica bo potekala v četrtek, 19. marca 2009 od 16.30 do 20.00 v prostorih Prometne šole Maribor (Preradovičeva ul. 33 / 1. nadstropje).

Tema delavnice izhaja iz projekta Združenja Ljubor, znotraj katerega je Ljubor v začetku leta 2008 že oblikoval idejno zasnovo za vzpostavitev vzorčnega medgeneracijskega središča na Studencih v Mariboru. Gre za humani in socialni projekt, zamišljen kot preplet dejavnosti socialnega varstva šibkejših pripadnikov družbe, stanovanjskega bivanja v istem lokalno-socialnem okolju in omrežja storitvenih dejavnosti. Središče naj bi med drugim služilo družinskim obiskom, ponujalo izobraževalne, zdravstvene in kulturne dejavnosti ter načrtno in spontano druženje različnih generacij v njim znanem okolju. Načrtovane dejavnosti v projektu so bile v prvi vrsti namenjene starejši in mlajši generaciji, pa tudi družinam, predvsem ob povezovalni vlogi srednje generacije. Po prostorski, urbanistični in arhitekturni plati se Ljuborjev projekt nanaša na gradnjo objektov in ureditev zelenih površin, namenjenih naštetim dejavnostim. Te dejavnosti so v Ljuborju načrtovali na treh medsebojno povezanih lokacijah na Studencih (A - območje Tekola; B - območje ob Šarhovi ul. zahodno od bivalne soseske; C - območje ob Pekrskem potoku).

Z uresničitvijo opisanega predloga bi se na podlagi določil veljavne Urbanistične zasnove mesta Maribor pričela sanacija bivalnih razmer v devastiranem stanovanjskem okolju Studencev. Obsegala bi preureditev tovarne Tekol v dostojno lokalno središče, po meri človeka in z namenom zadostiti potrebam stanovalcev na širšem območju.

Namen delavnice je izmenjava informacij o tem, na kakšne načine in s čigavo pomočjo, tudi finančno (vključno z nepovratnimi sredstvi EU) bi bilo projekt kot je medgeneracijsko središče, mogoče uresničiti. Na delavnici bodo udeleženci skušali opredeliti in analizirati ovire, ki bi jih bilo potrebno razrešiti, da bi takšen projekt lahko stekel.


Več:
>>Za kakovostno starost TrajekT 26.01.2009
>>PoLok
>>Ljubor

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.na vrh