info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
20. 11. 2003

Natečaj za grafično podobo ZAPS

Uredništvo
Ob vabilu na I. skupščino Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, ki je zdaj po nekajkratnem odlaganju sklicana 25. novembra, Matična sekcija za arhitekturo in prostor razpisuje tudi natečaj z nenavadnim in dolgim nazivom: "Javni anonimni natečaj za oblikovanje novega grafičnega obeležja Zbornice za arhitekturo in prostor s sedežem na Vegovi 8 v Ljubljani."

Namen natečaja je, kot je jasno zapisano na začetku razpisne dokumentacije pridobitev zgolj 'osnov za celostno grafično podobo'. Izdelati je potrebno idejni projekt za logotip ZAPS ali znak-logotip ZAPS. Elaborat mora vsebovati vse potrebne oblike logotipa in njegove aplikacije.

Oddaja elaboratov je možna osebno na naslov IZS MSA, Vegova 8, 1000 Ljubljana, najkasneje do 6. januarja 2004 do 12. ure, kar velja tudi za poštno dostavo. Vprašanja lahko postavljate z elektronsko pošto na naslov izs.msa@siol.net vse do 15. decembra 2003.

Ocenjevalno komisijo sestavljajo doc. Boštjan Botas Kenda, Darja Spanring Marčina, Vlado Krajcar in mag. Andrej Prelovšek, rezultate pa bo objavila najkasneje do 21. januarja 2004.

Od ZAPS, ki si intenzivno prizadeva za ureditev razmer na področju natečajev bi vsekakor pričakovali bolj odločne opredelitve v razpisu natečaja, ne le 'pridobitev osnov', s katerimi je moč naknadno početi marsikaj. ZAPS se v razpisu na koncu niti ne zavezuje, da bo avtorju prvonagrajenega elaborata poverila v izdelavo projekt za celostno grafično podobo, temveč obljublja le, da bo 'avtorju prvonagrajenega idejnega projekta predvidoma predlagala sklenitev pogodbe o sodelovanju'. Za kaj se torej zavzemamo?


Več:
>>Arhiforum
>>Natečaj ZAPS / razpis

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Vlado Krajcar
Celostna podoba ZAPS, 25.11. 2003, 11:24

Hvala za objavo in kritično mnenje.
V pojasnilo:
1. V kratkem bo, po sprejetju statuta in sklenitvi razdružitvenega sporazuma nastala samostojna zbornica ZAPS.
2. ZAPS bo potrebovala celostno grafično podobo.
3. Primerno je da jo poišče na javnem natečaju.
4. Izločajoča se MSA IZS oz ZAPS v ustanavljanju je trenutno v finančno nedoločljivem položaju.
5. Ne bi bilo primerno da se ZAPS zaveže da bo naročila nekaj kar mogoče ne bo mogla plačati.
6. Obseg aplikacij, glede na to da gre delno tudi za javna pooblastila ki jih oblikuje država, oz MOPE, še ni znan.
7. Določene aplikacije npr. osebno štempiljko potrebujemo takoj, sicer bo sprejet pravilnik z obstoječo obliko osebne štempiljke in ga bo pozneje težko zamenjati.
8. ZAPS nima namena "početi marsikaj" z osnovami, ampak prvonagrajenemu avtorju naročiti bodisi celoten elaborat bodisi določene sklope, v skladu s potrebami in možnostmi.
9. Dostikrat je na razpolago omejeno število možnosti. Ali je še kakšna? Bojim se da je alternativa tej rešitvi da natečaja ni.
P.S.
Prispela dela bo ocenjeval predvsem strokovni del žirije - Botas in Spanring. Prelovšek in Krajcar sva predstavnika naročnika in skrbiva predvsem za logistično podporo.


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

na vrh