info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
20. 11. 2003

Državni simboli. V razmislek razpisovalcu, žiriji in javnosti.

Grega Košak, soudeleženec natečaja, pa tudi profesor na ALU /Oblikovanje
Mislim, da je k v javnosti razširjenemu a varljivemu vtisu o »neuspehu« tega natečaja bistveno doprineslo tudi pomanjkljivo, do oblikovalcev pa komaj dostojno opravljeno delo tako razpisovalca kot zlasti (strokovno okrnjene) žirije. Delo slednje pa v osnovnem tudi ne odgovarja minimalnim standardom domačih in mednarodnih Pravilnikov o javnih oblikovalskih natečajih.

Ob občutljivosti teme, o kateri ima skoro vsak prebivalec Slovenije svojo (pre)določeno a predvsem laično predstavo, kakšna bi morala biti zastava in grb, bi bilo potrebno vnaprej: seznaniti predvsem javnost (pa tudi večino natečajnikov) o bistvu danes nadvse kompleksnih rab najustreznejših rešitev tudi v povsem pragmatične promocijske namene. V nasprotju s sicer potrebno (notranjo) samoidentifikacijo, je danes poudarek predvsem v tem, kako lahko z dobro izbranimi rešitvami obeh/treh zlasti navzven (v mednarodni informacijski prostor) vsklajeno in kulturnoidentitetno generiramo niz potrebnih pojavnosti, ki gradijo vizualni del potrebne pozitivne državne identitete Slovenije v mednarodni skupnosti.

Ob pretežno negativnem odnosu javnosti (zaznavnim celo že pred natečajem!) pa sta razpisovalec in žirija skrila svojo (so)odgovornost za nizom strokovno povsem nedopustnih potez:

- žirija je z javnostjo kontaktirala le na eni tiskovni konferenci, tej samo za medije, ki pa je s svojo polemičnostjo kasneje dajala intonacijo vsem, predvsem posplošenim negativnim odzivom v medijih (o nepotrebnih stroških tako za natečaj, kot zlasti za kasnejšo implementacijo)
- v časopisju sploh ni bilo niti obvezne objave rezultatov natečaja, kaj šele obrazložitev
- o teh celo nagrajenci (vse do danes!) niso bili pismeno obveščeni
- zapisnik dela, kriterijev in argumentov žirije javnosti in udeležencem sploh ni dostopen,
- odprtje razstave sploh sploh ni bilo predhodno najavljeno, odprta pa je bila z zadrego ob neprimernem času (ob 14 uri!), brez kakršnih koli formalnosti (govora in obrazložitev nagrad), v pretežni odsotnosti razpisovalca in žirije
- razstava (zavestno?) sploh ni promovirana: niti pred razstavnim prostorom Narodne galerije niti v razstavnih najavah v Delu,
- na razstavi so vse rešitve: nagrajene in nenagrajene in to neglede na plasma, strokovno kvaliteto in konceptni doprinos, predstavljene z dosledno uravnilovko: le z 2-3 listoma (od cca 10 - 20 vposlanih!), ki dela zadostno ne predstavijo. Taka redukcija je, kljub omejenemu razstavnemu prostoru (?!), neustrezno estetizirajoča, za primerjavo in objektivno oceno konceptnega razpona in kasnejše širše rabe posameznih rešitev neustrezna, za presojo (ne)uspešnosti celotnega natečaja in kvalitete stroke pa tudi zavajujoča in nadvse krivična.

Natečaju, ki so se ga zaradi pomena teme, po moji vednosti, udeležili skoro vsi dejavni slovenski grafični oblikovalci (vseh generacij) in je zato tudi vsaj delno reprezentativen za današnji domet stroke, je kot izgleda namenjeno, da s čim manj hrupa in nelagodnosti za aktualno politiko ponikne v tipično naši »gluhi lozi« splošne indolence. Za pot v zahtevno jutrišnjo Evropo, kjer naj bi se želeli uvrščati v sam vrh, pa se bomo provincialno zadovoljili kar z nam lastnima dosedanjim samozadovoljstvom in samozadostnostjo.

Če se, v iskanje rešitve vložena: individualno kreativno delo oblikovalcev in njihova znatna materialna sredstva za prezentacijo idej, kar pri 250 elaboratih in ob najbolj skromnih ocenah predstavlja vsaj 10 x (!!) večjo vrednost od, za natečaj porabljene, btto nagradne vsote (iz žepov vseh davkoplačevalcev, ki pa predstavlja, resnici na ljubo povedano, le manj kot 2% cene vsakega referenduma!!!), večinsko vrednoti predvsem kot nepotrebno zapravljanje javnega denarja, potem se tej družbi in njeni kulturni nadgradnji perspektivno slabo piše, tako doma, zlasti pa v mednarodnem okolju.


>>Pismo Državnemu zboru
>>Pismo Društvu oblikovalcev Slovenije

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Prispevek je avtor priložil kot komentar v vpisno knjigo na razstavi rezultatov natečaja za nove državne simbole v Narodni Galeriji, priloženi odprti pismi pa je naslovil na Državni zbor in Društvo oblikovalcev Slovenije.na vrh