info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
13. 5. 2009

Kljukica in klicaj za Maribor 2012

M.Č.
Medtem, ko je župan Kangler včeraj ob uradni potrditvi Maribora za kulturno prestolnico katalogu napovedanih projektov dodal še novo gledališče v nekdanjih zaporih, je neodvisni Urbanistični svet za Maribor v svojem 11. stališču mestno upravo pozval k usklajenemu načrtovanju posegov in racionalnosti pri oblikovanju vsebin in projektov s ciljem da se ti izvedejo.

Podpisani člani urbanističnega sveta Bogdan Reichenberg, Igor Recer, Miha Milič, Vladimir Drozg, Danijel rebolj, Sašo Radovanovič, Franci Pivec in Robert Gostinčar so opozorili, da so bili predlogi v publikacijah z naslovom Čista energija - prostori evropske kulturne prestolnice 2012 Mariborčanom posredovani prehitro, saj pred tem niso doživeli dovolj široke strokovne razprave. S širšo strokovno polemiko ob pripravah na investicije, ki mesto čakajo v roku dobrih dveh let, bi lahko bolje izkoristili odprte priložnosti, prevetrili mestni prostorski razvoj in ga postavili na bolj uravnotežene temelje.

Podpirajo usmeritev načrtovanih posegov v mestno jedro, ki potrebuje spremembe in obenem opozarjajo na kontinuiteto z že opravljenimi študijami in sprejetimi prostorskimi dokumenti. Koncentracija urbanega dogajanja ob Dravi je po mnenju podpisanih upravičena, a pogrešajo neko širšo idejo, ki bi poleg reke vključevala tudi krepitev drugih prostorskih posebnosti Maribora.

Urbanistični svet se je opredelil tudi do posameznih predlogov, predstavljenih v scenariju prostorskega razvoja Evropske kulturne prestolnice in soglašal, da so v načelu dobri, potrebujejo pa še nekaj izboljšav, ki bi jih osmislile in jim dale dolgoročnejšo uporabno vrednost. Opozarjajo, da bi bilo območje ob zahodni strani Lenta smiselnno razširiti na daljšo urbanistično potezo med dvema športnima parkoma: Ljudskim vrtom in Taborom, ki ju povezuje Studenška brv. Opozarjajo na predimenzioniranost predlagane nove galerije sodobnih umetnosti in se sprašujejo o drugih možnih lokacijah, kjer bi galerija lahko prispevala k razvoju zapostavljenih mestnih območij.

Posebej kritičen je bil urbanistični svet do predlogov na vzhodnem delu mestnega središča in do predvidenih prometnih sprememb. Opozoril je, da bi bilo za spremembe prometnih režimov potrebno izdelati temeljito prometno študijo, ki bi morda pokazala tudi, da je med mariborskima avtobusno in železniško postajo ter nakupovalnim središčem na desnem bregu namesto peš brvi potreben kar most. Priporočili so, da se lokacija eliptično oblikovane koncertne dvorane, ki naj bi stala na levem bregu, ponovno preveri, saj je po njihovem mnenju obrobna in ima premalo možnosti za oblikovanje odprtega prostora, ki ga takšna zgradba potrebuje.

Urbanistični svet predlaga racionalnost v obsegu in vsebini projektov, s ciljem, da se projekti do leta 2012 v največji meri izvedejo, med paleto pobud in konceptov pa zaenkrat pogrešajo teme, o katerih govori parola Čista energija, s katero bo Maribor nastopil kot kulturna prestolnica: to so trajnostna raba energije, trajnostne oblike prometa, urejanje javnih površin in drugi družbeno usmerjeni projekti.


Več:
>>11. stališče Urbanističnega sveta za Maribor
>>Maribor 2012

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Fedja
Dobro, 14.5. 2009, 13:02

Izgleda, da vsaj v Mariboru teče neka normalna strokovna komunikacija, ki je na nivoju. Človek je vesel, ko bere, da se različn pogledi soočajo in usklajujejo na tako kulturen način...

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
>>11. stališče Urbanističnega sveta za MB
>>Maribor 2012Pogled na predel zahodno od Lenta z novo Umetnostno galerijo Maribor, Sodnim stolpom in minoritskim samostanom
Vzhodni del z novo koncertno dvorano, kopališčem na Dravi in brvjo ob železniškem mostu.


Središče Maribora z lokacijami projektov.

na vrh