info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
20. 5. 2009

Kako do dobrega OPPN-ja za kraško vas?

Uredništvo
Usklajevanje interesov različnih deležnikov je za oblikovanje legitimnih prostorskih načrtov nujno. Sodelovanje javnosti, prebivalcev in pobud s predstavniki različnih strokovnih služb in potencialnimi investitorji mora po slovenski zakonodaji potekati na način, ki dokazano ne omogoča dovolj priložnosti za predstavitev vseh interesov in zato povzroča vedno več nezadovoljstva lokalnih prebivalcev in težave v postopkih priprave prostorskih aktov.

Na Krasu se je število z vidika lokalnega prebivalstva vprašljivih posegov razvilo v takem obsegu, da se je oblikovala Civilna iniciativa Kras, ki si v sodelovanju z različnimi partnerji prizadeva razviti razpravo o prostorskem razvoju kraških naselij ter vanjo aktivno vključiti tudi lokalne prebivalce. V duhu odpiranja procesa priprave prostorskih načrtov širši javnosti in širjenja znanja o pravicah in dolžnostih, ki izhajajo iz vključevanja v procese priprave in sprejemanja prostorskih aktov, bo organizirana tudi delavnica v Grahovem Brdu.

Delavnica bo posredovala kratke iztočnice o sodelovanju javnosti v urejanju prostora in bo predvsem priložnost, da si udeleženci prisluhnejo in se srečajo v oblikovanju pogledov na prostorski razvoj Krasa. Na delavnici se bodo zbrali prebivalci Grahovega Brda in Krasa, predstavniki organizirane javnosti, predstavniki občine in stroke pri oblikovanju novih prostorskih aktov za Grahovo Brdo, predstavniki neodvisne strokovne javnosti in predstavniki Inštituta za politike prostora, ki izvajajo projekt PoLok. Na delavnici bodo nastopili dr. Anton Prosen, dr. Ljubo Lah in mag. Maja Simoneti.

Delavnica, Kako do dobrega podrobnega občinskega prostorskega načrta (OPPN) za Grahovo Brdo, ki jo organizirata Inštitut za politike prostora in Civilna iniciativa Kras bo v četrtek, 4. junija 2009 od 17h do 20h na Turistični kmetiji Mahnič, Grahovo Brdo 1 pri Sežani.


Več:
>>PoLok

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.na vrh