info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
3. 6. 2009

Kdo se bo vselil v prenovljeni dvorec?

Matevž Čelik
V središču Maribora po načrtih arhitektke Maruše Zorec prenavljajo eno najstarejših mariborskih hiš, ki je do nedavnega kazala neugleden videz. Upravitelja in uporabnika prostorov nekdanjega Vetrinjskega dvora, ki je bolj znan kot Naskov dvorec, na mestni občini, ki je investitor prenove, še niso izbrali. Pokrivati pa bo moral sodobno umetnost in oblikovanje v povezavi z izobraževalnimi vsebinami.

Naskov dvorec je ena najlepšin mariborskih hiš iz 13. stoletja. Kljub baročni preobleki predstavlja eno najstarejših zgradb v mestu, njen razvoj pa se nanaša na nekdanjo posest vetrinsjkega samostana v Mariboru. Skozi leta se je spreminjal in menjaval namembnost in lastnike. Leta 1812 so dodelili dvorec šentpavelskemu benediktinskemu samostanu, ki ga je čez dobro desetletje prodal vojaški upravi, ki je v njem uredila bolnišnico. V dvorcu se v prvem nadstropju vzhodnega trakta nahaja tudi prva mariborska gledališka dvorana, ki jo bodo v sklopu projekta obnovili.

Dvorec tvorijo trije enonadstropni trakti: zahodni trakt z meščansko fasado ob Vetrinjski ulici, severni trakt, pravokoten na Vetrinjsko in vzhodni trakt, ki se z vzhodno fasado naslanja na linijo nekdanjega mestnega obzidja. Skozi pasažo z Vetrinjske ulice se pride na prijetno notranje dvorišče, z vseh strani obdano z notranjimi fasadami dvorca.

Lastništvo dvorca si danes delita mariborska občina in podjetje Terme Maribor. S tem so povezane tudi težave s prenovo, saj trenutno potekajo dela le na delu dvorca, ki je v občinski lasti, medtem ko gostilna v lasti Term, ki so jo te prenovile pred komaj nekaj leti, nemoteno obratuje naprej. Pomembno je, da bo dvorec vsaj navzven prenovljen kot arhitekturna celota.

V prenovljenih prostorih bodo ateljeji, razstavni prostori in bivalne enote za umetnike. Obnovljen kulturni spomenik naj bi prispeval k oživitvi starega Maribora in k povezovanju kulture z gospodarstvom. Projekt obdeluje le severni trakt, vzhodni trakt in del zahodnega trakta. Koncept prenove, ki ga je zasnovala Maruša Zorec sloni predvsem na čistosti prostorov, njihovem značaju glede na obstoječe stanje in iskanju značilnosti, ki bi prispevale k skupni atmosferi prostora predvsem s prostorom kot takim, s primerno svetlobo in nazadnje z materiali ter posameznimi detajli stavbnega pohištva ali opreme.

Osrednji prostori celotne stavbe bodo namenjeni še neznanemu programu, ki bo naselil prostor nekdanje gledališke dvorane. Dvorana bo povezana z dvema foyerjema v pritličju in nadstropju, kjer bo organiziran vstopni program ‐ garderoba, druženje, sanitarije. Ob vstopu v pritličju je predvidena tudi manjša kavarna. Ostali prostori v nadstropju bodo namenjeni pisarnam. Prenovljeno bo tudi notranje dvorišče s pasažo, kjer večji novi posegi niso predvideni. Dvorišče bo na novo tlakovano, na njem pa bo ostalo tudi staro drevo.


Več:
>>Vecer.com

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.na vrh