info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
8. 6. 2009

POT na voljo tudi v knjigarnah

Uredništvo
Trajekt je konec aprila izdal knjigo o POTi. Vsebina knjige povzema ugotovitve raziskave z naslovom POT, največja načrtovana javna zelena površina v Ljubljani. Knjiga v nasprotju z drugimi, ki tudi obravnajo fenomen Poti spominov in tovarištva, izpostavlja predvsem pomen POTi kot načrtovane javne zelene površine. Raziskavo, ki je zdaj objavljena v knjigi so za potrebe Mesnte občine Ljubljana leta 2006 izdelali avtorji Maja Simoneti, Urška Kranjc in Luka Vidic s sodelavci.

Iz raziskave izvemo, da je že prva pobuda za ohranjanje spomina na čas med drugo svetovno vojno, ko je bilo mesto ograjeno z žico, vključevala tudi idejo, da se izvede spominski tek po trasi žične ograde. Osnovna zamisel o spomeniškem obeležju je danes presežena in POT je povezovalna, fizična in mentalna struktura ter kot taka ena najpomembnejših prvin javnega mestnega prostora. POT dokazuje uporabno vrednost dobro načrtovanih ureditev. Kakovost načrtovanja določajo predvsem večstransko podprta ideja, razsežnost oz. velikopoteznost zasnove in čas v katerem je ideja izvedena v prostoru.

V današnjih razmerah, ko načrtovanje javnih zelenih površin postaja zaradi podnebnih sprememb, preorintacije v konceptih mobilnosti in kritične zdravstvene slike prebivalstva vse pomembnejše, so izkušnje iz preteklosti več kot dragocen navdih in argument. POT je dokaz, da je za kakovost zelenih površin, ki jo uporabniki razumejo predvsem kot uporabnost, pomembno dolgoročno načrtovanje umestitve v prostor in vzdrževanje. Ključna za urejanje zelenih površin je pravočasna rezervacija prostora, ki omogoča uresničitev nadaljnih ureditev in izvajanje rab. Nobena od tehničnih rešitev, ki jih za izboljšanje pogojev bivanja in zmanjševanje negativnih učinkov podnebnih sprememb v naseljih ponujajo sodobni principi trajnostnega načrtovanja kot so na primer zelene strehe, ne more nadomestiti učinka zelenih površin urejenih na raščenem terenu.

Knjiga je organizirana v dva dela, POT večaraj in danes in POT jutri, in ima deset poglavij. V uvodu prinaša knjiga razlago ključnih pojmov in razpravo o pomenu načrtovanja zelenih površin, ki se navezuje na niz novejših virov in tako argumentirano utemelji vlogo urejanja zelenih pvoršin v sodobnem nasleju. Razen zgodovine načrtovanja POTi predstavlja knjiga še aktualne probleme z urejanjem, težave zaradi nesklenjenosti poteze in vključuje tudi nekatera razvojna pričakovanja glede obogatitve programov ob POTi in navezave POTi na sistem novih mestnih poti.


Več:
>>POT, največja načrtovana javna zelena površina v Ljubljani
Naloži publikacijo! (5 MB/*.pdf)

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Andrej Prelovšek
The POT, 9.6. 2009, 17:30

To da se ta pot imenuje POT je res tragična zgodba. Tako kot je nekoč desna vlada Ljubljane preimenovala PST-Pot spominov in tovarištva v POT, bo lahko neka prihodnja vlada preimenovala Titovo cesto v CESTO.
Neke ceste se namreč ne poimenuje CESTA, in poti se ne poimenuje POT, tudi svojemu otroku še nihče ni dal imena OTROK
Pred kratkim je bil potrošen promocijski retro-revolucionarni naboj s tem Titovim poimenovanjem Štajerske ceste (vse vpadnice v LJ se imenujejo po destinacijah), namesto da bi se poukvarjali s to POTjo.

Ko pristajamo na bizarnosti se odmikamo od civilizacije, ki je vzpostavila osnovne norme relacij splošno-posamično, označevalec-označenec ipd.

No, bizarnosti se bomo še naužili. kar pripravimo se . .


peter pahor
PST, 11.6. 2009, 16:33

Na nek način se strinjam, Andrej...Tudi sam rajši uporabljam kratico PST (tišina prosim!). Mislim pa, da poimenovanje ni ključno. POT je nekaj tako velikega, tako pomembna že sama po sebi, da še imena ne bi potrebovala. In nima nobene levo/desne konotacije! Vsaj v moji (in še marsikateri) predstavi... Je ena redkih stvari, ki ločijo Ljubljane od vseh drugih mest. Saj imamo še marsikaj lepega in pomembnega...ampak PST-ja nima pa nobeno drugo mesto na svetu!
Se motim?
Peter (pa ne iz Dnevnika ;-)


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
>>POT Naloži publikacijo! (5 MB/*.pdf)

Knjiga (97 strani, ilustrirano) je naprodaj v vseh večjih knjigarnah po entoni ceni 15 €.


na vrh