info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
16. 6. 2009

Žiče: oživljanje arhitekture z namenom

Uredništvo
Žička kartuzija se znotraj samostanske arhitekture v evropskem merilu uvršča na eno prvih mest. Je najstarejši samostan zunaj matičnega romanskega prostora, ki je bil nekaj časa tudi sedež generalnega priorja. Od tod so vodili ustanovitev samostanov v Lehnici na Slovaškem, Mauerbachu v Avstriji, Schnalsu na Tirolskem, Trierju, Koblentzu in Kölnu v Nemčiji.

Avstrijski cesar Jožef II. je leta 1782 kartuzijo razpustil in od takrat je propadala. Kljub temu, da je ostal ohranjen le del velikega kompleksa, mogočni ostanki samostana ponujajo izjemno arhitekturno doživetje. Zaradi njenega izjemnega vpliva na intelektualni in kulturni razvoj v Evropi, ki se je odražal predvsem v bogastvu knjižnega gradiva s preko 2000 knjigami, si spomeniškovarstvena stroka že štiri desetletja prizadeva samostanski kompleks zavarovati pred nadaljnjim propadanjem, nekatere zgradbe pa prenoviti v skladu s sprejetimi spomeniško-varstvenimi smernicami.

V ponedeljek 22. junija 2009, ob 14. uri bosta Zavod za gradbeništvo Slovenije in Občina Slovenske Konjice v Zgornjem samostanu Žičke kartuzije predstavili novo knjigo z naslovom Revitalizacija kartuzije v Žičah. V knjigi so predstavljeni rezultati raziskav v letu 2006 uspešno zaključenega projekta Revitalization of the Carthusian Monastery at Žiče, ki ga je iz programa Kultura 2000: Evropski dediščinski laboratorij delno sofinanciral tudi Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo pri Evropski komisiji. Za obnovitvena in raziskovalna dela, ki potekajo na kartuziji sicer sredstva zagotavljata Ministrstvo za kulturo RS in Občina Slovenske Konjice, strokovni nadzor pa izvaja Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje. Namen prenove in raziskav ni le vzpostavitev prvotnega stanja samostana, pač pa z novimi argumenti poudariti njegovo izjemnost in ga približati obiskovalcem, lokalni skupnosti pa omogočiti aktivno vključevanje v razvoj kraja, predvsem preko pestrejše kulturno-turistične ponudbe tega območja.

Monografija o prenovi je izšla v angleškem jeziku in je delo mednarodne skupine raziskovalcev iz raziskovalnih ustanov Zavoda za gradbeništvo Slovenije, Bundesanstalt für Materialforschung und – prüfung iz Nemčije, Università degli Studi di Pavia iz Italije, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Znanstveno raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ter Katedre za informacijsko in grafično tehnologijo iz Slovenije. Na predstavitvi bodo spregovorili, Miran Gorinšek – župan občine Slovenske Konjice, dr. Andraž Legat - direktor Zavoda za gradbeništvo Slovenije in mag. Mateja Golež – urednica znanstvene monografije in koordinatorka projekta.


Več:
>>Revitalizacija Žičke Kartuzije / spletna stran projekta
>>Občina Slovenske Konjice

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

Veduta samostanksega kompleksa Žičke kartuzije iz 18. stoletja


Cerkev sv. Janeza Krstnika danesna vrh