info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
17. 6. 2009

Preurejena Postojna: za pešce in za nov urbani utrip

Matevž Čelik
Čeprav bi v urbanih središčih načrtovanje novih površin za pešce in kolesarje na račun motornega prometa moralo biti že nekaj samoumevnega, vsak avtomobilom iztrgan prostor še vedno predstavlja velik dosežek. Z izvedbo enega takšnih projektov se te dni lahko pohvalijo v Postojni, kjer zaključujejo dela na novem mestnem trgu in poslovno hotelski stavbi v središču mesta. Projekt, s katerim bo Postojna dobila nov odprt javni prostor in sodobnejšo urbano podobo, je rezultat natečaja, izvedenega v sodelovanju občine in ZAPS leta 2005.

Skupina mladih arhitektov, ki je na natečaju prejela prvo nagrado, je svoje rešitve zgradila na stališču, da je za kakršno koli izboljšanje stanja v središču Postojne nujna sprememba prometne ureditve. Med drugim so predlagali enosmerni promet preko reguliranega Titovega trga in zaporo ulice 1. maja, ki teče ob parku za motorni promet. Prav prometne rešitve je ocenjevalna žirija v poročilu natečaja ocenila kot posebno dober prispevek. Predlog je imel tudi v nadaljevanju podporo in je danes izveden celo bolj radikalno, kot je bil predlagan. Promet s Titovega trga so prestavili na novo prečno povezavo za poslovnim objektom, tako da je trg v celoti namenjen pešcem, kolesarjem in ponuja priložnosti za organizacijo različnih prireditev.

Kjer je prej prometna cesta ločevala središče Postojne na neartikulirane fragmente, je zdaj nastal prostoren trg, ki oblikuje mestno središče s pomembnimi javnim stavbami: Inštitutom za raziskovanje Krasa in cerkvijo sv. Štefana ter novo hibridno poslovko z javnim pritličjem, kamor se bosta kmalu vselili kavarna in slaščičarna. Pomembna za to je bila preusmeritev motornega prometa s trga na novo prečno povezavo na hrbtni strani poslovne zgradbe. Ta je omogočila ureditev trga kot enotnega, programsko in zgodovinsko bogatega prostora. Poleg izboljšanja prometnega režima, novi mestni trg prispeva tudi k boljši vključenosti parka na drugi strani Titove ceste v sistem odprtih prostorov mesta.

Poslovna zgradba, ki so jo v sklopu urejanja mestnega središča zgradili na jugo-zahodni strani trga je del natečajne rešitve, v kateri so avtorji predlagali, da se dotrajani in arhitekturno neustrezen hotel Kras nadomesti z zgradbo, ki bi oblikovala novo prečno stranico trga. V zgradbi bodo prostor dobili banka, davčna uprava in hotel, ki bodo skupaj s kavarno in slaščičarno v pritličju pomembno okrepili javno funkcijo mestnega trga. Nova arhitektura v tem primeru predstavlja dober primer, kako urejanje odprtega prostora povezati z umestitvijo objektov, ki lahko učinkujejo kot vzpodbujevalci urbanega utripa.

Kot arhitektura, se nova poslovna zgradba zdi dokaj običajna. Hiša, mimo katere bi se mirno sprehodil in jo komaj opazil. Pritličje in prvo nadstropje oblikujeta paviljon, ki skupaj s starimi hišami okrog trga sooblikuje obod na novo definiranega odprtega prostora. Nanj je naložena štiri nadstropna masa s fasadno opno, ki jo tvorijo beli okvirji, ki so v navidez naključnem ritmu zloženi drug na drugega. Vendar hiša prepriča s svojo tehtnostjo. Arhitektura gradi na preprostem geometrijskem modelu in nevpadljivi materialnosti in se na pozitiven način vzpostavlja kot nova arhitekturna konfekcija. Zasnovana je bila kot del urbanističnih izboljšav v mestnem središču in izvedba odraža, da bo predvsem služila svojemu namenu. Nova stavbna masa zapolnjuje prostor, na eni strani sooblikuje trg, na drugi pa gradi novo podobo glavne ulice. S svojo celovitostjo torej gradi odprt mestni prostor, ki pravzaprav na novo določa Postojno.

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Anonimnez
požrešno, 18.6. 2009, 10:05

ma je blo prej boljše, predno je zrasla tale kučurina. se jo vidi iz trsta

peter
Brez naslova, 18.6. 2009, 10:23

ma dej tisto "SPICE GIRLS" šavje je blo skrajni čas da so umaknili... tole je korak naprej.

Alojz Bedene
Postojna tudi na arhitekturnem zamljevidu, 18.6. 2009, 10:56

Postojna je sedaj kompetentno uvrščena tudi na arhitekturni zemljevid. Torej imamo prebivalci in obiskovalci sedaj več od Postojne - ne manj! Poleg jame imamo poleg drugega sedaj tudi sodoben hotel in trg brez prometa. Nov hotel Kras razumem tudi kot dvig standardov javne arhitekture. Čestitke vsem - avtorjem, investitorjem, občini in predvsem vsem nam Postojčanom. Alojz Bedene

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Mestni trg in poslovno hotelski objekt Kras, Postojna
Arhitektura: Irena Debevc, Aleksandra Leban Meze, Marko Mahnič, Robert Mašera, Damjana Zaviršek Hudnik
Natečaj: 2005
Projekt: 2008
Izvedba: 2009Novi postojnski mestni trg z novo poslovno hotelsko stavbo


Natečajna rešitev (2005)


Titov trg pred prenovo.

na vrh