info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
27. 7. 2009

Svetovni dan habitata v Sloveniji

Maja Simoneti
Ministrstvo za okolje in prostor vabi društva, nevladne organizacije, izobraževalne ustanove, lokalne skupnosti in druge organizacije k sodelovanju pri praznovanju Svetovnega dne habitata v Sloveniji. World Habitat Day 2009 bo pod okriljem programa združenih narodov za poselitev - UN Habitat, letos 5. oktobra potekal pod geslom: Planning our urban future - načrtovanju naše urbane prihodnosti.

Letos bo že štiriindvajsetič zapored UN Habitat prvi ponedeljek v oktobru povabil mednarodno skupnost k praznovanju svetovnega dne človekovega življenjskega okolja. Svetovni dan habitata je namenjen predstavitvi razmer v mestih in naseljih in hkrati promociji osnovne človekove pravice do primernega bivališča. Dan je namenjen tudi opozorilu na kolektivno odgovornost za prihodnost mest in naselij.

UN Habitat je sicer eden od programov Združenih narodov, podobno kot so to na primer UNICEF ali UNCHR. Program UN Habitat je namenjen promoviranju socialne in okoljske vzdržljivosti naselij s ciljem zagotavljanja primernih bivališč za vse. Program se izvaja v odporo politikam in lokalnim skupnostim pri iskanju delujočih in trajnih rešitev za obravnavo naselij in urbanih vprašanj. Delo programa opredeljuje več mednarodnih listin (Vancouver Declaration on human Settlements, Habitat Agenda, Istanbul Declaration on Human Settlements, the Declaration on Cities and other Human Settlements in the New Millenium, Resolution 56/206).

Letos je UN Habitat praznovanje posvetil načrtovanju prihodnjega razvoja mest in naselij. Danes se mesta in naselja navznoter povsod po svetu še vedno razvijajo neenakomerno in z vidika posameznih skupin prebivalcev diskriminatorno. Razvojni problemi 21.stoletja bodo iz več razlogov daleč najbolj prizadeli prav mesta in naselja. Kot ugotavljajo v UN Habitat pa so ta tudi zaradi slabosti obstoječih sistemov urbanističnega načrtovanja (urban planning system) nezadovoljivo pripravljena na izzive 21.stoletja. V razvitih in nerazvitih delih sveta se mesta in naselja soočajo z enakimi izzivi prihodnosti: podnebne spremembe, izčrpanost razvojnih virov, varnost preskrbe s hrano, naraščanje števila prebivalcev, gospodarska nestabilnost. Prihodnji fizični in socialni razvoj, predvsem pa ustvarjanje sorazmerno uravnoteženih pogojev za kakovost bivanja v naseljih je mednarodna skupnost nedvoumno povezala z urbanističnim načrtovanjem. Kot največjo oviro za izvajanje ciljev uravnoteženega socialnega in fizičnega razvoja naselij pri združenih narodih omenjajo izključenost prebivalcev in drugih deležnikov iz sistema urbanističnega načrtovanja.

Letošnje sporočilo UN Habitat ob Svetovnem dnevu habitata je ponovno zelo aktualno za razviti del sveta zato ni čudno, da bo osrednja prireditev v Washingtonu in da bo njen so-gostitelj administracija predsednika Obame. Priprave so v polnem teku. Danes načeloma ni več dvoma, da so izzivi prihodnosti preveliki, da bi jih vlade in veliki sistemi zmogli sami in samostojno. Tudi zato nenazadnje že več let potekajo veliki programi opismenjevanja svetovnega prebivalstva za trajnostni razvoj (UN Decade of Education for Sustainable Development), ki naj bi za sodelovanje opolnomočili kar največ ljudi na različnih koncih sveta. Čeprav v nerazvitih državah ti programi še vedno prinašajo predvsem večjo dostopnost do splošne pismenosti, pa so tako tam kot v razvitem delu sveta usmerjeni predvsem v razvoj veščin posameznika in skupnosti za neposredno sodelovanje pri reševanju vsakodnevnih razvojnih izzivov in za delitev odgovornosti za sprejemanje samostojnih in skupnih razvojnih odločitev. Mednarodna skupnost ciljno podpira razvoj aktivne civilne družbe.

Slovensko Ministrstvo za okolje in prostor bo Svetovni dan habitata v Sloveniji obeležilo s promocijskimi aktivnostmi in želi jih povezati tudi z aktivnostmi društev, nevladnih organizacij, lokalnih skupnosti, izobraževalnih ustanov in drugih organizacij. Vsi, ki načrtujejo izvedbo programov povezanih z letošnjo temo Svetovnega dne habitata so vabljeni, da do 17. avgusta dogodke (razstave, dnevi odprtih vrat, izzidi publikacij, predavanja, delavnice, izobraževalni programi v šolah…) najavijo odgovornim na ministrstvu: Jelena Torbica (jelena.torbica@gov.si, 01 4787051); Blanka Bartol (blanka.bartol@gov.si; 01 478 7054) in tako poskrbijo za večjo odmevnost svojih Akcij in praznovanja Svetovnega dne Habitata v Sloveniji.


Več
>>UN Habitat
>>Ministrstvo za okolje in prostor

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Peter Rondaij
UN Habitat ., 30.9. 2009, 12:51

V podčrtanju svojih osnovnih pravic do primernega bivališča bodo stanovalci Fondovih hiš 4. oktober praznovali svetovni dan življenjskega prostora z čiščenjem okolice Plečnikovega stadiona za Bežigradom (14.00 u.) in z družabnim piknikom (17.00 u.)

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
na vrh