info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
1. 9. 2009

Studio AKKA razstavlja v Vžigalici

Uredništvo
Studio AKKA, ki ga vodita krajinska arhitektka Ana Kučan in krajinski arhitekt Luka Javornik v galeriji Vžigalica v Ljubljani v četrtek 3. septembra ob 19.00 odpira razstavo z naslovom Krajina - aktualna prostorska praksa. Namen razstave je prispevati nove impulze za razvoj urbane kulture in odpreti razmisleke o humanizaciji javnega urbanega prostora.

Krajinski arhitekti AKKA se z oblikovanjem krajine ukvarjajo na način abstrahiranja geografskih in družbenih prvin odprtega javnega mestnega prostora, predvsem kadar je njegov sestavni del tudi narava. Oblikovana krajina je zanje dvojec prostora in časa; značilna je težnja po vzdrževanju oblike, ki je funkcionalna, ki nekaj sporoča, značilna pa je tudi intrinzična težnja naravnih sestavin po lastnem razvoju, kar pomeni stalno uhajanje nadzoru, vedno določeno količino nepredvidljivosti. Vsaka oblikovana krajina je poskus odkriti nekaj novega v tem odnosu, izkorisiti ta odnos za novo stvarnost.

Na razstavi je poudarjeno ukvarjanje z mestno krajino, ki je predstavljena kot fenomen človekovega in naravnega akcijskega prepleta. Mestna krajina je neločljiv del urbanega prostora, ki je pretežno javni prostor, kar je tudi predmet zanimanja krajinskih arhitektov AKKA. Javni prostor je prostor igre, tiste igre, ki je bistvena za razvoj svobodnega in odgovornega posameznika in družbe. V studiu AKKA so prepričani, da je pojem prostor igre je blizu pojmu krajina. Pojem krajina ima veliko ne povsem oprejemljivih pomenov, tudi v našem jeziku; zato je ta pojem, v smislu inetrpretacije, odprt pojem, pojem, ki ponuja mnogo več možnosti, ne da bi vnaprej določil oblike igre, ki se lahko v prostoru igre zgodijo. Zato ne le kot otroci, temveč tudi kot odrasli potrebujemo dobro oblikovane prostore za igro, kraje, ki so odprti v vseh pogledih, ki dopuščajo, da se razvije fizična in miselna igra. Prostor igre ni le stvarni, temveč je tudi mentalni prostor.

V času razstave bosta v galeriji tudi dve predavanji. Na prvem, 10. 09. 2009 ob 19h, bo Barbara Goličnik predstavila možno povezavo med raziskovanjem in prakso v krajinski arhitekturi, na drugem, 17. 09. 2009 ob 19h pa bo Maja Simoneti predstavila prizadevanja za zagotavljanje odprtega prostora v mestih na planski ravni.

Krajinska arhitektura in njen prispevek h kulturi oblikovanja prostora in celovite urbanosti je tema, ki je pri nas po mnenju studia AKKA premalo poudarjena. Zanimanje javnosti za potencial krajinske arhitekture pri oblikovanju kakovostnejšega bivalnega okolja se je v zadnjih letih vendar povečalo, zato, ob možnosti predstavitve avtorskega pristopa svojo razstavo in spremljajoče dogodke vidijo tudi kot priložnost, da se razpre polje razprave o sodelovanju med strokami za oblikovanje celovitejših in bolj ubranih javnih odprtih prostorov, v katerih bivamo.


Več:
>>Studio AKKA

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

Prenova igrišča vrtca Pedenjped, Ljubljana


Prenova območja vile Beli Dvor, Bled


Športni park Stožice


Cestni koridor Dunajska, Ljubljana

na vrh