info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
30. 9. 2009

Šola in trajnostna arhitektura

Uredništvo
Trajnostni razvoj je nujnost sodobne vzgoje, toliko bolj javne vzgoje v šoli. Zato morajo biti njegova načela vgrajena v sam način življenja in dela v šoli – v kurikulum in šolski prostor. Trajnostna arhitektura presega meje energetske učinkovitosti in ekoloških objektov in vključuje vrednote, kot so kakovostno arhitekturno oblikovanje, ekonomska upravičenost, socialna pravičnost in ohranitev okolja na vseh stopnjah načrtovanja, projektiranja, gradnje in vzdrževanja. Z navedenimi temami se bodo ukvarjali udeleženci konference Šola in trajnostna arhitektura 1. in 2. oktobra na Ljubljanskem gradu.

Mednarodna interdisciplinarna konferenca je namenjena izzivom pri uresničevanju trajnostnih šolskih stavb, od njihovega načrtovanja do uporabe – v kolikšni meri zakonodajna določila, proračunska sredstva in različne strategije razvoja omogočajo uresničevati trajnostno arhitekturo. Namen konference je širšo javnost opozoriti, da je bistvena dimenzija trajnostne šolske arhitekture kakovostno arhitekturno oblikovanje, ki od vsakega posameznika zahteva moralno odgovornost pri poseganju v prostor, ter spodbuditi boljše sodelovanje vseh pristojnih za načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje šolskih objektov in prostorov, tako posameznih strokovnjakov kakor tudi institucij in njihovih politik in ne nazadnje uporabnikov šolskega prostora – ravnateljev, učiteljev, učencev in lokalne skupnosti.

Konferenca, na kateri bosta predavala tudi finski arhitekt Juhani Pallasmaa in nizozemski arhitekt Herman Hertzberger, bo imela več različnih dogodkov, od predavanj, razstave in obiskov zanimivih šolskih zgradb v Ljubljani. Predavanja se bodo osredotočila na interdisciplinarno snovanje šolskega prostora v odnosu do trajnostnega razvoja. Konferenco bo moderirala Maja Vardjan. Razstava Sodobna arhitektura šol, ki sta jo pripravili Maja Ivanič in Špela Kuhar bo predstavila primere šolske arhitekture, ki upoštevajo načela trajnostnega razvoja. Ob razstavi bodo predstavljeni tudi rezultati ankete z arhitekti in predstavniki uporabnikov razstavljenih slovenskih vrtcev in šol.


>>Konferenca Šola in trajnostna arhitektura

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.na vrh