info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
30. 9. 2009

Vzdušje sodelovanja v mestnem središču

IPOP
Inštitut za politike prostora (IPoP) je v prejšnjo sredo v sodelovanju z zavodom Bunker v Slovenskem etnografskem muzeju na Taboru v Ljubljani pripravil seminar, na katerem so spregovorili o pobudi za lokalno partnerstvo za razvoj kulturne četrti, katerega nastajanje koordinira zavod Bunker v vzhodnem delu središča Ljubljane. V tem delu mesta delujejo številne ustanove povezane z umetnostjo in kulturo, ki pomembno sooblikujejo kulturni utrip mesta. Seminar je potekal v okviru projekta PoLok - podpora lokalnim iniciativam in je predstavil izhodišča za oblikovanje tovrstnega partnerstva in različne priložnosti za deležnike, ki si želijo tovrstnega povezovanja.

V uvodnem delu srečanja so predstavniki Inštituta za politike prostora, zavoda Bunker, Fakultete za družbene vede in Mestne občine Ljubljana spregovoril o tem kaj lokalna partnerstva so, kdo so deležniki, ki v njih nastopajo in kje so priložnosti za različne akterje, ki vstopajo v partnerstvo. Poudarili so pomen smiselnega povezovanja in nadgrajevanja programov, ki prispevajo k večji dodani vrednosti tako za kulturne institucije, prebivalce, lokalno gospodarstvo in druge lokalne ustanove ter posledično prinašajo tudi revitalizacijo in regeneracijo urbanih območij.

Nevenka Koprivšek iz zavoda Bunker je poudarila, da predstavlja kulturni sektor velik potencial za ekonomsko in socialno prenovo mest, prednosti za akterje lokalnega partnerstva pa vidi predvsem v izmenjavi informacij in drugih dobrin ter ustvarjanju skupne mreže prostovoljcev. Ivan Stanič iz Mestne občine Ljubljana je opozoril na pomen prepleta različnih programov in oblikovanja pobud, ki bodo definirale vsebine za nastali fizični okvir, saj se gradbena prenova območja zaključuje. Marko Peterlin z Inštituta za politike prostora je poudaril pomen formalnega okvira lokalnega partnerstva, v katerem se bodo definirali namen, cilji in vloge posameznih partnerjev in v katerega bi se lahko vključili tudi Mestna občina Ljubljana ter potencialni zasebni partnerji, sponzorji in donatorji.

Po podanih vsebinskih osnovah so o svojem mestu v partnerstvu za kulturno četrt Ljubljana spregovorili tudi drugi lokalni akterji. V razpravo so se vključili predstavniki Četrtne skupnosti Center, Osnovne šole Tone Čufar ter KUD Mreža, ki se spontano že povezujejo na posameznih projektih, zdaj pa ocenjujejo, da je ideja o mreži za kulturno četrt zrela za nadgradnjo. V nadaljevanju so udeleženci opozorili na pomen medgenereacijskega in medresorskega mreženja v prostoru v katerem živijo in delajo. Razpravo so udeleženci sklenili z razmišljanjem o ciljih, potencialnih partnerjih in obliki lokalnega partnerstva za kulturno četrt.

Projekt PoLok povezuje pobude in ljudi, ki sodelujejo pri ustvarjanju prijaznih sosesk za kakovostno življenje. Namen projekta je opolnomočiti lokalne pobude za soodločanje pri urejanju svojega življenjskega prostora s pomočjo vključevanja v procese odločanja na lokalni ravni. Dolgoročno sodelovanje vseh udeležencev v procesu urejanja lokalnega okolja, tako prebivalcev kot lokalne in državne uprave, investitorjev ter strokovnjakov predstavlja najučinkovitejšo pot do izboljšanja kakovosti življenja in izpolnitve pričakovanj vseh vpletenih.


Več:
>>PoLok

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Andrej Robič
Brez naslova, 6.10. 2009, 19:24

Sicer sem Bežigrajčan, ma srčno upam, da vam kulturna četrt uspe!

Anonimnez
Brez naslova, 7.10. 2009, 22:46

zakaj te reči vedno izgledajo kot en intelektualnejši ulični žur? Kot podpornik in uporabnik kulture, bi si kljub vsem humanih in prijaznim pobudam želel, da mi mesto in država NAJPREJ uredita najosnovnejšo infrastrukturo.

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

Del sodelovanja med različnimi kulturnimi ustanovami in pobudami na Taboru v Ljubljani je bil tudi Prostorož '09, ki se je odvijal na Slomškovi ulici in skušal prikazati možno preobrazbo ulice v kakovosten javni prostor, ki bo prijaznejši vsem, ki ne uporabljajo motoriziranega prometa. Slomškova ulica povezuje KinoDvor, Staro elektrarno, Slovenski etnografski muzej in Metelkovo, zato je vprašanje njene preureditve za razvoj kulturne četrti zelo pomembno.

na vrh