info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
26. 11. 2009

Spopad z brezposelnostjo mladih

prof. dr. Rotraut Weeber (povzetek)
Evropska mesta ugotavljajo, da je potrebna zgodnejša in učinkovitejša podpora mladih: usposabljanje in podpora za delovna mesta v okviru celostnih aktivnosti v ogroženih soseskah je zelo učinkovita; Urbact-ovi projekti kot je CoNet razvijajo obetavne pristope.

Boljša raba omejenih virov: učinkovito vodenje
Številne države že leta poskušajo razviti in razširiti podporne strukture za mlade. Rezultat je zelo različna ponudba pomoči ter na drugi strani izredno povečanje in drobljenje podpore. Danes je cilj prizadevanj uporaba sinergij za izboljšanje učinkovitosti podpornih struktur.

V kolikor pogledamo uspešne projekte v Vaulx en Velin (Francija) se CoNet partnerska mesta strinjajo, 'da je najtežje zagnati horizontalno sodelovanje med različnimi strokovnjaki in službami (usposabljanje, socialno in poklicno vključevanje, izobraževanje, gospodarstvo) zaradi neprehodnih mej med strokovnimi kulturami, strokovnimi etikami ali lobiji'. Načini in sredstva za razvoj učinkovitega upravljanja vključujejo gradnjo boljšega sode-lovanja vseh partnerjev na tem področju – odgo-vornih javnih ustanov, podjetij in nevladnih or-ganizacij, vključno s partnerji, ki lahko prispe-vajo in izvajajo organizacijsko prestrukturiranje – združevanje storitev ali ustanavljanje agencij, kjer uporabniki opravijo vse potrebno na enem mestu in vključevanje podpore za delovna mesta pri razvoju sosesk.

Zgodnje preprečevanje izključenosti iz trga dela – doseči mlade
Ko so mladi v 'sistemu' - šoli ali poklicnem izobraževanju – so v dosegu podpornih struktur. Takoj ko zapustijo izobraževalni sistem padejo iz dosega podpornih struktur, zato je stik z njimi možno doseči le na lokalnem nivoju. Zaposlitvena središča in druge pristojne ustanove so lahko bolj oddal-jene kot izobraževal-ne ustanove; njihovo delo je skoncentrira-no na mestni ali regionalni ravni. Delo z mladimi in delo na področju družbenega ozaveščanja izvajajo skupnosti in terenski delavci že mnogo let, vendar je danes družbeno ozaveščanje neposredno usmerjeno za zaposlovanje in kariero. Čeprav so v številnih državah takšne aktivnosti redke, so URBACT mesta razvila zanimive primere, kot na primer okrožje Fosie v Malmöju.


Nadaljevanje si preberite v URBACT Novicah:
>>URBACT Novice | številka 02 | December 09

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
>>URBACT Novice | #02 | December 09

Poglobljeno: Nesorazmerna rast brezposelnosti mladih – kako preprečiti, da bi bili mladi spregledani

Potrebna je zgodnejša in učinkovitejša podpora mladim: usposabljanje in podpora za delovna mesta v okviru celostnih aktivnosti v ogroženih soseskah je zelo učinkovita; Urbact-ovi projekti kot je CoNet razvijajo obetavne pristope.

Reportaža: Arnhemska »modna četrt« (Nizozemska)
Primer lokalnega akcijskega načrta, ki je bil končan v povezavi s Fast Track URBACT pilotnim projektom URBAMECO. Od leta 2007 se projekt URBAMECO ukvarja z regeneracijo problemskih območij.

Pridružite se novim URBACT projektom
Novi URBACT projekti so bili odobreni dan pred URBACT letno konferenco v Stockholmu. Konec novembra bo na URBACT-ovi spletni strani objavljen seznam odobrenih projektov.

Ustvarjalni grozdi: Diverzifikacija lokalne gospodarske osnove in možnosti za mlade
V okviru URBACT projekta 'Creative Clusters in low density areas' (Ustvarjalni grozdi v redko poseljnih območjih) je bila v Ploiesti Mizili v Romuniji pred kratkim organizirana tematska delavnica

Nova vrsta evropskega sodelovanja: makro-regionalne strategije
Strategija Evropske Unije za regijo Baltsko morje je prva te vrste na evropski ravni; morda ji bodo sledile tudi druge regije, kot na primer Donavska regija.


na vrh