info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
26. 11. 2009

Kartografija v umetnosti in arhitekturi

Uredništvo
Kud Obrat vas v okviru letosnjega programa Re-lokacija, Prostorske prakse in politike organizira še zadnji dogodek. V Galeriji škuc bosta prihodnjo sredo potekali predstavitvi umetniških in arhitekturnih raziskav kartografije. Nastopila bosta britanska umetnica Helen Stratford in nemški umetnik Till Krause.

V predavanju bo Helen Stratford predstavila svoj projekt o Cambourneu, novi "vasi" blizu Cambridgea (VB), kjer je raziskovala javne prostore in prakse, ki te prostore dnevno producirajo in vzdrzujejo. Cambourne se predstavlja kot tradicionalna "organsko" zrascena angleska vas, dejansko pa je naselje zrastlo na osnovi mega plana, v katerem so elementi "vaskega" zivljenja implementirani v natancno (iz)merjeno okolje. Skozi svojo raziskavo je Helen Stratford izpostavila dnevne prakse in rutine, ki producirajo in vzdrzujejo javni prostor v tej "vasi". Hkrati s tem je skozi intervencije v te prostore postavila pod vprasaj centralizirano in staticno idejo javnega prostora v Cambourneu in odprla nove moznosti za njegovo rabo in percepcijo. Helen Stratford bo v povezavi s tem projektom govorila tudi sirse o arhitekturi in javnem prostoru ter o tem, kako ju lahko, izhajajoc iz dnevnih praks in rutin, ki jih vzdrzujejo, redefiniramo in reaktiviramo.

Helen Stratford (Cambridgeshire, VB) je umetnica, arhitektka in teoreticarka. Koncala je postdiplomski studij iz arhitekture in kriticne teorije. V svojih raziskavah in procesualnih projektih se primarno posveca javnemu prostoru ter dnevnim rutinam in ritmom, s katerimi ljudje definiramo svoje prostore. Je clanica skupine "taking place", ki je aktivna na podrocju feministicnih prostorskih praks in arhitektka v MOLE, Cambridgeshire.

Till Krause bo predstavil del aktivnosti hamburske Galerie für Landschaftskunst, ki se od zacetka devetdesetih posveca vprasanjem percepcije prostora, mesta, pokrajine in narave v mestu. Kot "artist run" prostor Galerie für Landschaftskunst med drugim realizira razstavne in raziskovalne projekte v galerijskem prostoru ter v mestnih krajinah. Kartografski projekti, ki kot polje svoje obdelave jemljejo mesto Hamburg, imajo v dejavnosti galerije prav posebno mesto. V predstavitvi se bo Till Krause osredotocil na njihove kartografske projekte, skozi katere razvijajo nove percepcije mestnih prostorov ter praks in pojavov, ki ga sooblikujejo. Skozi raznovrstne formate njihovi kartografski projekti sluzijo kot vir in inspiracija za alternativne in poeticne vizije mesta. Njihova izjemna dejavnost je kulminirala leta 2004 z odmevno knjigo in razstavo Mapping a City v Hamburg Kunstverein.

Till Krause je diplomiral na hamburski likovni akademiji. 1993 je v Hamburgu soustanovil Museums Ferner Gegenden in 1996 Galerie für Landschaftskunst. Kot umetnik se navezuje na tradicijo okoljske umetnosti (environmental art) in razvija raziskovalne in kartografske projekte (Cell phone map Africa, 2004; Hamburg-Kiel Axis, 2001-03, Death Zone Langenhagen, 2009 idr.).

Predavanji sta brezplacni, potekali bosta v angleskem jeziku! Prostorske prakse in politike je del dolgorocnega projekta Re-lokacija, ki ga razvija Kud Obrat.


Več:
>>KUD Obrat

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

na vrh