info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
28. 11. 2009

Park namesto parkiranja!

M.Č.
Dejstvo, da je nekdanji Nunski vrt, današnji Trg Republike v Ljubljani zgolj veliko zanemarjeno parkirišče, je bilo že večkrat omenjeno kot slikovita ilustracija post-socialističnega odnosa do skupnih mestnih prostorov širše v Sloveniji. Zdaj naj bi bil na asfaltiranje obsojen tudi Nunski vrt v Škofji Loki, vendar je takšna ideja občine naletela na odpor. V teku je peticija, ki naj bi s težo podpisov prepričala odgovorne na občini, da Škofjeloškega nunskega vrta ne bi prekrili z asfaltom in okrasili z zapornicami.

Dejanje prebivalcev in njihovih somišljenikov, ki se zavzemajo za ohranitev zelenja ob mestnem obzidju Škofje Loke je pomembna z več vidikov. Ne le, da rešujejo enega redkih ambientov, kjer je v Sloveniji še ohranjen nedotaknjen stik srednjeveškega mesta z odprto krajino. Opozarjajo, da je v Sloveniji v območjih, ki so že gosto pozidana, potrebno prekiniti s prakso uničevanja zelenih površin na račun parkirišč in novih gradbenih posegov. Opozarjajo, da so občine dolžne skrbeti za kakovost bivanja svojih občanov tudi tako, da jim zagotavljajo dovolj zelenja v mestu. Za probleme parkiranja bi se župani morali poslužiti rešitev, ki ne zapravljajo prostorskega kapitala mest, ki jih upravljajo, četudi na račun dražjih rešitev. Podpisniki opažajo, da se opisano dogaja povsod po Sloveniji zato želijo s konkretnim primerom opozoriti na to problematiko.

V primeru Nunskega vrta v Škofji Loki predlagajo, da se tu namesto plačljivega parkirišča oblikuje mestni park z otroškim igriščem. Opozarjajo, da bi bilo za potrebe parkiranja v Škofji Loki najprej potrebno izvesti celovito prometno študijo, s katero bi pridobili inovativnejše rešitve in identificirali potencialne lokacije za ureditev parkiranja (morda v povezavi z drugimi večjimi vlaganji, ki so načrtovana v mestnem središču).

Po mnenju podpisnikov mestno jedro Škofje Loke nima dovolj dostopnih zelenih površin, prostorov namenjenih otroski igri, za srečevanje mladostnikov in druženje starejših; zato se jim zdi nedopustno, da se se edino ravno zeleno povrsino v območju mestnega obzidja nameni plačljivemu parkirišču.

Nunski vrt v Škofji Loki je zaradi svoje velike kulturnozgodovinske vrednosti kot 'kulturna krajina Kranclja' vpisan tudi v Register nepremične kulturne dediščine. Ta bi bila z izvedbo parkirišča za vedno izgubljena. Nasprotno, pa bi v park, ki bi ga uredili na tem mestu po mnenju podpisnikov, lahko vključili tudi dediščino. Zato pozivajo občino, naj ureja območje Nunskega vrta v skladu s svojim prostorskim planom. Tam je Nunski vrt pobarvan zeleno in označen s kratico ZP, torej kot športno rekreacijske zelene površine – parki. Čeprav prostorska zakonodaja v območjih označenih z ZP dovoljuje urejanje 'začasnih' parkirišč podpisniki menijo, da bi škofjeloški Nunski vrt s parkiranjem za vedno lahko izgubili.


Več:
>>Peticija za Nunski vrt v Škofji Loki

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Maja
Vredno podpore in zgledovanja!, 2.12. 2009, 10:23

Pobudo podpiram predvsem in zato, ker opozarja na to, da se v slovenskih krajih še vedno več skrbi odgovornih za urejanje prostora deležni avtomobili kot ljudje. V resnici občine res pogosto iščejo rešitve za mirujoči promet brez preveritve možnosti in tudi brez sodelovanja z občani, predvsem pa delujejo tudi brez ustreznih podatkov o tem, kaj občani še potrebujejo za kakovostno bivanje.

Zelene površine, uporabne in vzdrževane, so pomembne za zagotavljanje zdravja. Zdravje samo trenutno morda še ni visoko na seznamu dobrin, ki nam jih v razviti Sloveniji primanjkuje, vendar prihajajo podatki in priporočila, tudi iz svetovne zdravstvene organizaicje, da kmalu ne bo več tako. Zdravje, mentalno in fizično, je nposredno povezano s fizičnimi atributi okolaj v katrem bivamo.

Pobudo podpiram tudi zato, ker je argumentirana in pozitivno naravnana. Poleg nasprotovanja posegu vključuje tudi predlog za razrešitev problema. Take pobude so zlata vredne in samo upamo lahko, da jo bo občina kot tako tudi razumela.


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

Nunski vrt v Škofji Loki


Fotomontaža parka na Nunskem vrtu


Fotomontaža parkirišča

na vrh