info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
12. 12. 2009

Drevesa za razvoj

Maja Simoneti
Niti mesec ni minil odkar so v Škofji loki začeli zbirati podpise s katerimi želijo prepričati odgovorne, da je ideja o preureditvi Nunskega vrta v parkirišče nepremišljena in prebivalce je spet vznemiril nov projekt. Tokrat naj bi zaradi izravnave in razširitve Kidričeve ceste v centru posegli v zeleni pas ob starem mestu in posekali več zdravih starejših dreves (slika 1). Medtem, ko je dež preprečil posek, so se predstavniki združenja civilnih pobud oglasili na občini, da bi izrazili nestrinjanje z načrtovanimi posegi. Župan jim je pred kamerami razložil, da je mandat za svoje delo dobil na volitvah in da bodo lahko svoje nasprotovanje izrazili na prihodnjih volitvah.

Kaj pa med volitvami? Potreba po posvetovanju z občani je v urejanju prostora permanentna. Zgrešeni posegi v prostor predstavljajo nepovratno gospodarsko škodo in odgovornost zanjo nosijo pristojni za urejanje prostora. Zato se odgovorni politiki pravočasno posvetujejo o načrtih za nove gradnje kot zahteva zakon, o vseh posegih, ki prav tako pomenijo večjo spremembo v prostoru, pa na različne druge načine, ki omogočijo prebivalcem, da se s projekti seznanijo in prispevajo k njihovemu razvoju ter morda celo sodelujejo pri njihovi realizaciji. V Škofji loki prebivalci očitno niso bili niti ustrezno seznanjeni z načrtovano rekonstrukcijo Kidričeve ceste in to jih je razumljivo razburilo.

Rekonstrukcija ceste je po trditvah župana načrtovana že vrsto let. Končno je občini uspelo pridobiti sofinancerja in vso potrebno dokumentacijo. Zdaj želijo izvajanje projekta zaustaviti občani. Člani loškega združenja civilnih pobud opozarjajo, da bo razširjena in izravnana trasa ceste nevarna in moteča za vsakdanje življenje med starim mestnim jedrom, območjem centralnih dejavnosti in stanovanjskim območjem. Kidričeva cesta je na mestu razširitve ena najbolj (če ne prav najbolj v celi Škofji Loki) obremenjena s prehajanjem peščev (slika 2). Seka namreč šolsko pot (osnovna šola je od tu oddaljena cca. 50 m) ter meji pa na staro mestno jedro. Na tej točki je ob cesti tudi glavna avtobusna postaja in pošta, večja trgovina, nedaleč pa tudi tržnica, knjižnica, pokopališče in stanovanjsko območje. Zato se lahko po izvedbi razširitve na tem mestu pričakuje ukrepe za umirjanje prometa ali celo podhod, s tem pa bo dozorelo tudi spoznanje, da so bila zdrava in velika drevesa posekana po nepotrebnem. Severno od mesta je načrtovana tudi prometnica, ki naj bi bistveno zmanjšala promet v centru Škofje Loke, zato je tudi dolgoročno širitev ceste v centru nerazumljiva. Združenje tudi opozarja, da se pod besedo 'rekonstrukcija' ceste skrivajo še drugi posegi, kot je izvedba nove ceste za potrebe napajanja načrtovanega trgovskega centra, proti kateremu se občani pravtako upirajo (slika 3).

Župan je medijem povedal tudi, da so predkratkim posadili 61 novih dreves, ter da je zduženje nasprotovalo tudi temu. Člani združenja opozarjajo, da gre za sadike smrek in sibirskega bora nasajene preblizu drug drugemu - približno na meter narazen v dveh vzporednih linijah. Pravijo tudi, da iglavci za ta namen in prostor niso primerni ter, da bodo odrasla drevesa povsem zakrila poglede na škofjeloški grad in staro mestno jedro (slika 4). Nov drevored neposredno meji na star sadovnjak, ki bo z novim 'gozdičkom' v križišču ob Petrolovi bencinski postaji hitro propadel (slika 5). Vsekakor ta dvojni iglavski drevored ne more nadomestiti poseka veličastnih dreves nekaj sto metrov naprej, še več, v izbiri drevesnih vrst, lokaciji kot tudi sami izvedbi, je očitno nestrokovno načrtovan.

Ljudje smo na prostor med drugim tudi čustveno navezani in tudi zato so odzivi na spremembe včasih zelo burni. Za krnitev narave, ki jo v predstavljajo tudi drevesa v mestu, smo še posebej občutljivi. Interese varstva narave pri urejanju prostora med drugim zastopajo Zavodi za varstvo narave. Zavoda občina ni zaprosila za soglasje za posek dreves ob Kidričevi cesti, ker drevesa nimajo statusa naravne vrednote. Torej se drevesa lahko poseka? Na Dunaju je za posek vsakega drevesa, ki je višje kot en meter potrebno dovoljenje, obvezna je tudi nadomestna saditev. Britanci v naseljih priporočajo načelo dva za enega. Za vsako posekano drevo v naselju je treba posaditi dve novi. Vrednost dreves v mestu strmo narašča. Posek odraslega, tudi do sto let starega zdravega drevja, brez ustreznega informiranja in posvetovanja s prebivalci, je brez dvoma odraz nerazvitosti.

Predstavniki loškega združenja civilnih pobud se v imenu občanov že drugič v zelo kratkem času zavzemajo za ohranjanje narave v neposrednem stiku s starim mestnim jedrom. V primeru želje po zaščiti dreves, tako kot v primeru protesta proti ureditvi parkirišča na ostankih nekdanjega nunskega vrta, ponujajo občini nove predloge in stvarne argumente. Angažirane občane je župan označil za zaviralce razvoja. Razvoj o katerem razmišlja župan je tlakovan z asfaltom in dostopen z avtom. Razvoj o katerem razmišljajo občani je očitno drugačen. Četudi sta oba s strani občine načrtovana posega nujna, je možno predvidevati, da bi bilo sodelovanje z občani pri razvoju projektov dobro z več vidikov. Dobrobit sodelovanja se po izkušnjah kaže tako v kakovosti rešitev, kot v odnosih med prebivalci in v zaupanju prebivalcev do uprave in politike in v bolj usklajeni viziji razvoja lokalne skupnosti.


Več:
>>Park namesto parkiranja! TrajekT 28.11.2009

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Anonimnez
Brez naslova, 16.12. 2009, 21:19

Pomembno dejstvo: noben župan z volitvami ne dobi avtomatično pravice, da izvaja vsemu navkljub nek "volilni program" - če je ta v nasprotju s pogoji veljavne zakonodaje, mu podpora volivcev nič ne pomaga - pa še tu gre samo za volivce, ki so ga podprli, kar pa niso vsi občani.
Drugo pomembno dejstvo: odkar smo stopili v Evropsko Unijo, za nas veljajo pravila, ki jih je ta sprejela. To pomeni, da moramo tudi vse prostorske akte, ki so bili sprejeti v času pred uveljavitvijo teh pravil, preveriti glede skladnosti z njimi - posebno še na področju varovanja okolja, in to ne samo ozko v okviru določil iz zakona o ohranjanju narave, pač pa tudi ohranjanja zdravega in človeku ter naravi prijaznega okolja. Posebno je pri tem pomembno (ponovno) preveriti strokovne podlage za urejanje prometa v prostorskih aktih in nato preurediti vsebine prostorskih aktov, če se na podlagi strokovnih podlag pokaže taka potreba.
Urejanje zelenic in saditev drevja mora temeljiti na načrtih za zunanje ureditve s hortikulturnimi načrti oziroma na načrtih za ureditev parkovnih površin, prav tako vključno s hortikulturnimi načrti v okviru celotne projektne dokumentacije.


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.


na vrh