info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
6. 1. 2005

Razstava Društva arhitektov Ljubljana

Uredništvo
V Cankarjevem domu se bo od 11. januarja do 8. februarja že tretjič zapored odvijala bienalna pregledna razstava članov Društva arhitektov Ljubljana Arhitektura – inventura 2002-2004. Letos bo na razstavi sodelovalo skoraj stopetdeset članov društva s svojimi arhitekturnimi in urbanističnimi projekti, pa tudi s posameznimi oblikovalskimi izdelki ali razmišljanji.

Dosedanji razstavi sta bili zaradi pestre vsebine in postavitve v Cankarjevem domu, kjer je razstava na ogled množici obiskovalcev kar odmevni.

"Inventura" je pregledna razstava, ki je tako v smislu vsebine kot selekcije kar v največji meri odprta. Vsi člani društva imajo možnost, da svoje delo predstavijo na enem panoju, po ena stran pa je vsakomur na voljo tudi v katalogu razstave. Kuratorja razstave ni, temveč vsak član sam odloči, kaj bo prispeval k razstavi. Zaradi takšnega načina razstava in katalog predstavljata posebno možnost posredovanja rezultatov strokovnega delovanja arhitektov javnosti, ponujata veliko prostora za dialog in utrjevanje povezav znotraj arhitekturne in prostorske stroke.

Razstava prikazuje dela, ki so nastala v zadnjih dveh letih. To obdobje je bilo zaznamovano s specifičnimi družbenimi, političnimi in ekonomskimi dogodki, ki so vplivali tudi na arhitekturno prakso. Na razstavi predstavljena produkcija prikazuje realizirane in nerealizirane arhitekturne in urbanistične projekte, natečaje, oblikovalske izdelke in arhitekturno publicistiko.

Razstavljanje arhitekture je delikatno početje, saj je prostor, snov arhitekture, mogoče na celovit način dojeti le v živo v realnem prostoru. Čeprav pa prostori, hiše in oblikovani predmeti živijo svoja življenja, je dobro, da se tovrstno ustvarjanje predstavi tudi na enem mestu. Predvsem zato, da bi ljudje lažje spoznali, kakšna je pravzaprav vloga arhitekture v sodobni družbi. Razstava pa velja tudi kot povabilo k ogledu predstavljenaga v realnem prostoru in k dialogu o problemih, ki se dandanes odpirajo pri načrtovanju. Temu je namenjena okrogla miza, ki bo pospremila razstavo.


Več:
>>Društvo arhitektov Ljubljana

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

miha kajzelj
pobuda, 10.1. 2005, 15:46

Na organizatorje se obračam s pobudo, da bi razstavo DAL razširili na celoten slovenski prostor, saj bi s tem dobili pregled celotne arhitekturne produkcije v Sloveniji v zadnjih dveh letih, katalog pa bi bil v tem primeru nekakšen zbornik. Glede na to, da arhitekti, ki so včlanjeni v DAL, sprojektirajo več kot pol te produkcije, k temu že zdaj ne manjka dosti. S tem dejanjem bi v ta krog pritegnili tudi kolege iz preostalih delov Slovenije, za katere vemo, da delajo zelo dobre projekte in bi s tem tudi mi prispevali nekaj k decentralizaciji. Vprašanje, kdo bi v tem primeru prevzel organizacijo ali DAL za vse slovenske arhitekte ali ZAPS, ki mu že itak plačujemo članarino in katere del bi se lahko porabil v ta namen, je najbrž rešljivo.

Bertie Haywood
Brez naslova, 11.1. 2005, 03:35

I am trying to contact Meta Gabron who was an exchange student who lived in my home in Florida.

riccardo petetta
Contact, 12.5. 2006, 17:09

I would like to keep in contact with Katja Zlaipah.
She was an old friend of mine, and I did not see her since 1986.
How can i get in contact with her.
Thanks in advance.
Regards


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Sodelujoči na razstavi:
Slavojka Akrapovič Semolič, Danilo Antoni, Lučka Ažman Momirski, Dejan Bevc, Matija Bevk, Vasa Perović, Rok Bogataj, Vlatka Ljubanović, Rok Bogataj, Miha Dešman, Eva Fišer Berlot, Vlatka Ljubanović, Katarina Pirkmajer Dešman, Simona Bonač, Boris Briški, Sabina Les, Marko Cotič, Marjeta Černe, Bor Ivačič, Andrej Černigoj, Ilka Čerpes, Aljoša Dekleva, Tina Gregorič, Miha Dešman, Katarina Pirkmajer Dešman, Miha Dobrin, Rafael Draksler, Dušan Engelsberger, Boštjan Fabjan, Grazia Ferlazzo, Monika Fink-Serša, Ariana Furlan Prijon, Miloš Florijančič, Matej Blenkuš, Peter Gabrijelčič, Zmaga Gale, Andrej Girandon, Tadej Glažar, Alenka Golob, Samo Groleger, Gorazd Groleger, Mojca Herzog, Maja Ivanič, Tomaž Jelovšek, Andreja Jug, Sanja Škrinjar Zorc, Andreja Jug, Sanja Jurca Avci, Miha Kajzelj, Silvija Kajzer, Andrej Kalamar, Andrej Kemr, Miha Kerin, Janez Kobe, Jurij Kobe, Jerneja Fischer Knap, Špela Kokalj, Vid Razinger, Rok Žnidaršič, Jurij Kolenc, Nataša Koselj, Marko Korošec, Anastasia Korsič, Janez Koželj, Vladimir Koželj, Meta Gabron, Vlado Krajcar, Majda Kregar, Lena Krušec, Tomaž Krušec, Špela Kuhar, Janez Kuzman, Dean Lah, Milan Tomac, Mojca Lenart, Boris Leskovec, Špela Leskovic, Bojan Leva, Mladen Lukas, Tomaž Mächtig, Urša Vrhunc, Saša Mächtig, Lidija Malerič Kamnikar, Barbara Matul Kalamar, Miculinić Sonja, Ciril Oblak, Aleksander S.Ostan, Nataša Pavlin, Peter Pahor, Mattea Panterr, Jože Peterkoč, Anja Planišček, Božo Podlogar, Prof.Dr. Andrej Pogačnik, Ignac Primožič, Mag. Aleš Prinčič, Uroš Pust, Edo Ravnikar ml., Andrej Ržišnik, Jurij Sadar, Boštjan Vuga, Janja Sever, Alenka Sfiligoj, Ljubiša Stanojević, Mira Stantič, Tanisa Sterlekar Benulič, Marko Studen, Mima Suhadolc, Andrej Šabec, Mojca Šašek Divjak, Evgen Čargo, Aleš Šeligo, Jelka Šolmajer, Apolonija Šušteršič, Anja Planišček, Katja Švab, Mojca Švigelj Černigoj, Vilhar Vidovič Tea, Matej Vozlič, Vesna Vozlič Košir, Damjan Zaviršek Hudnik, Ira Zorko, Marjan Zupanc, Katja Žlajpah, Aleš Žnidaršična vrh