info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
10. 2. 2005

Docomomo - Primer Slovenija

Uredništvo
DOCOMOMO_PRIMER SLOVENIJA je dvodnevni simpozij, ki ga organizira delovna skupina Docomomo Slovenija na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani ob obisku predsednice mednarodnega združenja prof. Maristelle Casciato in njenih najožjih sodelavcev. Namen simpozija je seznanjanje z alarmantno problematiko varovanja moderne arhitekture v Sloveniji, predstavitev izbranih slovenskih primerov za vpis v mednarodni register in predstavitev nekaterih uspešnih primerov prenov moderne arhitekture v zadnjem času v Sloveniji. Predavatelji so zato tematsko razdeljeni v tri sklope: Varstvo, Register in Prenove. Drugi dan simpozija je namenjen ogledu nekaterih najboljših in najbolj ogroženih primerov arhitekture modernega gibanja v Ljubljani in Kranju. Simpozij je brezplačen in namenjen tako strokovni kot širši javnosti in študentom. Cena ekskurzije je 1000 sit, za študente 500 sit. Prijave na naslovu: docomomoslovenija@yahoo.com

DOCOMOMO SLOVENIJA je delovna skupina, ki je bila kot satelitska skupina Docomomo International v Sloveniji ustanovljena že pred več kot desetimi leti. Njen prvi koordinator je bil akademik prof. dr. Stane Bernik. Jeseni leta 2004 se je skupina reorganizirala. Zaradi akutnega stanja ogroženosti, v katerem se je znašla moderna arhitektura na slovenskem prizorišču, predvsem tista, ki je nastajala v obdobju med leti 1945-75, si novoustanovljena skupina Docomomo Slovenija prizadeva reaktivirati svojo vlogo tako v mednarodnem kot v domačem merilu. Eden prvih ciljev je vpis slovenske arhitekture tega obdobja v mednarodni register dediščine pri Docomomo International. Na lokalnem nivoju si skupina prizadeva za dvig zavesti o pomenu varovanja te arhitekture z informiranjem javnosti, organizacijo razstav, strokovnih srečanj, ekskurzij in izobraževalnim delom na fakultetah. Koordinatorka delovne skupine Docomomo Slovenija je dr. Nataša Koselj, člana organizacijskega odbora pa Metka Dolenec Šoba in mag. Gojko Zupan. Trenutno skupina deluje pod okriljem Slovenskega konservatorskega društva. Informacije in članstvo na naslovu: docomomoslovenija@yahoo.com

DOCOMOMO INTERNATIONAL je neprofitna organizacija, ki se ukvarja z dokumentiranjem in varovanjem arhitekture modernega gibanja (DOcumentation and COnservation of MOdern MOvement). Prizadeva si ozavestiti pomen te arhitekture z vodenjem mednarodnega registra moderne arhitekture, organizacijo kampanj, strokovnih srečanj, razstav, izobraževanjem in izdajanjem publikacij. Združuje strokovnjake najrazličnejših strok: arhitekte, umetnostne zgodovinarje, konservatorje, sociologe, urbaniste, krajinske arhitekte in predstavnike drugih strok, vpletenih v problematiko varovanja. Ima štiri specialistične skupine: Register, Tehnologija, Urbanizem in krajinarstvo, Izobraževanje in teorija. Ustanovila sta jo arhitekta prof. Hubert-Jan Henket in Wessel de Jonge na Šoli za arhitekturo Tehnične univerze v Eindhovnu na Nizozemskem, leta 1988. Ustanovna konferenca se je zgodila v Eindhovnu leta 1990. Oba arhitekta sta vodila organizacijo do leta 2002, ko je bil njen center premeščen v Pariz, kjer trenutno deluje v okviru IFA/Cité de l'architecture et du patrimonie, vodstvo pa je prevzela prof. Maristella Casciato. Organizacija Docomomo International ima danes 45 satelitskih enot z več kot 2000 člani po celem svetu. Več informacij: www.docomomo.com

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

Klikni za program simpozija!

na vrh