info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
6. 4. 2005

Strokovne podlage za nove prostorske akte

Uredništvo
Društvo krajinskih arhitektov Slovenije organizira strokovno srečanje prostorskih načrtovalcev z naslovom Pomen strokovnih podlag pri izdelavi prostorskih aktov. Srečanje bo 14. aprila 2005 ob 9.00 v konferenčni dvorani Centra za informatiko na Langusovi 4 v Ljubljani.

Čas v katerem živimo in delamo zahteva sposobnost hitrega odločanja, ki mora biti transaprentno in argumentirano. Odločno zavzemanje za varstvo okolja in prostora vpliva na to, da so vse razvojne odločitve podvržene tovrstnemu presojanju in usklajevanju. Strokovne podlage morajo v teh okoliščinah biti pripralvjene tako, da omogočajo soočanje največkrat nasprotujočih si interesov pri rabi prostora ter s tem najboljše možne argumente za sprejemanje odločitev. Namen priprave strokovnih podlag je uravnoteženje interesov optimiziranje rešitev in sprejemanje najbolj sprejemljivih odločitev za razvoj v prostoru in posamične posege.

Na strokovnem srečanju bo poseben poudarek namenjen pomenu povezovanja analitičnega pristopa k urejanju prostora z ustvarjalnimi napori pri iskanja pravih odgovorov na razvojne izzive. Zato se je organizacijski odbor srečanja v sestavi prof.dr. Ivan Marušič, Aleš Mlakar, Blanka Bartol in Jelena Hladnik odločil na posvetu predstaviti primere strokovnih podlag, ki so vplivali na pripravo ustreznih strokovnih rešitev. V the sklopih bodo predstavljene vsebine obveznih strokovnih podlag in njihova vloga v prostorskem načrtovanju.

Na podlagi izvedenih strokovnih podlag bo vodena tudi odprta razprava. Namen prireditelejv je oblikovati priporočila glede vsebine in tehnike priprave posameznih strokovnih podlag. Delovno gradivo s posveta bo po zaključku posveta natisnjeno in skupaj skupaj s povzetkom razprave in priporočili ter usmeritvami za dobro prakso izdelave strokovnih podlag razposlano udeležencem posveta konec aprila 2005.

V času priprave nove generacije prostorskih aktov po ZUrep-1 vabi DKAS zainteresirane, da se udeležijo posveta o pomenu strokovnih podlag pri izdelavi prostorskih aktov in sodelujejo v razpravi o vlogi analitičnega pristopa k iskanju pravih odgovorov na razvojne izzive.


Več:
>>Društvo krajinskih arhitektov Slovenije
>>Prijavnica

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.


na vrh