info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
19. 5. 2005

Vabilo za prijavo prispevkov za znanstveno posvetovanje

uredništvo
Oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete v Ljubljani bo letos jeseni organiziral 1. slovensko znanstveno posvetovanje s področja krajinskega načrtovanja. Strokovnim srečanjem, ki jih vsako leto prireja Društvo krajinskih arhitektov Slovenije se tako pridružuje še prireditev, ki je posebnega pomena za napredek raziskovalnega dela na tem strokovnem področju. Za začetek je srečanje zamišljeno kot slovensko.

Krajinski arhitekti so vključeni v tekoče raziskovalne programe in raziskujejo tudi skozi aplikativno načrtovalsko delo. Raziskovalci na področju krajinske arhitekture ocenjujejo, da je nastopil čas, da o svojem delu spregovorijo na znanstvenem srečanju. Srečanje bo v prvi vrsti namenjeno izmenjavi raziskovalnih spoznanj in soočenju ugotovitev z mnenji drugih raziskovalcev. Eden od ciljev prireditelja pa je tudi vplivati na prenos znanja iz raziskovalnega dela v načrtovalsko prakso.

Izvedba znanstvenega posvetovanja poteka po določenih korakih. Zainteresirani avtorji najprej svoje prispevke v obliki povzetkov pošljejo organizatorju do 13.junija 2005. Povzetke bo pregledal recenzijski odbor v sestavi prof.dr. Janez Marušič, prof.dr. Marko Polič, prof.dr. Aleksander Šiftar, doc.dr. Mojca Golobič, doc.dr. Nikolaja Kravanja in doc.dr. Karel Natek. Izbrani avtorji bodo morali popolne pisne prispevke oddati do 17.julija 2005. Poseben izbor referatov bo potekal za objavo v časopisu landscape 21. Ker ta časopis objavlja samo članke v angleškem jeziku, bodo izbrani avtorji naprošeni, da posredujejo svoje prispevke v angleščini.

Srečanje bo potekalo brez kotizacije za udeležence. Vse stroške udeležbe na posvetovanju, stroške priprave referata in morebitnih gradiv za udeležence posvetovanja bodo udeleženci in predavatelji nosili sami. Organizator bo priskrbel prostor in tehnično opremo za izvedbo posvetovanja.

Organizacijski odbor vabi vse, ki se ukvarjajo z raziskovalnim delom na področju načrtovanja in urejanja krajine, da prijavijo svoje. Še posebej prijazno so k predstavitvi svojega dela vabljeni mlajši raziskovalci in podiplomski študentje.

Povzetke lahko pošljite na elektronski naslov ivan.marusic@bf.uni-lj.si do 13.junija 2005.

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.


na vrh