info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
30. 5. 2005

Otvoritev razstave in podelitev nagrad: "Mi urejamo krajino"

uredništvo
Društvo krajinskih arhitektov Slovenije v sodelovanju z Oddelkom za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete je 27. maja 2005 ob 14. uri zaključilo likovno - fotografski natečaj "Mi urejamo krajino" v Tehniškem muzeju v Bistri pri Vrhniki. Enoletni projekt »Mi urejamo krajino« je sestavljala delavnica za učitelje, vzgojitelje in širšo javnost v novembru 2004, izdaja serije petih plakatov "Krajine Slovenije" in razpis likovno - fotografskega natečaja.

Projekt "Mi urejamo krajino" je namenjen širjenju znanja o krajini na splošno in še posebno slovenskih krajinah in tudi o izjemnih krajinah. Ciljno je projekt usmerjen v izobraževanje učiteljev mentorjev, otrok in tudi širše javnosti. Zavest o pomenu in vrednotah krajine naj bi skladno z novimi spoznanji in Evropsko konvencijo o krajini, ki je tudi v Sloveniji začela veljati marca 2004, postala del splošnega znanja in s tem merilo za ravnanje s prostorom in odnos slehernika do prostora.

Razvoj vpliva na podobe prostora in na preobrazbo slovenskih krajin. Prav razvojni procesi so tisti, ki so v zadnjem času še posebno vplivali na povečano skrb za krajino. Evropska konvencija o krajini je nekakšen ključni ali krovni dokaz povečane zavesti o pomenu krajine in odgovornosti države ter ljudi za njihovo stanje. Konvencija opredeli krajino za ključno sestavino človekove in družbene blaginje ter pravi, da so varstvo, upravljanje in načrtovanje krajine pravica in obveznost vsakogar.

Spreminjanja slovenskih krajin ne moremo ustaviti. S spremembami v krajini se je treba zavestno in ustvarjalno soočiti. Znanje o naših krajinah je za ustvarjalno delo na področju upravljanja in načrtovanja slovenskih krajin ključno. Predstave, ki jih ima družba o krajini, pogojujejo tudi njeno ravnanje z njo. Kakšen prostor bi radi soustvarjali in kako kakovostno življenjsko okolje smo sposobni ustvariti, je v veliki meri odvisno tudi od posameznikov in njihove pripravljenosti za soodločanje o prihodnjem razvoju prostora in o usodi naše dediščine.

Likovno fotografski natečaj "Mi urejamo krajino" se je zaključil 6. maja 2005. Na natečaju so otroci sodelovali z likovnimi deli, fotografijami krajine in maketami, ki prikazujejo značilne krajinske prvine ali krajinske vzorce iz življenjskega okolja. Na natečaj je prispelo okoli 800 izdelkov. Strokovna komisija je izbrala najboljše med njimi. Slovesna podelitev nagrad in otvoritev razstave je organizirana v petek 27. maja 2005 v Tehniškem muzeju v Bistri.

Projekt je DKAS izvedlo v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor ter s sponzorji.
Razstava nagrajenih del v Tehniškem muzeju v Bistri bo predvidoma cel mesec, morda pa celo vse poletje. Ob otvoritvi bo udeležnecem omogočen brezplačen voden ogled Tehniškega muzeja.

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

jelka
Lepo!, 31.5. 2005, 11:07

Čestitam DKAS za uspešno izvedeno akcijo - za prispevek k izgrajevanju sistema vrednot na področju urejanja krajine in prostora nasploh.

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

na vrh