info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
9. 6. 2005

Septembra o zgradbah energiji in okolju

Uredništvo
Slovensko društvo za sončno energijo in Kubus inženiring iz Ljubljane prirejata strokovno srečanje Zgradbe energija in okolje. Srečanje bo potekalo 29. in 30. septembra v kongresnem centru hotela Toplice v Termah Čatež. Program srečanja zajema strokovni posvet, razstavo, okroglo mizo in družabni večer.

Kot v vabilu pravi Marko Umberger, vodja programskega odbora in predsednik SLOSE, smo "z vstopom v Evropsko unijo prevzeli ambiciozne strateške cilje EU in jih opredelili v Nacionalnem energetskem programu. Ta predvideva številne mehanizme, s katerimi lahko vzpodbudimo novogradnjo ekoloških in energetsko učinkovitih zgradb, hkrati pa spodbuja energetsko obnovo že obstoječih objektov."

Po mnenju Umbergerja izvajanje evropske direktive o energetski učinkovitosti zgradb in Nacionalnega energetskega programa zahteva sodelovanje arhitektov in projektantov drugih strok, gradbenih in drugih izvajalcev, dobaviteljev materiala in opreme, upravnih organov, raziskovalnih organizacij in izobraževalnih ustanov.

Strokovni posvet "Zgradbe, energija in okolje 2005" je zato ne le priložnost za strokovno izpopolnjevanje in izmenjavo mnenj, temveč tudi izziv in zaveza.

Posvet bo potekal v štirih tematskih sklopih. Posvečali se bodo energetski politiki, slovenski bioklimatski arhitekturi, pasivnim hišam in sončnim celicam.

Informacije o programu dobite na naslovu Kubus inženiring d.o.o., Kotnikova 30, Ljubljana, po telefonu 01 430 25 26 ali po elektronski pošti firmakubus@volja.net.


Več:
>>Prijavnica / *.pdf (800kB)

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Gregor Košorok
Prijavnina da te kap!, 9.6. 2005, 22:55

Ker me ekološka tematika izredno zanima, sem bil obvestila o tovrstnem seminarju izredno vesel, toda ko sem zagledal ceno prijavnine, mi je dobesedno vzelo sapo. pri 35.000SIT+DDV na seminarju prav gotovo ne bo veliko študentov in mladih arhitektov, ki pa so po mojem mnenju ključni akterji razvoja ekološke gradnje pri nas.
S spoštovanjem,
Gregor Košorok u.d.i.a.


Nadja Znidaršič
Prijavnina za študente, 10.6. 2005, 11:16

Spoštovani,

V imenu organizacijskega odbora vam odgovarjam na komentar z naslovom "Prijavnina, da te kap!" g. Košoroka.

Rada bi vas opomnila, da je to prva najava posveta za strokovno javnost. Tu so objavljeni le osnovni podatki o posvetu in tematski sklopi ter kotizacija (prepričani smo, da je to najnižja kotizacija v Sloveniji, kjer za to ceno dobite kvalitetna predavanja, gradiva, družabne dogodke, hrano in nočitev v hotelu A kat.)

Vabilo s programom in cenami (1 dan, ipd.) bo objavljeno v začetku septembra, kjer bo jasno razvidno, da študenje NE PLAČAJO kotizacije. To je naša vsakoletna praksa. Študenti, ki se prijavijo na posvet dobijo vsa strokovna gradiva in brezplačno sodelujejo na vseh predavanjih. Stroški, ki jih krijejo sami so spanje in hrana.

V septembru izvajamo tudi marketinške akcije po slovenskih fakultetah kjer so študenje pravočasno seznanjeni z dogodkom.

Pozdravljeni,
Kubus Inženiring d.o.o., Ljubljana
Nadja Žnidaršič


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
PRVA PASIVNA POSLOVNA ZGRADBA
V Ulmu je zrasla največja pasivna poslovna zgradba v Evropi. V objektu z 12.000 m² bruto etažne površine so uporabljeni vsi najmodernejši principi pasivne gradnje: optimalna toplotna izolacija tal, zidov in strehe, inovativni prezračevalni sistem s toplotno črpalko, streha s sončnimi celicami, zastekljen atrij. Rezultat je poraba energije v skladu s standardi pasivne gradnje in odlično počutje kar 450 uporabnikov.

SOLARNI ZAKON V BARCELONI
V Barceloni so za pripravo tople vode letno porabili 966 mio kWh (42 odstotkov elektrike in 58 odstotkov plina). Da bi lahko te energijske potrebe v celoti nadomestili s sončno energijo, bi bilo morali kar 1,61 km² površine pokriti s solarnimi paneli, kar pa pomeni le 2,91 odstotka vseh površin streh v mestu. Zato so v leta 1999 sprejeli solarni zakon, po katerem morajo biti vse novogradnje opremljene s solarnimi paneli, ki morajo pokriti najmanj 60 odstotkov vse energije za pripravo tople vode. Za solarni zakon je Barcelona prejela nagrado »EUROSOLAR AWARD 2001«.

PRAKTIČNE IZKUŠNJE PRI PROJEKTIRANJU IN IZGRADNJI PASIVNIH HIŠ
Pasivne hiše so nov gradbeni standard z velikim potencialom, kar dokazujeta Nemčija in Avstrija, kjer se število dokončanih pasivnih hiš letno povečuje za več kot 100 odstotkov. Kaj naredi zgradbo za pasivno hišo? Kako jo dimenzionirati? Kakšne so najpogostejše napake pri projektiranju, kakšne pri izvedbi? Projektanti in graditelji pasivnih hiš morajo imeti ustrezno znanje.na vrh