info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
26. 9. 2005

Prva razprava o strategiji prostorskega razvoja Ljubljane

Uredništvo
Mestna občina Ljubljana vabi na prvo prostorsko konferenco za pripravo Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Ljubljana (MOL) in Prostorskega reda MOL. Prostorska konferenca bo v četrtek 29.septembra ob 13.00 uri v veliki sejni sobi Oddelka za urbanizem.

Namen prosotrske konference je pridobiti priporočila, usmeritve in legitimne interese nosilcev urejanaj prostora, lokalnih skupnosti, gospodarstva, interesnih združenj in organizirane javnosti v zvezi s pripravo Strategije prostorskega razvoja MOL in Prostorskega reda MOL.

Udeleženci prostorske konference, ki predložijo pisno dokazilo, da zastopajo organ, organizacijo, društvo ali drugo pravno osebo, lahko na konferenci podajo svoja priporočila in usmeritve v pisni obliki ali ustno na zapisnik.

Osnutka programov priprave za oba dokumenta sta na ogled na Oddelku za urbanizem, Poljanska 28, Ljubljana v informacijski pisarni vsak dan v poslovnem času in na spletni strani Oddelka za urbanizem MOL.


Več:
>>Oddelek za urbanizem MOL

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

Grafika iz študije prostorskega razvoja MOL.
na vrh