info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
24. 10. 2005

Okrogla miza "Dileme regionalnega razvoja v Podravju"
Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije (DUPPS) oz. njegova Sekcija za Maribor in Podravje bo organizirala okroglo mizo z naslovom »Dileme regionalnega prostorskega razvoja v Podravju«. Okrogla miza bo v četrtek, 27. oktobra 2005, ob 18 h v razstavišču Zavoda za prostorsko načrtovanje Mestne občine Maribor v pritličju zgradbe na Grajski ul. 7 v Mariboru.

Okrogla miza je namenjena osvetlitvi prostorskih vidikov in problemov regionalnega razvoja v Podravju in njegovi okolici. Organizator jo prireja z namenom, da bi prispeval k regionalnemu povezovanju v Podravju in s tem k vzpodbujanju tukajšnjega gospodarskega razvoja.

Na okrogli mizi bo priložnost za primerjavo s prostorsko- regionalnimi zastavitvami v sosednjih državah, za oceno regionalnega prostorskega razvoja v Podravju, za opozorila o tukajšnjih regionalnih prostorsko- razvojnih problemih in antagonizmih, za navedbo uspešnih regionalnih projektov, za podajo vprašanj in predlogov v zvezi z regionalnim razvojem v Podravju v prihodnje ipd.

V uvodnem delu okrogle mize bodo strokovna izhodišča za razpravo podali: dr. Vilibald Premzl na temo »Koncentracija ali disperzija regionalnih funkcij«; dr. Metka Sitar na temo »Prostor in urbani razvoj v regiji«; dr. Vlado Drozg na temo »Mestna regija Maribora«; Jože Kos Grabar na temo »Regionalne členitve v Podravju skozi zgodovino«.

Na okroglo mizo je vabljena vsa zainteresirana strokovna javnost in občani. Posebej pa so bili vabljeni tudi: dr. Ivan Žagar, minister za lokalno samoupravo in regionalno politiko in župani oz. županje ter predstavniki občinskih uprav mestnih občin in občin v Podravju: Benedikt, Cerkvenjak, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Hoče - Slivnica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Maribor, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Šentilj, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Podlehnik, Ptuj, Rače - Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Starše, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slov. goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale.


Več:
>>Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

Novi ptujski most čez Dravo, ki ga po načrtih Pontinga in Petra Gabrijelčiča gradi DARS.
na vrh