info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
24. 10. 2005

Upravljanje z mesti v Evropi omrežij
Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju s Svetom Evrope in Evropskim svetom urbanistov organizira mednarodni seminar z naslovom »Urban Management in Networking Europe« (Upravljanje z mesti v Evropi omrežij), ki bo potekal na Bledu, 17. in 18. novembra 2005.

Gre za Mednarodni seminar Evropske konference ministrov, odgovornih za regionalno planiranje (CEMAT) »Upravljanje z mesti v Evropi omrežij« organizira Svet Evrope - Sektor za prostorsko načrtovanje in urejanje krajine – v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor Republike Slovenije in Evropskim svetom urbanistov v okviru dejavnosti Evropske konference ministrov, odgovornih za regionalno/prostorsko planiranje držav članic Sveta Evrope - CEMAT-COE. Seminar je namenjen razvoju mest, temi, kateri organizatorji posvečajo izjemno pozornost in ki je vključena med prioritete vseh skupnih programov na transnacionalnih in medregionalnih ravneh.

Cilji mednarodnega seminarja CEMAT na Bledu so: spodbujati izvajanje: Priporočila Rec. (2002) 1 o Vodilnih načelih za trajnostni prostorski razvoj evropske celine (GPSSDEC-CEMAT) (poglavje V.2 o "mestnih območjih") in Ljubljanske deklaracije o prostorski razsežnosti vzdržnega razvoja; prispevati k izvajanju ukrepov, ki jih je leta 2002 določil Svetovnih vrh o trajnostnem razvoju v Johannesburgu; okrepiti celostni pristop prostorskega načrtovanja in dobro vodenje; prispevati k oblikovanju predlogov o oblikovanju mrež za trajnostni prostorski razvoj evropske celine za 14. sejo CEMAT-a, ki bo leta 2006 na Portugalskem.

Rok za prijavo je 2. 11. 2005.

Več:
>>Upravljanje z mesti v Evropi omrežij / spletne strani seminarja

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

na vrh