info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
23. 11. 2005

Preobrazba v mestu rdečega prahu
V okviru novembrskih prireditev Dežnik arhitektura bosta v ponedeljek 28. in torek 29. novembra 2005 na Jesenicah potekala delavnica in seminar "Preobrazba". Delavnica se bo osredotočila na razvoj Karavanškega mejnega prehoda po ukinitvi meje leta 2007 in oživljanje mestnega središča Jesenic. Na delavnici bo sodelovalo krog 20 slovenskih strokovnjakov ter 8 britanskih podjetij s področja revitalizacije mestnih središč.

Prva naloga se bo ukvarjala s prenovo Karavanške ploščadi po ukinitvi mejnega prehoda 2007. Objekti na karavanški ploščadi so večinoma v lasti Ministrstva za finance in Ministrstva za notranje zadeve. Lokalne oblasti si prizadevajo, da bi slovenska vlada objekte prenesla v last občine. Izdelane so bile prve študije, ki na eni glavnih vstopnih točk v Slovenijo predlagajo razvoj turizma in rekreacije. Občina je s sosednjo avstrijsko občino v Rožu izpeljala razgovore o gradnji novega smučišča v Karavankah, ki bi imelo spodnjo postajo kabinske žičnice na današnji mejni ploščadi. Pogovori v tej smeri so zaenkrat zastali, ker ima Avstrija zelo izdelano politiko do razvoja novih smučarskih centrov. Težijo k temu, da koncentrirajo zmogljivosti na obstoječih lokacijah in ne odpirajo novih. Vsekakor pa ne v nižjih legah, kot so Zahodne Karavanke. Nove vsebine za mejno ploščad pred predorom na Hrušici bo torej še potrebno poiskati. Ena od priložnosti za to bosta tudi seminar in delavnica Preobrazba.

Druga naloga se bo ukvarjala z mestnim središčem, s poudarkom na stanovanjski soseski, ki ima med domačini danes nadimek "Sarajevo". "Sarajevo" predstavlja 7 stolpnic z okrog 360 stanovanji, ki so jih zgradili v osemedesetih pod Murovo. Murova je eno starejših urbanih jeder Jesenic s cerkvijo, Kosovo graščino, hotelom ter starimi gorenjskimi hišami. Do zavezniškega bombardiranja ob koncu II. svetovne vojne je Murova poleg Stare Save igrala vlogo mestnega središča. To vlogo je delno obdržala vse do pred nekaj let, ko se je s tega območja v novo poslovno cono preselila občinska uprava.

Stolpnice po Murovo so obdane s sklenjenim javnim pritličjem, ki ga prečkajo pasaže. Pritličje je v veliki meri izpraznjeno, lokali in pasaže so zapuščeni. V soseski se pojavljajo različne oblike drobnega nasilja, od vandalizma do nadlegovanja mimoidočih. Razlogov za poslabšanje razmer v soseski je najbrž več. Eden od njih naj bi bila specifična demografska struktura soseske. O njej sicer nimamo podrobnih podatkov. Po navedbah občinske uprave pa naj bi šlo za delavce iz železarne, ki so se priselili na Jesenice v zadnjem valu sredi osemdesetih. Po propadu železarne se velik del stanovalcev na tem območju ni prekvalificiral, zato naj bi bila na tem obmocju večja brezposelnost in slabša raven izobrazbe.

Lokali v pritličju pa so prazni tudi iz drugih razlogov. V zadnjih nekaj letih so na Jesenicah odprli dve veliki nakupovalni središči, eno tudi kot del prenove kompleksov nekdanje železarne na Hrenovci. Iz območja Murove pa so v območje nekdanje železarne - nove poslovne cone - preselili tudi sedež občinske uprave. Vse to je pripomoglo, da je "Sarajevo" danes opustelo in prazno.

Delavnico in seminar "Preobrazba" organizirajo britanska vladna organizacija UK Trade & Investment, Občina Jesenice in Britansko veleposlaništvo v Ljubljani.


Več:
>>Transformation / gradivo za delavnico

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
>>Program seminarja
>>Gradivo za delavnico

Dodatne informacije in prijave:

ga. Vanja Lisič
British Embassy Ljubljana
Trg republike 3
1000 Ljubljana

t. 01 200 3925
f. 01 425 9080
vanja.lisic@fco.gov.uk"Sarajevo" predstavlja 7 stolpnic z okrog 360 stanovanji, ki so jih zgradili v osemedesetih pod Murovo.Izdelane so bile prve študije, ki pred predorom Karavanke, na eni glavnih vstopnih točk v Slovenijo predlagajo razvoj turizma in rekreacije.


na vrh